Institut Piawaian Nasional Amerika (ANSI),

Definisi Institut Standard Nasional Amerika (ANSI):

  1. Institut Piawaian Nasional Amerika menyokong piawaian yang dikembangkan oleh organisasi kualiti, syarikat, kumpulan pengguna, agensi kerajaan dan organisasi lain. Karya ANSI jelas dari segi istilah dan definisi standard, konsistensi dalam reka bentuk dan prestasi produk, dan konsistensi dalam prosedur pengujian produk. ANSI menggambarkan dirinya sebagai suara Sistem Piawaian dan Penilaian Pematuhan Amerika. Misinya adalah untuk:

  2. NGO Amerika yang menghasilkan dan menerbitkan standard untuk hampir semua industri Amerika. Proses standardisasi menyediakan forum untuk dialog antara saintis, pihak berkepentingan, pengguna dan pembekal. Piawaian ANSI, walaupun bersifat sukarela, mempunyai kesan besar di Amerika Syarikat dan di tempat lain.

  3. Institut Standard Nasional Amerika (ANSI) mengawasi pembuatan dan penyebaran standard dan prinsip perniagaan di Amerika Syarikat. ANSI adalah organisasi bukan keuntungan swasta yang tidak menetapkan standardnya sendiri, tetapi mengawasi penciptaan sebilangan besar proses pembuatan, produk, sistem, perkhidmatan dan standard sukarelawan untuk pekerja di hampir setiap sektor perniagaan AS. Adakah. Ini juga memastikan bahawa piawaian AS sesuai dengan piawaian antarabangsa yang membolehkan produk AS dijual dan digunakan di luar negara.

Makna Definisi Institut Standard Nasional Amerika (ANSI) & Institut Piawaian Nasional Amerika (ANSI)