Rasuah,

Definisi Rasuah:

 1. Perlakuan memalukan oleh agensi kerajaan atau pihak berkuasa dengan cara yang tidak sah, tidak bermoral atau tidak konsisten dengan standard etika. Rasuah biasanya merupakan hasil perlakuan istimewa dan dikaitkan dengan rasuah.

 2. Rasuah adalah salah urus oleh orang-orang yang memegang jawatan berkuasa, seperti pengurus atau pegawai pemerintah. Rasuah termasuk memberi atau menerima rasuah atau hadiah yang tidak sesuai, tipu daya, transaksi yang dapat dikembalikan, penipuan pilihan raya, penggelapan wang, pengubahan wang haram dan penipuan korporat. Contoh rasuah dalam dunia kewangan adalah pengurus pelaburan yang benar-benar menjalankan program ponzi.

 3. Terdapat banyak keadaan di mana seseorang boleh dianggap korup. Dalam industri perkhidmatan kewangan, penganalisis kewangan berlesen dan profesional kewangan lain mesti mematuhi Tatakelakuan dan mengelakkan situasi yang boleh menimbulkan konflik kepentingan. Hukuman bagi pelaku rasuah termasuk denda, penjara dan merosakkan reputasi. Tingkah laku yang rosak boleh memberi kesan negatif jangka panjang kepada syarikat. Pada tahun 2015, lima bank pelaburan utama didenda sebanyak 5. 5.5 bilion kerana memanipulasi pasaran pertukaran asing antara tahun 2007 dan 2013.

Sinonim Rasuah

Kesalahan Maklumat, Kacologi, Kekotoran, Slanting, Gammacism, Pengaburan, Salah sebutan, Kerosakan, Furfur, Ketidakpastian, Kekejian, Kesalahan, Kerosakan, Pengubahan, Pecah, Keracunan, Pembusukan, Jeu de mots, Dilapidation, Bad, Befouling, My Graft, Rustification, Raft Trickiness, Mildew, Resolution, Degeneration, Festering, Deviousness, Reprobacy, Misconstruction, Vulgarism, Suppuration, Turpitude, Localism, Colloquialism, Misleading, Penyalahgunaan, Tidak Bercakap, Gangrene, Penyimpangan, Lendir, Sordes, Havoc, Dilution, Poison, Decadence, Murs Underhandedness, Criminality, Dandruff, Mucus, Misspeaking, Crookedness, Logogram, The terburuk, Palindrome, Ill, Amphibologism, Harm, Abandon, Brainwashing, Outrage, Prostitusi, Calembour, Dissoluteness, Carrion, Debasement, Infection, Bribery, Rottenness, Paralam , Scuz, Salah, Pararhotacism, Depravity, Spoonerism, Unsavoriness, Counterindoctrination, Anagram, Atrocity, Crying jahat, Barbarism, Torturing, Antiphrasis, Pollution, Mi penyataan semula, Kesalahan Arah, Kelewatan, Kekaburan, Rungutan, Degradasi, Reindoctrination, Ordure, Lacing, Play on words, Biodegradability, Despoliation, Depravedness, Degradability, Foul mater, Evil, Corruptionness, Cacoepy, Impobity, Palse color, Rot, Solecism Smut, Envenoming, Oxidization, Fouling, Destruction, Degenerateness, Indirection, Bribery and کرپشن, Misknowledge, Alienation, Pus, Fraudulence, Vexation, Rhotacism, Mytacism, Metagram, Unconscientiousness, Pun, Injury, Bastardizing, Equivocality, Misteaching, Shadiness, Shadiness Penyiraman, Acuan, Ketidakjujuran, Akrostik, Kecurangan, Penipuan, Tidak gramatis, Ketidakseimbangan, Korosi, Kekejangan, Penguraian, Kerosakan, Kesalahan Struktur, Pencemaran Akhlak, Kolej Laputa, Pengaburan, Pengukuhan, Demoralisasi, Pemotongan, Indoktrinasi, Doktor, Wo, Oksidasi , Ketidakadilan, Menghukum, Adulteration, Biodegradasi, Logogriph, Turpitude moral, Kekacauan, Masalah Putrid, Rasuah, Decadency, Disintegrasi ation, Excrement, Wordplay, Abuse of term, Disorganization, Snot, Taboo word, Abandonment, Slipperiness, Degeneracy, Evasiveness, Obscenity, Toxin, Damage, Paronomasia, Straining, Amphiboly, Misguidance, Spiking, Abjection, Malapropism, Depravation, Dissolution, Misusage , Salah tafsir, Filth, Venom, Profligacy, Hurt, Lambdacism, Equivoque, Missaying, Slang, Scurf, Vitiation, Infelicity, Contamination

Bagaimana menggunakan Rasuah dalam ayat?

 1. Tuduhan rasuah dilakukan terhadap ketua polis kota itu, yang menggunakan taktik mencurigakan dan membesar-besarkan wewenangnya untuk menahan suspek jenayah lama.
 2. Rasuah, seperti rasuah dan penyalahgunaan dana, dapat menghalang pemerintah daripada menyediakan perkhidmatan asas.
 3. Rasuah di Washington, pemerintah tempatan DC berakhir semasa tempoh lama Datuk Bandar Marion Berry.

Makna Rasuah & Definisi Rasuah

Rasuah ,

Apa Maknanya Rasuah?

Kekurangan integriti. Tingkah laku haram seperti mengambil rasuah daripada pihak berkuasa. Contohnya, ahli politik.

Makna Rasuah

 1. Sikap tidak jujur ​​atau penipuan oleh pihak berkuasa, biasanya melalui rasuah .

 2. Proses di mana objek, biasanya kata atau frasa, diubah dari penggunaan atau makna asalnya menjadi sesuatu yang dianggap salah atau rosak.

 3. PtTrifikasi

Hukuman Rasuah

 1. Wartawan yang ingin melaporkan rasuah peringkat tinggi

 2. Sejarah perkataan rasuah

 3. Kentang bertukar menjadi hitam dan reput dengan rasuah

Sinonim Rasuah

salah laku, kerosakan, urus niaga ganda, manipulasi, perubahan, salah penerapan, pendua, manipulasi, kejahatan, kesalahan, penipuan, binasa, penipuan, fudging, pemalsuan, jenayah, transaksi tidak jujur, kenakalan, pelanggaran undang-undang, pembusukan