Psikologi silang budaya adalah kajian perbandingan dan kritikal mengenai kesan budaya terhadap psikologi individu. Ini pada dasarnya adalah kajian mengenai perbezaan dan persamaan fungsi psikologi manusia dalam beberapa kumpulan budaya dan etnokultur. Ia juga merupakan kajian mengenai hubungan antara pemboleh ubah biologi dengan pemboleh ubah sosio-budaya, ekologi dan psikologi; dan perubahan berterusan dalam pemboleh ubah ini.

Psikologi Merentas Budaya

Pengenalan Psikologi Merentas Budaya

Psikologi silang budaya adalah bidang perbandingan. Ini adalah kajian perbandingan dan kritikal mengenai kesan budaya terhadap psikologi individu. Dalam psikologi lintas budaya mana-mana kajian membuat kesimpulan dari sekurang-kurangnya dua sampel dan sampel dari mana psikologi membuat kesimpulan mewakili sekurang-kurangnya dua kumpulan budaya. Seperti yang kita ketahui psikologi lintas budaya adalah mengenai perbandingan, dan tindakan perbandingan memerlukan satu set kemahiran kritikal, kajian ini tidak terlepas dari pemikiran kritis.

Pemeriksaan psikologi lintas budaya bukan hanya satu pemerhatian yang dibuat oleh psikoterapis, penyelidik, atau pekerja sosial. Menyaksikan peristiwa yang jelas tidak dapat merangkumi perbandingan pengalaman dan tingkah laku secara sistematik yang diukur dalam keadaan budaya yang berbeza. Psikologi silang budaya mesti bergantung pada kaedah penyelidikan saintifik kontemporari.

Bagaimana psikologi silang budaya berbeza dengan psikologi budaya?

Psikologi silang budaya berbeza dengan psikologi budaya. Pertama sekali, psikologi budaya berusaha untuk mencari hubungan yang signifikan antara budaya dan psikologi orang yang tinggal dalam budaya ini. Mesej penting psikologi budaya adalah bahawa tingkah laku manusia hanya penting apabila diperhatikan dalam konteks sosiobudaya di mana ia berlaku.

Sebagai contoh, seorang psikologi budaya mungkin berminat untuk menjelaskan penyiasatan bagaimana prinsip-prinsip asas Islam dimasukkan ke dalam ciri kesedaran dan keperibadian seseorang. Secara umum fokus utama psikologi budaya adalah mengkaji kapan, apakah, dan bagaimana individu yang tumbuh dalam budaya tertentu cenderung menginternalisasi kualiti budaya itu. Psikologi budaya menetapkan idea bahawa proses mental pada dasarnya adalah hasil interaksi antara individu dan budaya.

Matlamat Psikologi Silang Budaya

Terdapat tiga matlamat Psikologi rentas budaya:

Matlamat Pengangkutan dan Ujian

Tujuan pengangkutan dan ujian disampaikan oleh Whiting yang berpendapat bahawa kami melakukan penyelidikan psikologi lintas budaya dengan memanfaatkan data dari "beberapa orang di seluruh dunia untuk menguji hipotesis mengenai perilaku individu.

Matlamat pertama psikologi silang budaya ini disebut sebagai tujuan pengangkutan dan ujian oleh Berry dan Dasen. Ahli psikologi mengetahui kesahihan penemuan mereka dalam persekitaran budaya lain. Mereka mengangkut hipotesis dan penemuan mereka ke persekitaran budaya yang lain untuk menguji kesesuaian dan kesahihannya dalam kumpulan manusia lain (dan, akhirnya, dalam semua). Sebagai contoh, kita mungkin bertanya apakah benar "praktik menjadi sempurna" (prestasi meningkat daripada percubaan dalam kajian pembelajaran), atau "tingkah laku antisosial adalah bagian normal remaja".

