Keupayaan,

Definisi Keupayaan:

  1. Umum: Ukuran kemampuan entiti (jabatan, organisasi, orang, sistem) untuk mencapai objektifnya, khususnya yang berkaitan dengan misi keseluruhannya.

  2. Kualiti: Jumlah variasi yang wujud dalam proses yang stabil.

  3. Kekuatan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu.

Sinonim Keupayaan

Keupayaan, Kapasiti, Kekuatan, Potensi, Potensi, Kebolehan, Kemampuan, Alamat, Kepatuhan, Kecukupan, Adroitness, Keahlian Udara, Kemampuan, Artis, Artisanship, Artistry, Bravura, Brilliance, Bump, Caliber, Capableness, Kapasiti, Kepintaran, Perintah, Kompetensi, Kompetensi, Keadaan, Pengendalian, Penyelarasan, Kerajinan, Keahlian, Kecerdasan, Kekuasaan, Ketangkasan, Ketangkasan, Ketekunan, Diplomasi, Dower, Mahar, Keberkesanan, Kecekapan, Kekayaan, Peralatan, Kepakaran, Kemudahan, Fakulti, Finesse, Fitness, Fittingness, Flair, Forte, Genius, Hadiah, Rahmat, Cengkaman, Kelayakan, Kepemilikan Kuda, Kepintaran, Kepintaran, Naluri, Ilmu pengetahuan, Baju panjang, Pembuatan, Kepemimpinan Tanda, Keahlian, Penguasaan, Kematangan, Bermakna, Metier, Wakaf Alami, Hadiah semula jadi, Bahagian, Potensi , Kekuatan, Kekuatan, Kemampuan praktikal, Kesiapsiagaan, Kemahiran, Prowess, Qualification, Quickness, Ready, Resource, Resourcefulness, Ripeness, Savoir-faire, Savvy, Seamanship, Seasoning, Skill, Skilleness, Speciality, Strong sair, Stron titik g, Gaya, Kecukupan, Kesesuaian, Kesesuaian, Kesesuaian, Kerentanan, Taktik, Ketekunan, Bakat, Bakat, Kecemerlangan teknikal, Penguasaan teknik, Kemahiran teknikal, Teknik, Tempering, Barang, Barang, Waktu, Trim, Kebajikan, Apa itu mengambil, Wherewithal, Wit, Wizardry, Workmanship

Bagaimana menggunakan Keupayaan dalam ayat?

  1. Dengan usaha yang cukup dan tekad yang tinggi, manusia di planet ini mempunyai kemampuan untuk melakukan apa sahaja yang mereka impikan.
  2. Keupayaan anda untuk menangani tugas dan pasukan untuk pekerjaan itu sangat baik anda menunjukkan kepemimpinan dan kemahiran komunikasi yang hebat.
  3. Dengan dua tahun di pusat panggilan dan empat tahun sebagai pengurus akaun, Jenny telah menunjukkan bahawa dia mempunyai kemampuan untuk menangani tanggungjawab baru dalam peranan eksekutif penjualan.
  4. Dia mempunyai kemampuan intuitif untuk memberikan yang terbaik pada orang.

Makna Keupayaan & Definisi Keupayaan