Budaya,

Definisi Budaya:

  1. Secara umum, kekayaan sosial kumpulan (komuniti atau masyarakat teratur). Ini adalah pola tindak balas yang telah ditemukan, dikembangkan atau dikembangkan dalam sejarah Badan Pimpinan untuk masalah yang timbul akibat interaksi antara anggotanya dengan mereka dan persekitarannya. Jawapan ini dianggap cara yang tepat untuk memahami, merasakan, berfikir dan bertindak, dan disampaikan kepada anggota baru melalui perendaman dan pengajaran. Budaya menentukan sama ada ia boleh diterima atau tidak dapat diterima, penting atau tidak dapat diterima, betul atau salah, boleh dicapai atau tidak dapat dicapai. Ini merangkumi semua andaian, kepercayaan, pengetahuan, prinsip dan nilai serta dipelajari dan dikongsi, jelas atau selesa, serta tingkah laku, tingkah laku, pakaian dan bahasa. Lihat juga budaya organisasi.

Sinonim Budaya

Rake, Kewarganegaraan, Acheulean, Intelektualisme, Pergeseran budaya, Sifat utama, Senarai, Suavity, Bluestockingism, Membajak, Kegilaan Buku, Kelembutan, Ketegangan, Kelaparan, Pendidikan, Kekuatan, Kehalusan, Akulturasi, Tumbuh, Bibliolatri, Kumpulan etnik, Potong, Geologi pertanian , Keturunan, Pembiakan yang baik, Sampai, Kation, Cara hidup, Sofis, Adat, Beasiswa klasik, Berlari, Rasa yang Diperoleh, Kelembutan, Sifat budaya, Humanisme, Berpakaian, Kecemerlangan, Hidroponik, Bibliomania, Pembiakan, Beasiswa Humanistik, Azilian, Pola budaya , Rasa penanaman, Pertanian lahan kering, Gali, Gali, Pengekalan, Pilihan, Finesse, Jaga, Bangsa, Kesopanan, Pupuk, Rasa, Pertanian, Komuniti, Pertanian, Solutrean, Jalan Rakyat, Pencerahan, Rasa beradab, Ketegangan, Penyenaraian, Fallow, Thremmatology, Fallowing, Aurignacian, Subsistence farming, Intensive farming, Contour farming, Stock, Breed, Pedantism, Graciosity, Society, Hatch, Strip farming, Grace, Savoir-faire, Graceeness, Intellectuality, Eolithic, People, Literacy, Cultivate, Memangkas, Membaca, Memupuk, Diskriminasi, Kompleks budaya, Kelembutan, Ekonomi luar bandar, Makanan, Penghargaan keunggulan, Penipisan, Belakang, Rumpai, Pusat budaya, Sifat, Pertanian campuran, Kelezatan, Latar Belakang, Tipis, Konflik budaya, Gaun, Perasa, Kecanggihan, Pertanian kering, Pertanian gandum, Paleolitik, Penyempurnaan, Savoir faire, Kualiti, Kelembutan, Agrologi, Trait-complex, Class, Spade, Fatten, Civilizedness, Furrowing, Geoponics, Agrarianism, Raise, Culture area, Sharecropping, Tank farming, Polish , Pemupukan, Pertanian kotoran, Selera, Memupuk, Pembelajaran buku, Nurture, Backset, Pemangkasan, Peternakan, Peternakan, Tipis, Sosialisasi, Rasa baik, Bookishness, Pertanian buah, Perlumbaan, Ketajaman, Pengerukan, Kerja, Penyiangan, Komuniti pertuturan, Gracility , Mores, Mengajar, Donnishness, Rahmat, Surat, Agronomi, Chellean, Agronomi, Bajak, Peradaban, Sampai tanah, Penyiangan, Ladylikeness, Kompleks, Membajak kontur, Cangkul, Belajar, Bekerja, Pedantri, Kontak budaya, Klasikisme, Le arnedness, Agriculture, Cangkul, Bookiness, Ethos, Elegance, Niceness, Harrow, Gentlemaneness, Discernment, Truck farming, Urbanity, Fastidiousness, Mulch, Scholarship, Farm economy, Booklore, Neolithic, Pre-Chellean

Bagaimana menggunakan Budaya dalam ayat?

