Sikap timbal balik,

Definisi timbal balik:

 1. Amalan bertukar barang dengan orang lain untuk kepentingan bersama, terutama hak istimewa yang diberikan oleh satu negara atau organisasi ke negara lain.

 2. Perdagangan antarabangsa: Penurunan duti import dan halangan perdagangan lain sebagai ganti konsesi serupa dari negara lain. Timbal balik adalah prinsip tradisional GATT / WTO, tetapi hanya dapat dilaksanakan di antara negara maju kerana ekonomi mereka yang hampir sama. Untuk perdagangan antara mereka dan negara-negara membangun, konsep timbal balik relatif diterapkan di mana negara maju menerima kurang daripada kebalikan penuh dari rakan dagang mereka yang sedang membangun.

 3. Umum: Pertukaran kelebihan atau keistimewaan yang sama atau serupa, seperti penghapusan sekatan perjalanan antara dua negara.

Sinonim timbal balik

Persetujuan, Kesesuaian, Pertalian, Agape, Perjanjian, Alternatif, Amity, Balance, Battledore and shuttlecock, Bipartisanship, Ikatan harmoni, Cinta persaudaraan, Caritas, Semen persahabatan, Amal, Coaction, Coadjuvancy, Coadministration, Coagency, Cochairmanship, Codirectorship, Coequality , Kolaborasi, Kolaboratif, Kolektivisme, Kolusi, Komensalisme, Usaha bersama, Usaha bersama, Komunisme, Komunisme, Komunisme, Komunitarianisme, Komuniti, Komuniti kepentingan, Komutasi, Keserasian, Kesungguhan, Konsert, Concord, Concordance, Concurrence, Congeniality, Cooperation, Cooperativeness , Corelation, Correlation, Correlativism, Correlativity, Correspondence, Counterchange, Cross fire, Duet, Duumvirate, Ecumenicalism, Ecumenicism, Ecumenism, Empathy, Equilibrium, Equipollence, Equivalence, Esprit, Esprit de corps, Exchange, Feeling identity, Fellow Feel, Fellowship , Tanpa geseran, Beri dan terima, Suasana yang baik, Getaran yang baik, Keluarga bahagia, Keharmonian, Identiti, Inte rchange, Intermutation, Interplay, Inverse ratio, Inverse ratio, Inverse relationship, Gabungan kekuatan, Usaha bersama, Operasi bersama, Kekeluargaan, Lex talionis, Like-mindedness, Love, Mass action, Measure for Measure, Morale, Mutual kagum, Saling membantu , Sokongan bersama, Perpindahan bersama, Mutualisme, Mutualitas, Octet, Kesatuan, Perdamaian, Permutasi, Pengumpulan, Pengumpulan sumber daya, Proporsionality, Pulling together, Quartet, Quid pro quo, Quintet, Rapport, Reapprochement, Reciprocality, Reciprocation, Relativity, Retaliation, Septet, Sextet, Sharing, Solidarity, Something for sesuatu, Symbiosis, Symmetry, Simpathy, Symphony, Synergism, Synergy, Team team, Teamwork, Tit for tat, Transposal, Transposition, Trio, Triumvirate, Troika, Understanding, Union, Unison, Bersatu tindakan, Perpaduan, Pertukaran, Perdagangan, Trade-off, Tukar, Beralih, Barter, Pengganti, Penggantian, Kebalikan, Balik Balik, Pengembalian, Pembayaran, Imbuhan, Perubahan, Pampasan, Ganti rugi, Pampasan, Pemulihan, Repara , Kepuasan

Bagaimana cara menggunakan timbal balik dalam ayat?

 1. Saya rasa sukar untuk saya bergerak ke seluruh negara dengan pekerjaan saya kerana guru mempunyai timbal balik di negeri lain.
 2. Negara ini secara resmi menghentikan perannya dalam perjanjian timbal balik kerana mendapati negara-negara lain lemah dan lalai dalam menegakkan kesepakatan mereka.
 3. Saya mempunyai vendor yang saya beri banyak perniagaan. Pada suatu hari, dia menelefon saya dan berkata kerana penghargaan, dia merujuk pelanggan yang besar kepada saya. Rendah dan lihatlah, saya menutup banyak perkara berkat timbal baliknya.
 4. Komuniti berhasrat untuk memulakan perbincangan mengenai timbal balik dengan negara ketiga.

Makna Definisi timbal balik & timbal balik

Sikap timbal balik ,

Bagaimanakah Anda Menentukan Kebolehbalikan?

 • Anda boleh menentukan timbal balik sebagai, pertukaran insurans semula antara dua syarikat insurans, biasanya sama. Tujuan transaksi ini adalah untuk mengimbangkan hasil teknikal kedua-dua syarikat.

 • Monopoli merujuk kepada proses pertukaran hak istimewa antara negeri, syarikat dan individu. Dari sudut insurans, ini bermaksud syarikat insurans biasanya menjual stok insurans yang sama.

 • Timbal balik bermaksud: Menerima bermaksud menerima keseimbangan penerimaan bersama, berdasarkan pemahaman tentang komponen atau ganjaran dari segi timbal balik.

Maksud Kebalikan

 1. Proses pertukaran barang dengan orang lain untuk kepentingan bersama, terutama hak istimewa yang diberikan oleh satu negara atau organisasi ke negara lain.

Hukuman timbal balik

 1. Masyarakat berhasrat untuk memulakan dialog dengan negara ketiga