Washington Mutual,

Definisi Washington Mutual:

  1. Salah satu syarikat simpanan dan pinjaman terbesar di Amerika Syarikat yang berpusat di Seattle, Washington. Washington Bank tidak lagi menjadi bahagian Washington Mutual berikutan penyitaan FDIC dan akhirnya penjualan aset kepada JPMorgan Chase pada tahun 2008.

Makna Washington Mutual & Washington Mutual Definisi