Berapakah bilangan sisi prisma segitiga? Ia mengandungi 9 tepi. Dan prisma segitiga terdiri daripada dua asas segitiga dan tiga sisi segi empat tepat. Walau bagaimanapun, ia mengandungi 5 muka, 9 tepi, dan 6 bucu.

Apa itu Prisma Segitiga

Prisma segitiga adalah bentuk tiga dimensi yang mempunyai 2 dasar segitiga dan 3 sisi segi empat tepat. Dan serupa dengan Prisma, dua pangkalan di sini menyerupai dan sesuai satu sama lain. Itu terdiri daripada lima muka, enam bucu, dan sembilan tepi secara keseluruhan.

Fakta mengenai Prisma Segitiga

Prisma Segitiga adalah pentahedron iaitu bentuk tiga dimensi dan mempunyai sembilan jaring yang berbeza. Tepi dan bucu dasar saling bersentuhan melalui 3 sisi segi empat tepat dan fakta mengenai prisma segitiga. Di sini anda akan mengetahui Berapa banyak sisi prisma segitiga?

Bilangan muka = ​​5 Bilangan tepi = 9 Bilangan bucu = 6

Bentuk pangkal = Bentuk segitiga

Bentuk Sisi = Bentuk segi empat tepat

Rumus luas permukaan

Luas Permukaan = 2 (Luas asas segitiga) + Perimeter asas x Tinggi prisma

Formula Isipadu

Isipadu = Luas pangkalan x Tinggi Prisma

Bahagian prisma segitiga , yang berbentuk segi empat tepat saling bersambung. Semua keratan rentas sama; muka pangkalnya serupa dengan segi tiga. Piramid segitiga mengandungi empat asas segitiga tidak seperti prisma segitiga, bersambung dan semuanya saling sesuai satu sama lain.

Definisi tepi

Kelebihan format (atau grafik) adalah salah satu hubungan antara nod (atau bucu) rangkaian. Tepi boleh dimanipulasi, yang bermaksud mereka menunjuk dari satu simpul ke yang kedua. Tepi juga dapat diarahkan, dalam hal ini dua arah, seperti yang ditunjukkan oleh garis.

Format berarah kecil dengan nod dan tepi berlabel Rangkaian terarah dengan 10 nod (atau bucu) dan 13 tepi (atau pautan).

Rangkaian tidak langsung kecil dengan nod dan tepi berlabel.

Prisma

Terdapat pelbagai bentuk prisma, yang mengandungi prisma segitiga, prisma persegi, prisma kubus atau segi empat tepat, dan prisma pentagonal. Lebih-lebih lagi, prisma biasa adalah prisma yang keratan rentasnya mempunyai panjang dan sudut berkadar dan keratan rentas bentuk yang berlanjutan ketika anda memotong tepat di seberang objek. Prisma pentagonal mempunyai keratan rentas yang berbeza kerana sudut dan panjang sisi berbeza. Prisma tidak mempunyai sisi melengkung.

Melukis Prisma

Buat bentuk dua dimensi untuk membuat prisma tiga dimensi. Untuk membuat prisma segitiga, lukis segitiga sama sisi berdasarkan kertas.

Salin segitiga beberapa inci ke sisi dari bentuk semula. Gunakan skala untuk menghubungkan titik-titik satu segitiga ke titik-titik penghubung segitiga yang lain.

Untuk membuat prisma segiempat sama, lukis dua segi empat sama sisi satu sama lain. Pasang titik yang berkaitan dengan garis lurus.

Definisi

Dalam geometri, prisma segitiga adalah sejenis prisma dengan tiga sisi dan dua asas. Dan sisi-sisinya berbentuk segi empat dan asasnya berbentuk segitiga. Secara keseluruhan, ia memiliki lima wajah, sembilan bucu, dan enam tepi.

Sisi dan pangkalan prisma segi tiga adalah kongruen . Tepi prisma disambungkan ke sisi yang sepadan. Dua asas prisma ini adalah segitiga sama sisi dan tepi segitiga ini serupa antara satu sama lain.

Jenis Prisma yang berbeza

  1. Prisma Segi Empat

  2. Prisma segi empat sama

  3. Prisma Pentagonal

  4. Prisma Segitiga Kanan.

Prisma segitiga kanan mempunyai 3 sisi segi empat tepat. Lebih-lebih lagi, dua asas segitiga adalah selari dan sepadan. Muka segiempat tepat ke dasar segitiga.

Isipadu

Isipadu prisma segitiga serupa dengan produk dari kawasan asas segitiga dan ukuran prisma

Isipadu = Luas Pangkalan × Tinggi Prisma Luas = ½ bh

Isipadu Prisma Segitiga = ½ × b × h × l Di mana "b" dikenali sebagai panjang asas, dan "h" adalah ketinggian segitiga, dan "l" adalah panjang antara asas segitiga.

Kawasan permukaan

Luas permukaan prisma segitiga berkadar dengan jumlah luas permukaan segi empat dan dua kali luas dasar prisma segitiga. Ia dikira dalam unit persegi.

Pengiraan luas permukaan prisma segitiga = 2A + PH dan pengiraan menentukan

A = Luas pangkal segitiga P = Adakah perimeter asas H = Adakah tinggi prisma

Sekarang, Luas asas segitiga = ½ × b × h

a, ba, dan c adalah sisi asas segitiga, maka,

Perimeter asas = a + b + c

Oleh itu,

Luas permukaan prisma segitiga = 2 (½ × b × h) + (a + b + c) H

Luas Permukaan Prisma Segitiga =

(bh + (a + b + c) H)

Di mana b dan h adalah asas dan tinggi asas, dan H adalah ketinggian prisma.

