Pelarasan,

Definisi Pelarasan:

  1. Perubahan atau pergerakan kecil yang dibuat untuk mencapai kesesuaian, penampilan, atau hasil yang diinginkan.

  2. Penentuan jumlah yang perlu dibayar oleh syarikat insurans kepada pihak yang diinsuranskan, atas tuntutan di bawah polisi insurans. Lihat juga penyesuaian.

Sinonim Penyesuaian

Penyesuaian, Penyesuaian, Pembiasaan, Akomodasi, Menampung, Aklimatisasi, Rekonsiliasi, Pemerolehan, Pembiasaan, Pembiasaan, Pembiasaan, Akulturasi, Naturalisasi, Asimilasi, Asimilasi, Harmonisasi, Pengurangan Perbedaan, Tentang Wajah, Aklimasi, Aklimatisasi, Akomodasi, Sesuai, Sesuai, Pembiasaan, Ketepatan, Penyesuaian, Adaptasi, Penyesuaian, Reaksi Penyesuaian, Perjanjian, Penjajaran, Perubahan, Perubahan, Peningkatan, Kemurtadan, Pengaturan, Asimilasi, Pengaturan, Keadaan Buruk, Keseimbangan, Tawar-menawar, Galas, Lebih Baik, Break, Breaking, Breaking-in, Mengkalibrasi, Kalibrasi, Pengerasan kes, Perubahan, Perubahan jantung, Perubahan jantung, Charting, Closing, Coaptation, Codification, Compliance, Composition, Composition of Compromise, Concession, Conclusion, Conditioning, Conformance, Conformation other-direction, Conformity, Congruity, Konsistensi, Perubahan konstruktif, Kesinambungan, Konvensional, Penukaran, Penyelarasan, Cop-out, Corr ecting, Correction, Correspondence, Deal, Defection, Degeneration, Degenerative change, Desertion of prinsip, Defioration, Deviation, Perbezaan, Discontinuity, Disorientation, Divergence, Diversification, Diversion, Diversity, Domestication, Enablement, Equalization, Equalating, Equating, Equation, Penyamaan , Peralatan, Pengelakan tanggungjawab, Petang, Petang, Pengenalan, Fettle, Fit, Pemasangan, Fleksibilitas, Flip-flop, Bentuk, Penuh, Perabot, Memberi dan Mengambil, Memberi cara, Keadaan yang baik, Perubahan bertahap, Kebiasaan, Pengerasan , Harmonisasi, Harmoni, Pecah Rumah, Peningkatan, Keperibadian Bersepadu, Integrasi, Pemerolehan, Penyimpanan, Garis, Kelenturan, Peningkatan, Metodisasi, Mitigasi, Pengubahsuaian, Modulasi, Konsesi bersama, Naturalisasi, Normalisasi, Ketaatan, Perhatian, Pesanan, Ordinasi, Organisasi, Orientasi , Ortodoksi, Penumbangan, Perancangan, Pliancy, Psikosintesis, Kelayakan, Perubahan radikal, Rasionalisasi, Penciptaan Semula, Penyesuaian Semula t, Penjajaran Semula, Rekonsiliasi, Rekonsiliasi, Reka Bentuk Semula, Pembaharuan, Reformasi, Regularisasi, Pengaturan, Peraturan, Pemulihan, Pembuatan Ulang, Pembaharuan, Pembaikan, Pembentukan Kembali, Resolusi, Penyusunan Semula, Pembalikan, Kebangkitan, Revivifikasi, Revolusi, Rutinisasi, Pengedap, Musim, Pengaturan, Penyelesaian, Bentuk, Pergeseran, Tanda Tangan, Penandatanganan, Solemnisasi, Kuadrat, Ketat, Perubahan mendadak, Penyerahan, Tukar, Sinkronisasi, Keperibadian Syntonik, Sistematisasi, Penjinakan, Syarat, Waktu, Perubahan Total, Tradisionalisme, Latihan, Peralihan, Potong, Tuning, Giliran , Turnabout, Pemahaman, Keseragaman, Pergolakan, Variasi, Varieti, Perubahan ganas, Memburuk, Mendapat

Bagaimana menggunakan Penyesuaian dalam ayat?

  1. Ada kalanya anda perlu membuat penyesuaian terhadap sesuatu projek dan mesti berharap ia dapat berjalan lancar.
  2. Penyesuaian yang dibuat terhadap tuntutan ditentukan oleh tempat tinggal yang wajar yang diharapkan oleh pelanggan yang diinsuranskan.
  3. Saya telah membuat beberapa penyesuaian terhadap diet saya.
  4. Dia harus membuat penyesuaian sebelum dia kembali ke gundukan kerana pasukan lain memukulnya dengan sangat baik.

Makna Penyesuaian & Definisi Penyesuaian

Pelarasan ,

Penyesuaian bermaksud,

Anda boleh menentukan Pelarasan sebagai, Perubahan premium setelah perubahan insurans bergantung pada jenis perubahan, itu mungkin penghargaan tambahan atau penghargaan penebusan.

Makna Penyesuaian

  1. Perubahan atau gerak isyarat kecil memberi anda kesesuaian, penampilan, atau hasil yang diinginkan.

Kalimat Penyesuaian

  1. Saya telah membuat beberapa penyesuaian dalam diet saya.

Sinonim Penyesuaian

memperbaiki, mengatur, memperbaiki, memperbaiki, aklimatisasi, organisasi, standardisasi , ganti rugi, pengubahsuaian, peraturan, membentuk, aklimasi, mengatur, pengaturan, penyesuaian kembali, mengatur, perubahan, memutar, memesan, orientasi, peningkatan, memperbaiki, memperbaiki, menyeimbangkan