Percukaian,

Definisi Percukaian:

 1. Pungutan cukai.

 2. Satu kaedah dengan mana kerajaan membiayai perbelanjaan mereka dengan mengenakan caj kepada warganegara dan entiti korporat.

  Kerajaan menggunakan percukaian untuk mendorong atau menolak keputusan ekonomi tertentu. Sebagai contoh, pengurangan pendapatan peribadi (atau isi rumah) yang dikenakan cukai dengan jumlah yang dibayar sebagai faedah pinjaman gadai janji rumah menghasilkan aktiviti pembinaan yang lebih besar, dan menghasilkan lebih banyak pekerjaan. Lihat juga prinsip percukaian.

Sinonim Percukaian

Taksiran, Cess, Wang nurani, Sumbangan, Cukai langsung, Duti, Cukai lulus, Pengenaan, Impost, Cukai tidak langsung, Pulangan bersama, Pungutan, Cukai progresif, Pulangan berasingan, Cukai tunggal, Supertax, Surtax, Pajak, Pangkalan cukai, Pengelakan cukai, Pengelakan cukai, Pengecualian cukai, Penyata cukai, Struktur pajak, Pemotongan cukai, status bebas cukai, Pendapatan kena cukai, Persepuluhan, Tol, Penghormatan, Cukai Pemotongan, Pajak, Tarif, Tol, Cukai, Duti, Yuran, Pengenaan, Impost, Exaction, Penilaian, Persepuluhan, Pembayaran

Bagaimana menggunakan Percukaian dalam ayat?

 1. Kadar percukaiannya meningkat apabila kenaikan pangkatnya memberikan peningkatan pendapatan yang besar, sehingga menyebabkan dia lebih berhutang kepada pemerintah untuk membiayai perkara-perkara seperti sekolah.
 2. Sifat percukaian yang progresif.
 3. Terdapat percukaian tanpa perwakilan yang berlaku yang merupakan salah satu faktor penyumbang utama Amerika Syarikat dilahirkan.
 4. Cukai teh adalah cukai yang tidak dapat diterima oleh penjajah baru dari British dan tidak akan ditoleransi dengan cara apa pun yang tentunya mendorong mereka untuk membina acara pesta teh di Boston.

Makna Definisi Percukaian & Percukaian

Percukaian ,

Definisi Percukaian:

 • Percukaian adalah istilah yang digunakan ketika pihak berwajib, biasanya pemerintah, mengumpulkan atau memungut pajak. Istilah cukai merangkumi semua jenis pemotongan paksa, mulai dari pendapatan hingga pemerolehan besar dan cukai pusaka. Walaupun cukai boleh menjadi kata nama atau kata kerja, secara umum ia dilihat sebagai tindakan menjana pendapatan, yang disebut cukai.

  • Cukai dikenakan apabila pemerintah atau agensi lain menghendaki warga dan perniagaan membayar yuran kepada agensi tersebut.
  • Bayaran ini tidak perlu dan, tidak seperti pembayaran lain, tidak berkaitan dengan perkhidmatan tertentu yang sedang dilakukan atau sedang dilaksanakan.
  • Cukai dikenakan ke atas aset fizikal, termasuk harta tanah dan transaksi seperti penjualan stok atau rumah.
  • Jenis cukai merangkumi pendapatan, syarikat, pelaburan, harta tak alih, harta pusaka dan penjualan.

Makna Percukaian

 1. Pungutan cukai

Sinonim Percukaian

tugas, pungutan, pungutan cukai, penilaian, meletakkan pajak, tarif