Kepelbagaian budaya,

Definisi kepelbagaian budaya:

  1. Wujudnya banyak sub-budaya dan sistem nilai yang berbeza dalam masyarakat majmuk atau multikultural atau persekitaran lain.

  2. Kewujudan pelbagai budaya atau etnik dalam masyarakat.

Bagaimana menggunakan kepelbagaian budaya dalam ayat?

  1. Kepelbagaian budaya telah meningkat, memperlihatkan anak-anak kepada cita rasa dan pengalaman baru.
  2. Negara yang progresif berharap dapat mempromosikan kepelbagaian budaya dengan mengenali dan meraikan setiap budaya yang berbeza, agama, dan tradisi dengan berkesan.
  3. Pentadbir sekolah terkejut dengan kebodohan kebanyakan pelajar mengenai negara lain dan menyedari mereka harus memasukkan beberapa kajian kepelbagaian budaya ke dalam kurikulum.
  4. Saya mengagumi pelbagai perniagaan dan sekolah yang berusaha untuk kepelbagaian budaya dan berusaha untuk memiliki orang dari pelbagai lapisan masyarakat.

Makna Kepelbagaian budaya & Definisi kepelbagaian budaya