Kerosakan tersembunyi,

Definisi kerosakan tersembunyi:

  1. Kerosakan yang mempengaruhi kandungan bekas penghantaran tertutup (dan nampaknya tidak rosak). Tuntutan kerosakan yang tersembunyi sukar untuk diselesaikan kerana kedua-dua pengangkut bukan pengirim yang bertanggung jawab.

Makna Kerosakan tersembunyi & Definisi kerosakan tersembunyi