Hak Cipta ,

Makna Hak Cipta:

 • Hak cipta merujuk kepada hak undang-undang pemilik harta intelek. Ringkasnya, hak cipta adalah hak untuk menyalin. Maksudnya, hanya pengeluar produk asal dan sesiapa sahaja yang membenarkannya mempunyai hak eksklusif untuk menghasilkan semula karya tersebut.

  • Hak cipta melindungi pengarang kandungan asal dari pendua atau penggunaan yang tidak dibenarkan.
  • Agar karya asli dilindungi oleh hak cipta, ia mesti tersedia dalam bentuk yang kukuh.
  • Di Amerika Syarikat, karya pengarang dilindungi hak cipta selama 70 tahun selepas kematiannya.

 • Hak undang-undang khas untuk menyalin, menerbitkan, menyebarkan atau menjual karya apa pun, seperti buku, filem, muzik, foto, dll.

 • Definisi Hak Cipta: Hak undang-undang khas untuk membuat, membuat atau melindungi karya seni. Hak cipta melindungi penerbitan, pengeluaran atau penjualan hak untuk karya sastera, drama, muzik atau seni atau program komputer, atau penggunaan sebarang percetakan atau label komersial.

 • Hak khas kerajaan persekutuan bagi pemilik untuk menerbitkan dan menjual sastera, muzik atau bahan seni lain, termasuk program komputer, untuk tempoh lebih dari 50 tahun oleh pengarang.

Makna Hak Cipta

 1. Hak undang-undang eksklusif untuk memberi kuasa kepada pengarang atau ejen untuk mencetak, menerbitkan, mewakili, membuat filem atau merakam sebarang bahan sastera, seni atau muzik, dan lain-lain untuk melakukan perkara yang sama.

 2. hak cipta

 3. Lindungi hak cipta untuk (bahan))

Ayat Hak Cipta

 1. Mengeluarkan perintah mahkamah untuk pelanggaran hak cipta

 2. Kebenaran untuk menghasilkan semula gambar dan bahan berhak cipta yang lain

 3. Ia menolak perlindungan hak cipta terhadap muziknya dan menegaskan bahawa sesiapa sahaja boleh menggunakannya

Sinonim Hak Cipta

hak cipta, izin, hak, lesen, perlindungan undang-undang, keistimewaan, tanda dagang berdaftar, hak berhak, piagam, francais

Hak Cipta ,

Apakah Definisi Hak Cipta?

 1. Hak cipta merujuk kepada Pengarang dan seniman mempunyai hak eksklusif untuk menerbitkan, menggunakan dan menemui karya sastera atau seni mereka.

 2. Hak cipta bermaksud: Orang atau kumpulan yang membuat karya tersebut mempunyai hak undang-undang khas, atau orang atau kumpulan yang dicalonkan oleh pengarang berhak menggunakan bahan tertentu dan memberi orang lain hak untuk menggunakan bahan tersebut.