Etika Perniagaan ,

Apa Erti Etika Perniagaan?

 1. Etika Perniagaan bermaksud, Etika perniagaan adalah kajian mengenai dasar dan amalan perniagaan yang baik mengenai topik yang berpotensi kontroversial, termasuk tadbir urus perniagaan, perdagangan dalaman, rasuah, diskriminasi, tanggungjawab sosial korporat, dan tanggungjawab kesetiaan. Etika perniagaan selalunya sesuai dengan undang-undang, tetapi pada masa lain etika perniagaan memberikan garis panduan asas yang boleh diikuti oleh syarikat untuk mendapatkan persetujuan orang ramai.

  • Etika perniagaan merujuk kepada pelaksanaan dasar dan amalan perniagaan yang sesuai dalam hubungannya dengan isu-isu yang diperdebatkan.
  • Banyak isu yang dibangkitkan dalam perbahasan etika termasuk tadbir urus korporat , perdagangan dalaman, rasuah, diskriminasi, tanggungjawab sosial dan kejujuran.
  • Undang-undang pada umumnya menetapkan nada untuk etika perniagaan dan memberikan garis panduan asas di mana syarikat dapat memperoleh persetujuan orang ramai.

Makna Literal Etika Perniagaan

Perniagaan:

Maksud Perniagaan:
 1. Pekerjaan, profesion atau perniagaan umum seseorang.

 2. Aktiviti perniagaan

 3. Peraturan dan ritual tradisional.

 4. Serangkaian situasi atau peristiwa yang biasanya memalukan atau tidak sopan.

 5. Beraksi di pentas selain perbualan.

 6. Orang atau benda yang sangat baik atau popular.

 7. Sekumpulan musang

Kalimat Perniagaan
 1. Pakar yang biasanya menjalankan perniagaan mereka di Internet.

 2. Syarikat yang ingin berniaga dengan Jepun.

 3. Mungkin sebilangan dari mereka ternyata positif.

 4. Ini adalah perjanjian brendi.

 5. Menteri anda akan menyeberang kapal seperti biru.

Sinonim Perniagaan

episod, kejadian, berlaku, perdagangan, panggilan, perundingan, kerja, pekerjaan, kedudukan, kerjaya, selingan, raket, kemungkinan, barang dagangan, kes, pekerjaan, panggilan, kejadian, serangkaian keadaan, urusan, mengejar

Etika:

Makna Etika:
 1. Prinsip etika yang menentukan tingkah laku seseorang atau penggunaan aktiviti.

 2. Cabang sains yang membincangkan prinsip etika.

 3. Satu set prinsip etika, terutama yang berkaitan dengan atau menegaskan kumpulan, wilayah, atau amalan tertentu.

Ayat Etika
 1. Etika perubatan juga merupakan sebahagian daripada masalah.

 2. Metafizik dan etika tidak melindungi agama.

 3. Etika Puritan telah digantikan oleh etika Hadonik.

Sinonim Etika

cita-cita, nilai moral, standard (tingkah laku), kepercayaan, prinsip, moral, akidah, peraturan tingkah laku, prinsip moral, perintah hati nurani, etos, kebajikan, moral, kod moral, pendirian moral, hak dan kesalahan