Rawatan kimia,

Definisi rawatan kimia:

  1. Teknologi yang menggunakan bahan kimia atau proses kimia untuk merawat bahan atau sisa.

Makna Rawatan Kimia & Definisi rawatan kimia