Keadaan ,

Definisi Keadaan:

  • Istilah yang digunakan dalam beberapa panduan yang menyatakan sebagai peristiwa alternatif. Beberapa polisi tuntutan mengandungi klausa pemberitahuan negara untuk meningkatkan liputan kejadian yang boleh mengakibatkan kerosakan, kecuali syarikat insurans diberitahu selama tempoh tuntutan.

Makna Keadaan

  1. Berkaitan dengan peristiwa atau situasi atau berkaitan dengan peristiwa atau tindakan.

  2. Keadaan kewangan atau kebajikan material.

Kalimat Keadaan

  1. Kami mahu berkahwin, tetapi keadaan tidak mengizinkannya

  2. Artis hidup dalam keadaan rendah

Sinonim Keadaan

kedudukan, keadaan, status material, keadaan, kedudukan kewangan, set syarat, status kewangan, keadaan, gaya hidup, perkara, keadaan kewangan, keadaan material, banyak, kedudukan material, stasiun dalam kehidupan