Meneroka Budaya Lain

Walaupun kita mungkin tidak berjaya menemui hasil yang serupa ketika mencapai tujuan pertama, kita dapat kembali hanya dari kajian kita dalam budaya lain dengan kesimpulan bahawa tidak ada kesan prestasi dalam masalah sosial atau pembelajaran pada masa remaja. Walaupun, tujuan kedua psikologi lintas budaya ini menjelaskan bahawa kita harus pergi jauh seperti kegagalan untuk menggeneralisasi atau meniru, dan mencari sebab-sebab kegagalan, atau mencari jalan alternatif.

Pembentukan Psikologi Sejagat

Matlamat ketiga psikologi lintas budaya ini penting kerana kemungkinan yang jelas bahawa, dalam mencapai tujuan pertama kita, kita akan menemui batasan kesahihan pengetahuan psikologi kita yang ada, dan bahawa dalam mencapai tujuan kedua kita, kita akan menemui beberapa psikologi baru fenomena yang perlu diambil kira dalam teori psikologi yang lebih biasa.

Dalam psikologi budaya Short Cross adalah kajian yang melibatkan perbandingan. Ini adalah kajian mengenai perbezaan dan persamaan fungsi psikologi manusia dalam beberapa kumpulan budaya dan etnokultur. Pemeriksaan psikologi silang budaya tidak dibuat berdasarkan pemerhatian tunggal. Tujuan pertamanya disebut sebagai tujuan pengangkutan dan ujian, ahli psikologi mengetahui kesahihan penemuan mereka dalam persekitaran budaya lain. Dalam tujuan kedua psikologi mengetahui sebab-sebab kegagalan penemuan mereka. Dalam tujuan ketiga psikologi membuat psikologi sejagat.

Pendekatan berbeza dalam Psikologi Silang Budaya

Ahli psikologi lintas budaya menggunakan pelbagai pendekatan untuk meneliti aktiviti manusia dalam beberapa persekitaran budaya. Mari kita pertimbangkan beberapa daripadanya.

Pendekatan Evolusi

Pendekatan Evolusi adalah model teori yang mencari cara-cara di mana faktor akhir evolusi mempengaruhi tingkah laku individu dan dengan itu meletakkan asas semula jadi untuk budaya individu. Model teoritis ini mendakwa bahawa undang-undang perilaku biologi yang umum sesuai dengan tepat sebagai penjelasan asas mengenai tingkah laku individu. Budaya hanyalah bentuk kewujudan yang menyediakan keperluan asas individu dan tujuan seterusnya. Menurut pendekatan evolusi, tujuan utama manusia adalah kelangsungan hidup.

Pendekatan Sosiologi

Ini adalah pandangan umum mengenai tingkah laku individu yang memberi tumpuan kepada struktur sosial yang luas yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan, dan akhirnya individu-individu. Pelbagai teori sosiologi yang menonjol telah mempengaruhi pengaruh saintifik dan perbandingan perbandingan tingkah laku individu dalam konteks budaya. Secara keseluruhan, teori-teori ini menunjukkan bahawa masyarakat wujud secara objektif, selain dari pengalaman individu. Kekuatan sosial tertentu membentuk tingkah laku kumpulan sosial yang besar, dan manusia mengembangkan dan menyesuaikan tindak balas individu masing-masing sesuai dengan tuntutan dan tekanan kumpulan dan institusi sosial yang besar. Oleh itu budaya merupakan produk aktiviti manusia dan faktor pembentuk utamanya.

Pendekatan Struktural-Fungsional

Pendekatan struktur-fungsional memandang masyarakat sebagai sistem yang saling berkaitan atau kompleks. Anggaplah tubuh manusia sebagai contoh, di mana semua organ, anggota badan, dan bahagian lain kita mempunyai fungsi masing-masing tetapi juga bekerjasama untuk membentuk sistem berfungsi yang lengkap. Teori struktur-fungsi menunjukkan bahawa budaya berfungsi sebagai struktur dalam masyarakat yang wujud untuk memenuhi kehendak manusia .

Pendekatan Konflik Sosial

Pendekatan konflik sosial yang diberikan oleh Karl Marx menunjukkan bahawa ciri budaya selalu memberi manfaat kepada beberapa individu masyarakat daripada yang lain. Pendekatan ini adalah mengenai ketidaksamaan dan menunjukkan bahawa undang-undang dan norma-norma yang dibentuk sebagai sebahagian dari budaya mencerminkan kepentingan orang-orang yang paling kuat dalam masyarakat.

