Aktiviti peringkat kumpulan,

Definisi aktiviti peringkat Kumpulan:

  1. Aktiviti peringkat kumpulan adalah tindakan kerja yang diklasifikasikan dalam sistem perakaunan pengekosan berdasarkan aktiviti, yang sering digunakan oleh syarikat produksi. Aktiviti peringkat kumpulan berkaitan dengan kos yang dikeluarkan setiap kali produk tertentu dihasilkan. Walau bagaimanapun, kos ini diambil kira tanpa mengira ukuran pengeluaran yang berkaitan. Contoh pemacu kos tahap batch ini sering kali merangkumi penyediaan mesin, penyelenggaraan, pesanan pembelian, dan ujian kualiti.

  2. Aktiviti peringkat kumpulan adalah salah satu daripada lima tahap aktiviti yang merangkumi kos berdasarkan aktiviti. Setiap tahap ini dinilai berdasarkan kos, dan kos ini diperuntukkan untuk kos overhead syarikat. Tahap aktiviti lain yang diperhitungkan oleh penetapan biaya berdasarkan aktivitas adalah kegiatan tingkat unit, kegiatan tingkat pelanggan, kegiatan tingkat produksi, dan kegiatan penunjang organisasi.

  3. Kuantiti produk yang dihasilkan dalam satu proses.

Bagaimana menggunakan aktiviti Tahap kumpulan dalam ayat?

  1. Pengekosan berdasarkan aktiviti memberikan perincian kos yang lebih terperinci daripada bentuk perakaunan isi padu yang lebih tradisional. .
  2. Aktiviti peringkat kumpulan adalah kos yang berkaitan dengan pengeluaran sekumpulan satu produk.
  3. Pengekosan berdasarkan aktiviti dan, sebagai hasilnya, perakaunan aktiviti peringkat kumpulan dimulakan pada tahun 1930-an oleh Eric Kohler.
  4. Aktiviti peringkat kumpulan adalah sebahagian daripada struktur pengekosan berdasarkan aktiviti lima aspek. .
  5. Kegiatan peringkat kumpulan dapat meliputi penyiapan mesin, pengujian kualiti, penyelenggaraan, dan pesanan pembelian. .

Makna aktiviti peringkat Batch & aktiviti peringkat Batch Definisi