Kebimbangan,

Definisi Kebimbangan:

 1. Perkara yang menarik atau penting bagi seseorang.

 2. Bimbang (seseorang); membuat cemas.

 3. Berkaitan dengan; kira-kira.

 4. Objek atau struktur yang rumit atau canggung.

 5. Perniagaan; sebuah firma.

 6. Kebimbangan; risau.

 7. Jangka panjang yang merangkumi semua jenis firma, sama ada untung atau tidak.

Sinonim Keprihatinan

Berhati-hatilah, Berurusan, Melindungi, Merawat, Ada hubungannya, Kebimbangan, Bimbang, Ketakutan, Ketakutan, Ketakutan, Ketakutan, Keresahan, Ketidakselesaan, Gangguan, Kekhawatiran, Tekanan, Pergolakan, Tanggungjawab, Perniagaan, Urusan, Caj, Tugas, Pekerjaan , Tugas, Pekerjaan, Perusahaan, Perniagaan, Firma, Perusahaan, Usaha, Organisasi, Operasi, Pengambilan, Industri, Perbadanan, Pendirian, Rumah, Toko, Pejabat, Biro, Agensi, Francais, Praktik, Perkongsian, Konsortium, Koperasi, Konglomerat, Kelompok , Gabungan, Sindiket, Aktiengesellschaft, TLC, Absorb, Disiplin akademik, Keistimewaan akademik, Aksen, Kenyamanan, Kegiatan, Kegiatan, Urusan, Hal Ehwal, Mempengaruhi, Mempengaruhi minat, Agensi, Mengganggu, Pergolakan, Agreeableness, Ail, Aktiebolag, All-over , Angst, Jawapan kepada, Antisipasi, Kegelisahan, Histeria kegelisahan, Neurosis kegelisahan, Bangku cemas, Kebimbangan cemas, Keresahan gelisah, Kecemasan, Kemampuan untuk, Kebolehgunaan, Aplikasi, Ilmu gunaan, Berlaku, Kesesuaian, Ketakutan, Pendekatan ketekunan, Kawasan, Arena, Seni, Atelier, Perhatian, Perhatian, Menarik, Kesedaran, Beg, Tukang Cukur, Asas, Berhati-hatilah, Jadilah masalah, Terus, Berani, Bearing, Salon kecantikan, Kedai kecantikan, Milik, Bangku, Beset, Badan korporat, Bother, Beban, Perniagaan, Penubuhan perniagaan, Toko daging, Cankerworm of Care, Care, Careently, Caring, Cartel, Case, Catch up in, Cathexis, Awution, Chamber of commerce, Chapter, Charge, Chord, Circumspection , Circumspectness, Combine, Commerce, Commercial company, Compagnie, Company, Complaisance, Complicate perkara, Concernment, Conglomerate, Conglomerate corporation, Connect, Connection, Consciousness, Consequence, Consequentiality, Pertimbangan, Pertimbangan, Gabungan, Consortium, Copartnership, Badan korporat, Corporation, Sesuai dengan, Rasa ingin tahu, Urus Niaga, Kelezatan, Jabatan pengetahuan, Meja, Disiplin, Discommode, Disquiet, Disquietude, Distress, Disturb, Disturbance, Diversified corporation, Doing, Domain, Doubt, Menarik Diri, Ketakutan, Keseronokan, Tugas, Gema, Malu, Empati, Penekanan, Mempekerjakan, Pekerjaan, Melibatkan diri, Enmesh, Entangle, Enterprise, Enthusiasm, Essence, Establishment, Excellence, Excite, Excite interest, Facility, Faltering, Fascinate, Fear, Perasaan rakan, Bidang, Bidang penyelidikan, Bidang kajian, Firma, Fokus perhatian, Fokus minat, Foreboding, Forebodingness, Forethought, Frazzle, Function, Germaneness, Gimmick, Gist, Give perhatian, Gizmo, Harass, Mempunyai hubungan dengan, Kepala, Tajuk, Perhatian, Kepedulian, Tolong-menolong, Tertinggi, Pangkat tinggi, Syarikat induk, Rumah, Pengenalan, Implikasi, Import, Kepentingan, Ketidakselesaan, Kesulitan, Pemanjangan, Industri, Ketenangan, Pemasangan, Institusi, Minat, Minat, Jemput, Libatkan , Terlibat dalam, Penglibatan, Irk, Penyelesaian Masalah, Isu, Jigger, Pekerjaan, Persatuan saham bersama, Syarikat saham bersama, Tenaga Kerja, Kelonggaran, Berhubungan dengan, Pautan dengan, Isu hidup, Loteng, Mencari, Penjagaan cinta, Titik utama, Malaise , Mark, Materiality, Matter, Matter in tangan, Perkara yang diminati, Daging, Nilai, Kepedulian, Kesalahan, Ketidakpercayaan, Momen, Motif, Motif, Ilmu pengetahuan semula jadi, Ketegangan saraf, Ketegangan saraf, Nervousness, Catatan, Kewajiban, Kesempatan, Pekerjaan, Ology, Syarikat operasi, Organisasi, Pakaian, Kegelisahan berlebihan, Palaver, Paramountcy, Parlor, Partnership, Passion, Pathos, Perplex, Pertain to, Pertinence, Perturb, Perturbation, Pin and jarles, Pique, Plague, Plunderbund, Point, Point in issue, Point in question, Pool, Pother, Precedence , Keutamaan, Kesiapsiagaan, Keutamaan, Keutamaan, Masalah, Prosiding, Provinsi, Provoke, Kemudahan awam, Pucker, Ilmu murni, Putus, Letakkan untuk itu, Teka-teki, Soalan, Rujuk, Rujukan, Hati-hati, Hati-hati, Berkaitan, Hubungan, Berkaitan, Berkaitan, Hormat, Tanggungjawab, Tanggungjawab, Tanggungjawab, Rubrik, Sains, Kepentingan Diri, Perkhidmatan, Berkongsi, Kedai, Shtick, Kepentingan, Skeptisisme, Sains sosial, Kesungguhan, Kesungguhan, Minat khas, Keistimewaan, Bola, Stew, Rangsangan, Syarikat saham, Ketegangan, Tekanan, Studio, Kajian, Subjek, Subjek, Subjek pemikiran, Bahan, Menyedut, Keunggulan, Ketuanan, Suspensi, Kecurigaan, Sweatshop, Akord simpatik, Tindak balas simpatik, Simpati, Syndicate, Tact, Tactfulness, Tangle, Tantalize, Tugas, Teknologi, Teknologi, Teknologi, Perawatan penyayang yang lembut, Ketegangan, Teks, Tema, Perkara, Pemikiran, Pemikiran, Menggelitik, Ikatan dengan, Titillate, Tolerasi, Topik, Siksaan, Sentuhan, Sentuh, Sentuh, Persatuan perdagangan, Transaksi , Rawat Masalah, Kepercayaan, Kepercayaan, Pengambilan, Ketidakselesaan, Ketidakselesaan, Ketidakselesaan, Gangguan, Utiliti, Nilai, Vex, Vexation, Getaran, Getaran, Berat, Widget, Keajaiban, Tempat Kerja, Tempat kerja, Ruang kerja, Meja kerja, Rumah Kerja, Ruang kerja, Tempat Kerja, Bilik Kerja, Bengkel, Meja Kerja, Bimbang, Bernilai, Bersemangat, Bimbang, Mengganggu, Mengalami Masalah, Mengganggu, Mengganggu, Tidak Selesai, Membuat Bimbang, Tertekan, Meringankan, Mengganggu, Menyebabkan kegelisahan ke, Keresahan

Bagaimana menggunakan Keprihatinan dalam ayat?

 1. Rizab minyak menjadi perhatian Jabatan Tenaga.
 2. Kadang-kadang ia boleh menjadi perhatian utama perniagaan jika ada gambar yang menderita dan mereka tidak tahu bagaimana mengubahnya.
 3. Keprihatinan yang kecil dan bebas hutang.
 4. Bos menunjukkan keprihatinan terhadap pekerjanya kerana mereka kelihatan letih dan terlalu banyak bekerja sehingga dia memberi mereka cuti.
 5. Kerja yang tidak memuaskan seperti ini menimbulkan kebimbangan.
 6. Bumbung bangsal membimbangkan saya kerana akhirnya ia akan jatuh.
 7. Cerita berkenaan seorang rakan saya.
 8. Semasa berdebat antara keputusan yang sukar, anda mungkin mempunyai keprihatinan yang sah untuk kedua-dua belah pihak dan harus memilih keburukan yang lebih rendah.

Makna Keprihatinan & Definisi Prihatin