Nisbah kehilangan kemalangan dan kesihatan,

Definisi nisbah kehilangan kemalangan dan kesihatan:

  1. Nisbah kerugian yang ditanggung dalam polisi insurans kemalangan dan kesihatan berbanding dengan premium yang dikumpulkan. Jumlah kerugian dikira sebagai jumlah yang dibayar dalam tuntutan kepada pihak yang diinsuranskan serta peningkatan jumlah dana yang mesti disisihkan dalam simpanan untuk membayar potensi tuntutan masa depan.

Makna Nisbah kemalangan dan kehilangan kesihatan & Definisi nisbah kehilangan dan kesihatan