Kos insurans,

Definisi Kos insurans:

 1. Kaedah menentukan kos bersih insurans hayat kepada pihak yang diinsuranskan. Jumlah keseluruhan yang diinsuranskan dikembalikan dari syarikat insurans ditolak dari jumlah keseluruhan yang telah diinsuranskan telah dibayar kepada syarikat insurans.

Makna Kos insurans & Definisi Kos insurans

Kos Insurans ,

Apakah Kos Insurans?

 1. Definisi Cost Of Insurance adalah: Jumlah yang harus dibayar seseorang untuk insurans hayatnya juga disebut premium. Kos insurans hayat bulanan bergantung kepada status kesihatan, umur, jantina dan faktor lain seperti gaya hidup dan perlindungan insurans. Kesihatan dan pekerjaan yang teruk dapat meningkatkan kos insurans dan mengakibatkan penolakan perlindungan.

Makna Literal Kos Insurans

Kos:

Makna Kos:
 1. Pembayaran (sejumlah wang) diperlukan sebelum menerima atau melakukan (item atau tindakan).

Kalimat Kos
 1. Harga setiap terbitan majalah ialah 25 2.25

 2. Tugas anda adalah merancang dan mengira kos program media untuk kempen tersebut.

Sinonim Kos

meminta harga, sewa, meletakkan harga, biaya, mengambil, menganggarkan kos, harga, tol, dihargai, dijual untuk, berjumlah, sewa, tarif, menganggarkan harga, masukkan angka, pungutan, menilai, mengenakan harga, harga jual, harga, nilai, harga pasaran, nilai

Daripada:

Makna Dari:
 1. Ini menunjukkan hubungan antara bahagian dan keseluruhan.

 2. Menunjukkan hubungan antara skala atau ukuran dan nilai.

 3. Merujuk kepada hubungan antara dua organisasi, biasanya organisasi persatuan.

 4. Ini menunjukkan hubungan antara alamat dan titik rujukan.

 5. Ini mewakili hubungan antara jenis atau jenis umum dan objek tertentu yang tergolong dalam kategori itu.

 6. Selepas kata nama yang berasal dari atau berkaitan dengan kata kerja.

 7. Tajuk Joomla adalah kata sifat ramalan.

 8. Kenal pasti komponen atau bahan yang membuat perbezaan.

 9. Nyatakan jam untuk jam berikutnya.

Kalimat Dari
 1. Kenaikan 5%

 2. Utara Chicago

 3. Senang berjumpa dengan anda

 4. Di New York, hanya seperempat hingga tiga

Sinonim Dari

dibuat oleh, oleh, dalam, disebabkan oleh, dilakukan oleh, dari, dilakukan oleh, dari

Insurans:

Makna Insurans:
 1. Proses atau pengaturan di mana syarikat atau agensi kerajaan menjamin pampasan untuk beberapa kerugian, kecederaan, penyakit atau kematian sebagai pertukaran untuk pembayaran premium.

 2. Apa sahaja yang memberi perlindungan daripada kemungkinan berlaku keadaan darurat.

Hukuman Insurans
 1. Mematuhi standard tingkah laku peribadi yang tinggi adalah perlindungan terbaik terhadap masalah peribadi.

Sinonim Insurans

ganti rugi, langkah pencegahan, pencegahan, langkah keselamatan, perlindungan, kekebalan, perlindungan, penyediaan, perlindungan kewangan, penjamin, keselamatan, perlindungan, ganti rugi, perlindungan, pertahanan