Selaras,

Definisi Konsisten:

  1. Stabil tanpa perubahan. Contohnya, sesiapa sahaja yang bekerja tepat 5 minit awal setiap hari selalu tepat waktu atau tepat waktu.

  2. Ikuti sekumpulan peraturan, panduan atau panduan. Sebagai contoh, stesen televisyen mesti mematuhi peraturan FCC untuk siaran langsung.

  3. Disusun mengikut logik dan / atau model yang sama. Sebagai contoh, pertumbuhan penjual biasanya berdasarkan pendapatan operasinya.

  4. Lakukan atau lakukan perkara yang sama dari semasa ke semasa, terutamanya adil atau betul.

Sinonim yang Konsisten

Bunyi, Berpengalaman, Pada Satu, Tidak Berubah, Konsisten Sendiri, Peneguhan, Berurutan, Konsonan, Tidak Bersekutu, Tidak Berbeza, Mengikat, Berlaku, Dari satu fikiran, Koheren, Dalam hubungan, Tidak terganggu, Hubungan baik, Bekerjasama, Tidak Berubah, Mantap, Koresponden, Bersamaan , Pasti, Bertepatan, Dalam penyegerakan, Bersiri, Benar, Konsisten, Tembus, Boleh Diterima, Tidak Boleh Diubah, Benar-biru, Perspicous, Distinct, Faithful, Clear-cut, Predictable, Of like mind, Undeviating, Methodic, Unvaried, Positive, Well- ditakrifkan, Koeksisten, Akordinat, Tidak Berkata, Cogent, Seperti Berfikiran, Disegerakkan, Tidak Berpusing, Cukup, Berurutan, Pemalar Marmer, Sepadan, Bercahaya, Bersambung, Jernih, Datar, Simpatik, Automatik, Polos, Koperasi, Garing, Cukup, Halus, Jelas seperti hari, Tidak dapat dilayan, Sesuai, Sesuai, Diperintahkan, Telus, Eksplisit, Seperti Robot, Tetap, Langsung, Konsisten, Sinkron, Univocal, Bergabung, Sekata, Sistematik, Ketat, Logik, Dapat Damai, Setuju, Simbiotik, Berwibawa, Mekanik al, Berasaskan baik, Tidak tegas, Congruous, Kebetulan, Sama, Tidak jelas, Berkaitan, Tidak Berpelbagai, Jelas seperti kristal, Teratur, Layak, Berkala, Dari sekeping, Kristal, Berterusan, Langsung, Inharmoni, Dalam harmoni, Lucid, Bersih , Sederhana, Keras dan Jelas, Padat, Tidak Sesuai, Setia, Tidak Berubah, Berturut-turut, Homogen, Tidak Berubah, Firma, Undang-undang, Selaras, Sah, Beralaskan Baik, Pada keempat-empat, Berkadaran, Berkhasiat, Tidak Patah, Seragam, Menjaga, Harmonis , Diukur, Dapat Diandalkan, Bersamaan, Tingkat, Pucat, Ditakrifkan, Stabil, Seimbang, Baik, Berat, Tegas, Monolitik, Tidak Gagal, Tidak sebulat suara, Setara, Tidak Terganggu, Sama, Kongenial, Tidak Berat, Kongruen, Transpikus, Staunch, Menyelaraskan, Limpid, Dalam kesepakatan, Ekspres, Concordant, Sesuai, Hukum, Tidak Berubah, Lumayan, Setuju, Jelas

Bagaimana menggunakan Konsisten dalam ayat?

  1. Pasukan besbol Kansas City Royals mempunyai suasana yang konsisten dengan playoff mereka tahun lalu dan mencapai final sebagai hasilnya.
  2. Tanggapan ibu bapa adalah konsisten dan stabil.
  3. Untuk terus memaksimumkan keuntungan, penting untuk mempertahankan model perniagaan yang konsisten ketika semuanya berjalan lancar.
  4. Teman lelaki Maria sering melukai perasaannya dengan mudah, jadi tidak mengenali hari jadi sama dengan tingkah lakunya yang mementingkan diri sendiri.

Makna Definisi Konsisten & Konsisten