  1. Lemont dan saya sering membincangkan topik penting yang mendalam dan dihormati yang sukar atau sukar dibincangkan oleh orang lain, seperti stereotaip mengenai budaya Afrika Amerika.
  2. Walaupun kita semua berasal dari pelbagai suku, tujuan kita adalah untuk mewujudkan budaya bekerjasama dan harmoni agar semua orang di sini merasa selesa.
  3. Budaya Amerika menghargai kebebasan, inisiatif, dan keyakinan diri, mungkin kerana kita telah menjadi pelopor di tanah baru kerana sejarah baru kita.

Makna Budaya & Definisi Budaya

Budaya

Menurut sosiologi budaya adalah sekumpulan bahasa, adat istiadat, kepercayaan, pengetahuan, dan identiti kolektif yang dibuat oleh anggota kumpulan untuk membuat persekitaran yang bermakna. Ahli sosiologi mengkaji kumpulan dan individu budaya dengan mempertimbangkan narasi sosial, ideologi, amalan, rasa, nilai, dan norma serta dalam perwakilan kolektif dan klasifikasi sosial. Budaya membantu membezakan masyarakat antara satu sama lain.

Budaya adalah gelembung kompleks di mana orang yang mempunyai pengetahuan, kepercayaan, moral, undang-undang dan adat yang sama hidup secara keseluruhan. Orang-orang ini mempunyai ideologi bersama.

Budaya ini adalah keturunan sosial yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain dengan

pengumpulan pengalaman individu. "

Penjelasan:

Budaya sejagat:

Aspek budaya ini sama di seluruh dunia. Contohnya sistem keluarga, penceritaan, undang-undang.

Budaya tinggi:

Sekutu dan golongan atasan masyarakat menjadikan mereka rutin. Ini kemudian dikenali sebagai budaya tinggi seperti Ghazal, nyanyian Opera dll.

Budaya popular:

Ini biasanya aktiviti, produk, dan perkhidmatan budaya yang menarik terutama bagi kelas menengah masyarakat misalnya muzik biasa oleh Michael Jackson.

Jenis budaya:

Budaya Bahan:

Budaya material berdasarkan perkara fizikal yang diciptakan oleh sekelompok orang dalam sebuah masyarakat. Budaya material yang kuat didasarkan pada pengeluaran barang-barang tertentu yang menjadi identiti budaya masyarakat tertentu yang membuat mereka bangga dengan budaya mereka.

Contoh:

Jerman menjadikan kereta berkualiti, mereka memandu kereta mereka dan menggunakannya sebagai identiti mereka. Mereka terkenal dengan kereta berkualiti. Apa sahaja yang dihasilkan oleh masyarakat secara fizikal adalah budaya material. Budaya material tidak bermaksud bahawa ia adalah objek yang dibeli dan dijual; ia juga boleh menjadi sesuatu yang dibuat oleh semua anggota masyarakat. Contohnya, seni adalah perkara biasa yang kita semua lakukan semasa kecil. Ini adalah sesuatu yang cukup umum untuk menyatukan kita dan oleh itu menjadi sebahagian daripada budaya material kita.

Budaya bukan material:

Budaya bukan material berkaitan dengan ideal abstrak & budaya sebenar berkaitan dengan benda nyata seperti emosi, sikap, idea dan kepercayaan yang kita rasa tetapi tidak dapat disahkan melalui pemerhatian. Perkara tidak ketara yang dihasilkan oleh budaya dikenali sebagai budaya bukan material. Ini adalah bahagian budaya yang tidak dapat anda sentuh, rasakan, rasakan, atau pegang.

Budaya Sebenar

Budaya itulah yang dapat dilihat dalam kehidupan sosial kita.

Budaya Ideal

Budaya yang disajikan sebagai corak atau teladan kepada masyarakat disebut ideal. Itu adalah matlamat masyarakat. Ia tidak dapat dicapai sepenuhnya

Contoh:

• Bahasa, peranan Sosial, Etika, Kepercayaan, Kedamaian, perang, perkahwinan dll.