Pemerhatian dalam Psikologi silang budaya

Terdapat beberapa pemerhatian dalam psikologi lintas budaya dan berikut ini:

Pemerhatian Naturalistik

Sekiranya anda memerhatikan tingkah laku orang di persekitaran semula jadi mereka (misalnya, di jalanan Lahore dan Bombay) dengan sedikit atau tidak ada gangguan peribadi, pemerhatian ini disebut pemerhatian naturalistik. Pemboleh ubah yang dapat dikenal pasti dan dapat diukur harus digunakan dalam pemerhatian saintifik, lintas budaya. Contoh pemerhatian lintas budaya boleh menjadi kajian mengenai corak berjalan kaki yang berlainan di pelbagai negara di mana penyelidik tidak mempengaruhi seberapa cepat individu berjalan di jalan. Pemerhatian spontan sering kali berat sebelah, dan sikap pemerhati dapat mempengaruhi hasil pemerhatian.

Pemerhatian Makmal

Dalam pemerhatian di makmal, para peserta dibawa masuk, dan anda - sebagai psikologi - merancang situasi tertentu atau menyediakan satu set rangsangan dan kemudian meminta subjek untuk bertindak balas. Penggunaan kaedah ini memerlukan pengkaji untuk menunjukkan dua ciri penting: kesabaran dan skeptisisme. Satu soalan harus diajukan secara berterusan: "Adakah saya memerhatikan segala-galanya mengenai masalah yang dikaji, atau ada sesuatu yang tersembunyi dari saya?"

Kaedah Kajian

Dalam Kajian lintas budaya adalah, teknik pengumpulan data yang paling umum. Dalam tinjauan umum, penyelidik meminta peserta untuk menyatakan pendapat mengenai topik, masalah, atau masalah tertentu. tinjauan boleh bersifat terbuka dan, lebih umum, soalan pilihan ganda. Soalan terbuka memberi para peserta kebebasan untuk mengekspresikan diri, untuk menggambarkan banyak nuansa perasaan dan fikiran mereka. Walaupun begitu, jawapan seperti itu tidak mudah ditafsirkan secara kuantitatif. Lebih-lebih lagi, sebilangan peserta - kanak-kanak kecil atau orang-orang dengan sedikit kecekapan berbahasa atau mereka yang takut untuk memberikan maklumat mengenai diri mereka - mempunyai masalah untuk mengemukakan idea mereka. Soalan pelbagai pilihan, namun lebih mudah dianalisis , juga membatasi pilihan jawapan bagi responden.

Kajian Eksperimen

Dalam kajian eksperimen anda meletakkan peserta yang ditugaskan secara rawak dalam keadaan eksperimen tertentu. Dengan mengubah keadaan ini, anda cuba mengesan perubahan tertentu dalam sikap, tingkah laku, emosi dan sebagainya. Dalam eksperimen, keadaan yang dikendalikan, iaitu dapat diubah oleh penyelidik, disebut pemboleh ubah bebas. Aspek aktiviti manusia yang dikaji dan dijangka berubah di bawah kesan pemboleh ubah bebas disebut pemboleh ubah bersandar. Sebagai eksperimen, anda mengawal pemboleh ubah bebas: anda mengubah keadaan percubaan .

Metodologi Kumpulan Fokus

Metodologi kumpulan fokus digunakan dalam penyelidikan pemasaran dan akademik. Manfaat utama kaedah ini adalah peluang untuk menganalisis wacana gender, sosial, dan etnik mengenai beberapa isu secara mendalam: misalnya, sama ada produk fesyen tertentu akan berjaya dalam kumpulan etnik tertentu atau sama ada prosedur psikoterapi akan berfungsi "Untuk pelbagai kumpulan budaya. Penggunaan kaedah ini yang paling umum adalah prosedur di mana kumpulan bertindak balas terhadap mesej sosial, politik, atau pemasaran tertentu. Kumpulan fokus umum mengandungi 7–10 peserta. Berdasarkan tujuan penyelidikan, kumpulan ini mungkin bersifat heterogen atau homogen (etnik, nasional, profesional, dll.)

