Terdapat beberapa peraturan atau dasar untuk memformat tugas anda dan membawa anda ke kemajuan yang memuaskan. Berikut adalah peraturan penting:

 1. Ingatlah untuk memasukkan kertas tugasan anda dengan menyelaraskannya dengan betul. Pembentangan itu penting untuk memperoleh markah yang baik.
 2. Cetak tugasan anda dalam kertas berukuran A4 untuk menjadikan projek anda kelihatan rapi
 3. Semasa anda menulis tugas anda, simpan ukuran fon 11, dan fonnya harus Calibri.
 4. Tinggalkan ruang di antara perenggan untuk menjadikannya menarik bagi pembaca
 5. Tebalkan tajuk untuk membuatnya kelihatan sesuai
 6. Jangan gariskan tajuk dan tajuk utama
 7. Tuliskan petikan dalam koma terbalik untuk membersihkannya sebagai petikan
 8. Jangan sekali-kali menggunakan perkataan slanga dalam tugasan anda
 9. Pastikan ejaan betul
 10. Gunakan kata-kata yang yakin dan memotivasi semasa anda menyelesaikan tugas anda
 11. Halaman depan harus tebal dan digarisbawahi dengan betul dengan nama penuh anda yang disebut di halaman pertama. Dapatkan esei, tugasan, dan disertasi yang diformat sepenuhnya dari perkhidmatan penulisan Tugasan . Pasukan profesional sentiasa bersedia melayani anda.