Prisma Segitiga Properties

Sebilangan fakta prisma segitiga.

Ia mempunyai sembilan sisi, lima muka, dan enam bucu (yang dihubungkan oleh segi empat tepat).

Ia mempunyai 2 dasar segitiga dan tiga sisi segi empat tepat.

Sekiranya asas segitiga sama sisi dan wajah yang berlainan adalah kotak, bukan segi empat tepat, maka prisma segitiga dimaksudkan untuk semiregular.

Jaring Prisma Segitiga

Sekiranya kita membersihkan setiap muka prisma segitiga, kita akan mendapat nilai bersih Jaringan prisma ini mengandungi 3 segi empat dan 2 segitiga.

Jaring Prisma Segitiga

Contoh Prisma Segitiga

Cari isipadu prisma segitiga dengan pangkalnya 8 cm, tinggi 10 cm, panjangnya 15 cm.

Penyelesaian: Isipadu Prisma Segitiga = ½ × b × h × l

V = ½ × 8 × 10 × 15

Isipadu, V = 600 cm3

Lebih Banyak Ilustrasi

Sekiranya tinggi prisma ialah 3cm dan panjang sisi asas segitiga sama sisi adalah 6cm. Cari bahagian prisma bagi soalan di atas.

Penyelesaian

Pangkalan = 5cm, tinggi pangkal = 10cm, panjang pangkal = 15cm, Tinggi prisma = 3cm

Oleh kerana asasnya adalah segitiga sama sisi, maka semua sisinya akan sama.

Oleh itu, a = b = c = 6cm.

Dengan formula,

Luas Prisma Segitiga = (bh + (a + b + c) H)

Luas = (5 × 10+ (6 + 6 + 6) 3)

= (50 + (18) 4) = 50 + 54

= 104cm2

:small_red_triangle: RINGKASAN

Berapakah bilangan sisi prisma segitiga? Prisma segitiga mempunyai 9 tepi dan 6 bucu Dan prisma segitiga adalah bentuk tiga dimensi yang mempunyai 2 dasar segitiga dan 3 sisi segi empat tepat. Dan serupa dengan Prisma, dua pangkalan di sini menyerupai dan sesuai satu sama lain. Itu terdiri daripada lima muka, enam bucu, dan sembilan tepi secara keseluruhan

.

Soalan Lazim (Soalan Lazim)

Berapakah bilangan sisi prisma segitiga? Sebelum mengemukakan soalan ini, orang juga bertanya mengenai prisma segitiga berikut adalah beberapa jawapan yang kerap.

1) Apa itu prisma segitiga?

Prisma Segitiga adalah pentahedron iaitu bentuk tiga dimensi dan mempunyai sembilan jaring yang berbeza. Tepi dan bucu dasar saling bersentuhan melalui 3 sisi segi empat tepat.

2) Berapa muka, tepi, dan bucu yang dimiliki oleh prisma segitiga?

Prisma segitiga terdiri daripada 5 muka (3 segi empat dan 2 segi tiga), 6 bucu, dan 9 tepi.

3) Apakah perbezaan antara prisma segitiga dan prisma segi empat tepat?

Prisma segitiga dianggap kerana asas dalam bentuk segitiga dan prisma segi empat tepat mempunyai asasnya dalam bentuk segi empat tepat

4) Berapakah luas permukaan prisma segitiga?

Permukaan prisma segitiga adalah seluruh kawasan yang dikelilingi permukaannya dengan satah tiga dimensi. Formula yang disediakan adalah di bawah:

Luas permukaan bh + (a + b + c) H

Di mana a, b, dan c adalah sisi asas segitiga dan "h" adalah ketinggian prisma.

5) Apakah formula untuk mengetahui isi padu segitiga?

Rumus untuk mengungkap isipadu prisma segitiga ialah output dari asas segitiga yang lain dan ketinggian prisma.

Isipadu = ½ × b × h × l.

Kesimpulan:

Berapakah bilangan sisi prisma segitiga? Prisma segitiga mempunyai 9 tepi dan 6 bucu Dan prisma segitiga adalah bentuk tiga dimensi yang mempunyai 2 dasar segitiga dan 3 sisi segi empat. Dan serupa dengan Prisma, dua pangkalan di sini menyerupai dan sesuai satu sama lain. Itu terdiri daripada lima muka, enam bucu, dan sembilan tepi secara keseluruhan.

JUGA BACA

Selari

Rumus Lingkaran - Lingkaran Rumus Lingkaran

Berapa Banyak Tepi Yang Dimiliki Prisma Segitiga

Berapakah bilangan muka, gelang, tepi prisma segitiga?

5 muka, 6 tegak dan 9 tepi

Oleh kerana bentuknya adalah prisma segitiga, asasnya adalah segitiga. Oleh kerana bentuknya terpenting, terdapat 2 segitiga selari. Setiap segi tiga mempunyai 3 sudut. Inilah satu-satunya paksi paradigma. Oleh itu, V = 6. Terdapat 3 sisi untuk membentuk setiap segitiga, dan 3 sisi untuk menghubungkan 2 asas (sisi ditukar menjadi penampungan). Oleh itu, bilangan tepi adalah 9. Nama parasit menunjukkan bahawa ia mempunyai 3 sisi atau segitiga di banyak sisi. Oleh kerana ini adalah paradigma, ini memberitahu kita bahawa terdapat 2 asas. Jadi jumlah wajah adalah 5. Terdapat juga formula yang menyenaraikan 3 penerangan ini dalam setiap format 3D. V + F = E + 2, misalnya, menolong. saya sekarang

Oh, saya salah, 5 muka, 6 tegak dan 9 tepi

Berapa Banyak Tepi Yang Dimiliki Prisma Segitiga