Ringkasan Pendekatan Evolusi mencari cara di mana faktor akhir evolusi mempengaruhi tingkah laku individu. Pendekatan sosiologi memberi tumpuan kepada struktur sosial yang luas yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan struktur-fungsional memandang masyarakat sebagai sistem yang saling berkaitan atau kompleks. Pendekatan konflik sosial menunjukkan bahawa ciri budaya selalu memberi manfaat kepada beberapa individu masyarakat daripada yang lain. Terdapat juga beberapa pemerhatian penting dalam psikologi silang budaya.

Soalan Lazim

Berikut adalah beberapa soalan yang sering diajukan:

Apa yang difokuskan psikologi silang budaya?

Psikologi silang budaya ditakrifkan sebagai kajian mengenai perbezaan dan persamaan tingkah laku di antara manusia yang telah berkembang dalam budaya yang berbeza. Pencarian hubungan antara konteks budaya dan tingkah laku seseorang dilakukan dalam tiga kerangka rujukan umum.

Mengapa kita mempelajari psikologi silang budaya?

Psikologi lintas budaya pada dasarnya merupakan cabang psikologi yang melihat bagaimana faktor budaya mempengaruhi tingkah laku manusia. Psikologi lintas budaya juga meningkat sebagai topik yang semakin penting kerana para penyelidik berusaha untuk memahami perbezaan dan persamaan antara beberapa budaya di seluruh dunia.

Mengapa budaya silang penting?

Komunikasi silang budaya menjadi taktik penting bagi syarikat kerana pertumbuhan teknologi global, perniagaan, dan Internet. Komunikasi semacam ini merangkumi pemahaman tentang bagaimana orang dari pelbagai budaya berkomunikasi, bercakap, dan melihat dunia di sekitar mereka.

Mengapa ahli psikologi keperibadian berminat dengan perbezaan budaya?

Ahli psikologi terpesona dalam perbezaan budaya antara tiga sebab yang baik. Memahami perbezaan budaya adalah perlu untuk meningkatkan pemahaman antarabangsa untuk menilai sejauh mana psikologi berlaku untuk orang di seluruh dunia kerana menghargai kemungkinan pengalaman manusia.

Kesimpulannya

Psikologi silang budaya adalah kajian mengenai perbezaan dan persamaan fungsi psikologi manusia dalam beberapa kumpulan budaya dan etnokultur. Ia adalah kajian yang melibatkan perbandingan. Ia juga merupakan kajian mengenai hubungan antara pemboleh ubah biologi dengan pemboleh ubah sosio-budaya, ekologi dan psikologi; dan perubahan berterusan dalam pemboleh ubah ini. Pemeriksaan psikologi silang budaya tidak dibuat berdasarkan pemerhatian tunggal. Matlamat pertamanya disebut sebagai tujuan pengangkutan dan ujian, psikologi mengetahui kesahihan penemuan mereka dalam persekitaran budaya yang lain. Sekiranya penemuan penyelidik dalam keadaan lain tidak sah maka pada tujuan kedua penyelidik mengetahui sebab-sebab kegagalan penemuan mereka. Dalam tujuan ketiga penyelidik membuat psikologi sejagat.

Pendekatan Evolusi mencari cara di mana faktor akhir evolusi mempengaruhi tingkah laku individu. Pendekatan sosiologi memberi tumpuan kepada struktur sosial yang luas yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan struktur-fungsional memandang masyarakat sebagai sistem yang saling berkaitan atau kompleks. Pendekatan konflik sosial menunjukkan bahawa ciri budaya selalu memberi manfaat kepada beberapa individu masyarakat daripada yang lain. Terdapat juga beberapa pemerhatian penting dalam psikologi silang budaya dan ini adalah:

  • Pemerhatian Naturalistik

  • Kaedah Makmal

  • Kaedah Kajian

  • Kajian Eksperimen

  • Metodologi Kumpulan Fokus

artikel berkaitan

Apa itu psikologi kognitif Perspektif Kognitif Psikologi Sukan Psikologi

Saya ingin menambah artikel yang indah ini menurut perspektif konflik sosiologi dengan gambaran keseluruhan ringkas.

