Data,

Definisi Data:

  1. Data dan statistik dikumpulkan untuk rujukan atau analisis.

  2. Komputer: Tanda atau simbol yang dimasukkan, disimpan dan diproses oleh komputer dapat dihapuskan sebagai maklumat berguna.

  3. Maklumat mentah atau tidak betul (seperti huruf, angka, atau simbol) berkaitan dengan atau mewakili situasi, idea, atau objek. Data tidak terhad dan tersedia di semua bahagian alam semesta. Lihat juga maklumat dan pengetahuan.

Sinonim Data

Dokumentasi, Buletin, Saksi bisu, Arahan, Pemberitahuan, Kebisingan, Mengetahui, Festschrift, Fakta yang berkaitan, Maklumat kebetulan, Corpus, Tesis, Sistem binari, Maklumat, Skala binari, Alasan kepercayaan, Kuantiti terkawal, Bahasa komputer, Membetulkan isyarat, Persembahan , Pengetahuan Diri, Premis, Program komputer, Maklumat fakta, Teorema, Gen, Fungsi Kebenaran, Bug, Fakta penting, Pengetahuan, Direktori, Statistik, Sistem heksadesimal, Bukti, Digit digit, Ciri, Bahasa Inggeris, Teknikal, Persegi Panjang data, Ken, Munimen, Pengenalan, Manifestasi, Hipotesis ad hoc, Buku putih, Kata, Token, Kedudukan, Antologi, Teks, Asas, Data tidak tersusun, Skor, Kepakaran, Pengalaman, Perintah, Premis utama, Badan bukti, Keperluan penting, Taklimat, The Dope, Butiran, Info, Kompilasi, Perpustakaan, Ana, Bit, Maklumat, Holdings, Keintiman, Fakta, Zoo, Penerbitan, Postulasi, Maklumat keras, Penyusun, Kod komputer, Sebutan, Ratio cognoscendi, Akuarium, Ucapan Terlihat data, Nadi maklum balas, Main, Premis kecil, Banyak mesej, Apriorisme, Angka, Data mentah, Hipotesis, Andaian, Data abjad, Laporan, Isyarat maklum balas, Nadi arahan, Mesej, Bukti, Pengetahuan praktikal, Teknik, Prinsip a priori, Fakta , Perincian, Kuantiti output, Komunikasi, Data, Alasan, Cahaya, Pengenalan, Keseluruhan cerita, Asas fakta, Florilegium, Sebab untuk mempercayai, Pengetahuan, Ketegasan, Penguasaan, Pelepasan, Perhimpunan, Harta Karun, Pengetahuan peribadi, Badan, Pencerahan, Muzium , Arahan, Transmisi, Punch-card data, Kesalahan, Perkara, Keakraban, Data kutub, Postulat, Komunik, Pesan tunggal, Barang, Tembaga kuningan, Postulatum, Gambar, Data angka, Proposal kategorik, Petunjuk, Bahasa mesin, Isyarat ralat , Tahu, Kedudukan yang diandaikan, Lampu Sorotan, Proposisi, Bahan promosi, Kuantiti input, Teknik, Indikasi, data Oscillograph, Handout, Byte, Exhibit, Dispatch, Materials, Blue book, Collectanea, Privity, Dasar kepercayaan, COBOL , Kuantiti rujukan, Tanah, Statistik, Potongan bukti, Pernyataan, Pemberitahuan, Pengumuman, Buku Panduan, Tanda, Aksioma, Nilai kebenaran, Fakta, Rantai bukti, Data sudut, Premis, Fungsi cadangan, Akaun, Angka, Spesifik, Putih kertas, Chrestomathy, Proposisi Filosofis, Lemma, The scoop, Symptom, Datum, Collection, Intelligence, Details, Item of proof, Publicity, ALGOL, Sumption, Random data, Particulars, Input data, Foundation, Maklumat umum, Falsafah, FORTRAN, Spesifik , Prinsip pertama, Alasan bahan, Supposal, Jadual kebenaran, Peneguhan, Data keluaran, Isyarat, sistem Oktal, kod Alphanumerik, Tanda, Data filem, Fakta, Isyarat kawalan, Persediaan, Maklumat, Dana

Bagaimana menggunakan Data dalam ayat?

  1. Para saintis mahu eksperimen semasa selesai sehingga data baru dapat dibandingkan dengan hasil sebelumnya.
  2. Sangat sedikit data yang ada.
  3. Penerangan ringkas mengenai program kerja yang disajikan di sini hanya menggambarkan komponen penggerudian dan bukan, misalnya, pemerolehan data seismik.
  4. Insurans nyawa menggunakan data tertentu seperti jantina, umur dan kesihatan sehingga kadar insurans berlaku untuk semua orang.

Makna Data & Definisi Data