Pemohon bersama,

Definisi Pemohon Bersama:

  1. Pemohon bersama adalah orang tambahan yang dipertimbangkan dalam pengunderaitan dan kelulusan pinjaman atau jenis permohonan lain. Memohon pinjaman dengan pemohon bersama dapat membantu meningkatkan peluang kelulusan pinjaman dan juga memberikan syarat pinjaman yang lebih baik.

  2. Pemohon bersama boleh menjadi peminjam bersama setelah permohonan itu diluluskan dan dibiayai.

  3. Penandatangan permohonan kredit yang memikul tanggungjawab yang sama dengan pemohon. Pemohon bersama berbeza dengan penandatangan bersama, kerana pemohon bersama biasanya mendapat faedah kredit dan tanggungjawab.

Bagaimana menggunakan Pemohon Bersama dalam ayat?

  1. Oleh kerana saya tidak mempunyai kredit yang kukuh, ibu saya menawarkan untuk menjadi pemohon bersama agar saya dapat membeli kereta ini.
  2. Saya tahu saya boleh bergantung padanya kerana dia pernah menjadi pelamar bersama pada masa lalu dan saya mempercayainya.
  3. Mempunyai rakan pelamar dapat menjadikan permohonan lebih menarik kerana melibatkan sumber pendapatan, kredit, atau aset tambahan.
  4. Pemohon bersama adalah orang yang bergabung dalam permohonan pinjaman atau perkhidmatan lain.
  5. Anda mungkin ingin mempunyai pemohon bersama semasa anda mengambil sesuatu untuk mengehadkan tanggungjawab anda.
  6. Pemohon bersama mempunyai lebih banyak hak dan tanggungjawab daripada penandatangan bersama atau penjamin.

Makna Definisi Pemohon Bersama & Pemohon Bersama