Perspektif konflik pertama kali diperkenalkan oleh Karl Marx. Menurut teori ini, dunia mempunyai sumber yang terhad dan kerana sumber yang terhad ini masyarakat saling bertentangan. Orang yang memegang kuasa dan penguasaan adalah orang yang menguasai masyarakat dan menjaga ketertiban sosial dan kuasa dipegang oleh orang-orang masyarakat yang kaya dan kaya dan mereka dapat menggunakan kuasa mereka secara negatif terhadap anggota masyarakat yang miskin dan tidak berkuasa. Atas sebab inilah anggota masyarakat saling bertentangan kerana mempertahankan status dan kekayaan mereka untuk memiliki kuasa atas orang lain.

"Menurut perspektif konflik masyarakat, kepentingan ekonomi kumpulan yang berlainan saling bertentangan, misalnya sebuah negara sedang bertembung dengan kesatuan sekerja yang dikatakan akan menaikkan gaji sementara yang lain menolak untuk melakukannya."

Pakar sosiologi berpendapat bahawa masyarakat sentiasa menyesuaikan diri, di mana konflik adalah ciri kekal. Perkataan "Konflik" tidak semestinya bermaksud keganasan sepenuhnya, ia merangkumi ketegangan, permusuhan, persaingan, dan perselisihan mengenai matlamat dan nilai. Perubahan konflik ini tidak sesekali sebaliknya merupakan proses berterusan yang mengubah masyarakat dengan cepat. tidak dapat dielakkan. Konflik dalam masyarakat adalah di antara golongan elit. Kelas masyarakat. Mereka boleh berada di antara yang kuat dan kaya yang merupakan kakitangan masyarakat yang terkemuka. Konflik adalah antara orang-orang yang senang kerana pekerja miskin dieksploitasi

Dinamika (Menurut perspektif konflik)

Pembahagian pendapatan yang tidak sama rata adalah masalah utama di banyak negara, kebanyakannya di negara-negara membangun dan di Pakistan telah menjadi penyebab konflik sejak kelahirannya. Di Pakistan, ketidaksamaan meningkat dengan pesat yang merupakan penyebab utama konflik antara massa. Konflik ini timbul di Pakistan disebabkan oleh perbezaan pola pendapatan, kadar pekerjaan, perbezaan sumber, status sosial dan lain-lain, perbezaan gaya hidup, dan peluang pekerjaan di bandar-bandar luar bandar dan bandar Pakistan menyebabkan konflik kelas, kerana orang yang tinggal di kawasan bandar menikmati gaya hidup mewah dan apabila orang dari kawasan luar bandar beralih ke kawasan bandar, mereka dianggap sebagai status yang lebih rendah oleh mereka yang tinggal di kawasan bandar dengan gaya hidup mewah. Kesan besar kepada Pakistan:

Feudalisme:

• Budaya Feudal di Pakistan adalah antara sebab utama konflik kelas. Orang kaya telah menjadikan sistem berfungsi untuk diri mereka sahaja.

Konflik antara kelas:

• Terdapat konflik kelas di Pakistan kerana orang miskin mula melakukan kejahatan untuk mencapai gaya hidup mewah yang sama dengan anggota masyarakat yang kaya. Kerajaan Pakistan sedang tidur dan tidak dapat menyelesaikan perbezaan pendapatan kerana kerajaan sendiri menikmati monopoli.

Pembahagian kekayaan yang tidak sama rata:

• Orang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, dan kerana ini konflik semakin meningkat antara kelas yang berlainan di Pakistan.

Rasuah:

• Kerana kelaparan status ini setiap individu terlibat dalam rasuah untuk mencapai status yang lebih tinggi di Pakistan. Budaya ini dipengaruhi secara drastik kerana orang-orang terlibat dalam sistem pemeran yang menyebabkan pencerobohan besar-besaran keluarga terhadap keluarga lain yang berlanjutan selama beberapa dekad.