Berjaya berkomunikasi dengan orang lain dalam Bahasa Isyarat Amerika (ASL) bermula dengan belajar menandatangani abjad manual, nombor 1 hingga 10, ungkapan penting, dan soalan satu perkataan penting. Dan kerana komunikasi yang baik juga melibatkan adab, belajar beberapa perkara asas dan tidak harus dilakukan oleh etika Pekak juga bermanfaat.