Hubungi,

Definisi Kenalan:

 1. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan menghubungi atau berhubungan dengan orang lain, perniagaan atau entiti. Sebagai contoh, jurujual boleh menghubungi orang lain atau perniagaan untuk kemungkinan penjualan.

 2. Keadaan atau keadaan berkomunikasi atau bertemu.

 3. Maklumat peribadi atau peribadi seseorang yang boleh digunakan oleh orang lain, perniagaan, atau entiti untuk menjangkau individu tersebut. Sebagai contoh, pangkalan data syarikat mungkin mempunyai maklumat hubungan peribadi dan awam pekerjanya untuk tujuan menghubungi pekerja dengan pelbagai alasan. Ini juga boleh digunakan untuk menunjukkan seseorang. Sebagai contoh, seseorang individu boleh mengatakan bahawa dia mempunyai hubungan di Syarikat XYZ, yang bermaksud individu tersebut mengenali seseorang di Syarikat XYZ dan mempunyai cara untuk menghubungi orang ini.

 4. Keadaan atau keadaan sentuhan fizikal.

 5. Sentuh.

 6. Berkomunikasi dengan (seseorang), biasanya untuk memberi atau menerima maklumat tertentu.

Sinonim Kenalan

Berhubung dengan, Berkomunikasi dengan, Berkomunikasi dengan, Mendekati, Mencapai, Memberitahu, Berkomunikasi dengan, Sentuh, Menyentuh, Sentuh, Pukulan, Caress, Skim, Sapu, Graze, Cukur, Pandangan, Kontak, Flick, Scrape, ESP , Persetujuan, Pengenalan, Jawapan, Pendekatan, Penimbang Tara, Assail the ear, Association, Attouchement, Be listen, Breath, Broker, Brush, Brush by, Caress, Caress the ear, Closeness, Come in contact, Commerce, Communication with, Communication, Komuniti, Persahabatan, Kesepakatan, Kongres, Konjungsi, Sambungan, Kontiguiti, Kontingensi, Percakapan, Percakapan, Sesuai, Sesuai dengan, Surat-menyurat, Rasa kulit, Berurusan, Urusan, Empati, Menjalin hubungan, Pertukaran, Rasa, Perasaan, Persekutuan, belaian ujung jari, Flick, Friend, Mendapatkan pendengaran, Mendapatkan, Melintasi, Mendapatkan, Mendapatkan, Mendapatkan, Melirik, Menengah, Merumput, Berfikiran tangan, Harmoni, Memukul, Meniru, Meniru, Meniru, Dalam, Maklumat, Interaksi, Interagent, Interchange, Intercommunication, Intercommunion, In tercourse, Intermediary, Intermediate, Intermedium, Internuncio, Interplay, Interpleader, Interrogate, Junction, Kiss, Lambency, Lap, Lick, Light touch, Linguistic hubungan, Menjaga hubungan, Membuat kemajuan, Membuat kesan, Membuat hubungan dengan, Membuat diri anda didengar, Buat overture, Make up, Mediator, Medium, Message, Middleman, Nearness, Negotiant, Negotiator, Nudge, Oneness, Osculate, Os گنation, Phone, Propinquity, Proximity, Question, Raise, Rapport, Reach, Reach the ear, Register, Relate ke, Hubungan, Balas, Balas ke, Tanggapi, Respons, Ring up, Gosok, Mengikis, Rasa sentuhan, Mencukur, Sideswipe, Skim, Skirt, Pergaulan sosial, Bercakap dengan, Bercakap dengan, Bercakap, Bercakap, Litar ucapan, Ucapan situasi, Squeak by, Stroke, Simpathy, Tactile sense, Taction, Talking, Tangency, Tap, Telepathy, Phone, Tentative contact, Tentative poke, Touch, Touching, Traffic, Truck, Two-way communications, Understanding, Union, Unity, Whisper , Tulis ke, Komunikasi, Sambungan, Surat-menyurat , Sentuhan, Persatuan

Bagaimana menggunakan Kenalan dalam ayat?

 1. Bola tenis bersentuhan dengan permukaan gelanggang hanya 5 milisaat.
 2. Saya sudah lama tidak berhubung dengan keluarga saya dan ini membimbangkan saya kerana saya fikir mereka lebih baik tanpa saya.
 3. Lewis dan Clark bersentuhan dengan banyak suku sungai.
 4. Kami bernasib baik kerana dapat menghubungi syarikat yang boleh kami hubungi untuk membincangkan keadaan yang kami hadapi.
 5. Sesiapa yang mempunyai maklumat harus menghubungi polis Darlington.
 6. Apabila anda pergi ke konvensyen besar, anda harus mempunyai nombor hubungan anda yang siap untuk diberikan kepada perniagaan baru yang baru anda temui.

Makna Hubungan & Definisi Kontak