Industri kos menurun,

Definisi industri berkurang kos:

  1. Industri di mana kos pengeluaran menurun kerana lebih banyak perniagaan dimulakan dalam industri atau terlibat dalam industri. Industri berkurang kos cenderung menjadi industri yang bergantung pada bekalan atau proses yang mendapat keuntungan dari skala ekonomi, mengakibatkan kos penawaran atau pengeluaran lebih rendah seiring bertambahnya jumlah perusahaan dalam industri ini.

Makna Industri penurunan kos & Definisi industri kos menurun