Nama syarikat,

Definisi nama Syarikat:

  1. Nama undang-undang lengkap firma, gelaran dengan firma yang diatur atau diperbadankan secara formal dikenali sebagai entiti undang-undang atau orang tiruan. Tertera pada sijil pemerbadanan (surat beranak firma), dokumen itu mesti dipaparkan dengan jelas di pejabat yang sah atau berdaftar, dan didedahkan pada semua dokumen formal seperti perjanjian, cek, dan alat tulis rasmi. Untuk diluluskan sebagai nama yang boleh diterima, mestilah berbeza dengan nama syarikat lain dan tidak boleh menyesatkan, menyinggung perasaan, atau menyalahi undang-undang. Undang-undang korporat mensyaratkan bahawa nama syarikat merangkumi akhiran yang sesuai (seperti syarikat, diperbadankan, terhad, swasta terhad, awam terhad, dll., Atau singkatannya) supaya entiti yang berurusan dengan syarikat mengetahui status perundangannya. Semua hak dan kewajiban undang-undang (seperti memiliki harta benda, untuk menuntut dan disaman) terakru kepada firma di bawah namanya yang mungkin juga didaftarkan sebagai tanda dagangan atau tanda servis, dan boleh diubah hanya dengan resolusi khas (memerlukan tiga- perempat suara) pemegang sahamnya (pemegang saham). Disebut juga nama syarikat.

Makna Nama Syarikat & Definisi nama Syarikat