Bahasa Jerman mempunyai tiga vokal tambahan: ä , ö , dan ü . Kata Jerman untuk titik-titik ganda yang ingin tahu di atas vokal ialah Umlaut ( oom -lout) ( umlaut ). Umlaut sedikit mengubah suara vokal a , o , dan u , seperti yang digariskan dalam jadual ini. Bunyi ini tidak sama dengan bahasa Inggeris.

Mengucapkan Vokal dengan Umlaut imej

Untuk menjadikan bunyi vokal Jerman ä , ö , dan ü anda sedikit lebih sahih, cuba lengkapkan bunyi ä , ö , dan ü , sebutkan vokal seolah-olah anda sudah bersiap untuk mencium seseorang - dengan kata lain, bulatkan bibir anda dan naik, sayang! Bunyi ü diucapkan dengan bibir yang sangat dikerutkan.

Mengucapkan diphthongs

Diphthong adalah gabungan dua vokal dalam satu suku kata (seperti dalam bahasa Inggeris "dusta"). Jadual ini menyenaraikan diphthong Jerman dan menunjukkan cara mengucapkannya.

Mengucapkan Diphthongs Jerman

* Kedua-dua vokal panjang Jerman i dan gabungan vokal Jerman iaitu dilafazkan seperti Inggeris huruf e di lihat, tetapi ei Jerman, ai, dan ay dilafazkan seperti English surat y dalam menangis.