Penghantaran,

Definisi Penghantaran:

 1. Penghantaran: Pemindahan hak milik penghantaran melalui pemindahan salinan bil muatan asal kepada penerima.

 2. Tindakan melempar atau membaling bola atau melakukan pukulan.

 3. Cara atau gaya memberi ucapan.

 4. Tindakan menghantar surat, bungkusan, atau barang yang dipesan.

 5. Harta tanah: Pemindahan akta terakhir, tanpa syarat, dan mutlak kepada pembeli (penerima) sedemikian rupa sehingga tidak dapat ditarik balik oleh penjual (pemberi hibah). Bahkan perbuatan yang dilaksanakan dengan baik biasanya tidak menyerahkan hak sehingga diserahkan kepada penerima. Lihat juga livery.

 6. Perdagangan niaga hadapan: Pemindahan komoditi tunai dari penjual kontrak niaga hadapan kepada pembelinya, sesuai dengan peraturan pertukaran niaga hadapan tertentu.

 7. Proses melahirkan.

 8. Umum: Pemindahan hak milik secara formal dan sukarela dengan penghantaran sebenar (fizikal), penyampaian konstruktif (melalui perjanjian atau persefahaman), atau penyampaian simbolik (melalui dokumen) Juga disebut persembahan atau persembahan.

 9. Bekalan atau penyediaan sesuatu.

Sinonim Penyampaian

Kelahiran, Melahirkan, Cara Bercakap, Ucapan, Sebutan, Ucapan, Artikulasi, Intonasi, Elokusi, Proklamasi Emansipasi, Pengabaian, Akomodasi, Kesesuaian, Perolehan, Urusan, Pengasingan, Pelunasan, Pelunasan, Artikulasi, Tugasan, Tugasan, Serangan, Penghargaan, Penghargaan , Tawar-menawar dan penjualan, Barter, Bearing, Bequeathal, Bestowal, Bestowment, Birth, Birth throes, Birthing, Blessed event, Break, Breakout, Cession, Childbearing, Childbed, Birthbirth, Communication, Concession, Conduction, Conferment, Conferral, Confinement, Consignation , Konsinyasi, Penyebaran, Kontribusi, Konveksi, Penyampaian, Penyampaian, Penyerahan, Penyerahan, Demise, Deportasi, Diapeesis, Difusi, Disentrallment, Pelupusan, Disposisi, Penyebaran, Pembahagian, Sumbangan, Emansipasi, Kemunculan, Endowment, Enfeoffment, Enfranchisement, Enunciasi , Escapism, Penghindaran, Pertukaran, Pelaksanaan, Eksport, Eksport, Ekspresi, Pengusiran, Ekstradisi, Ekstrasi, F cahaya, Pembebasan, Perabot, Pembebasan gay, Kejadian, Percutian, Pemberian, Pemberian, Melahirkan, Pemberian, Pemberian, Penetasan, Mempunyai bayi, Penjarangan, Pengasingan, Import, Import, Pertukaran, Pelaburan, Penerbitan, Isu, Jailbreak, Tenaga Kerja, Kebocoran, Kebocoran, Sewa dan lepaskan, Kebebasan, Pembebasan, Menyelamatkan nyawa, Manumission, Metastasis, Metathesis, Metempsychosis, Migrasi, Multiparitas, Pemindahan bersama, Kelewatan, Kelahiran, Penawaran, Osmosis, Outlet, Parturition, Passage, Passing over, Performance, Perfusion, Fonasi, Persembahan, Penyampaian, Penjara penjara, Pengucapan, Penyediaan, Penebusan, Pemulihan, Penebusan, Pelepasan, Penyelamatan, Pengambilan, Riddance, Penjualan, Penyelamatan, Penyelamatan, Menyelamatkan, Menetapkan secara bebas, Bebas pengaturan, Penyelesaian, Penyelesaian, Penyebaran, Penyebaran, Langganan, Pembekalan, Penyerahan, Kelahiran, Bangau, Perdagangan, Transduksi, Pemindahan, Pindah milik, Pemindahan, Transfusi, Transit, Peralihan, Terjemahan, Translokasi, Transmigrasi, Transmigrasi jiwa, Tr ansmission, Transmittal, Transmittance, Transplacement, Transplantation, Transport, Transportation, Transposal, Transposition, Travail, Travel, Utterance, Vent, Vesting, Vocalization, Voicing, Vouchsafement, Supplying, Supply, Providing, Purveying, Delivery, Furnishing, Equipping, Giving, Sumbangan, Peruntukan, Pembahagian, Penyampaian, Bola boling, Lemparan, Mangkuk, Lob, Pitch, Penyampaian, Pengangkutan, Pengangkutan, Pengangkutan, Pengangkutan, Pengedaran

Bagaimana menggunakan Penghantaran dalam ayat?

 1. Saya terpaksa menunggu orang bersalin di luar kerana loceng pintu kami tidak berfungsi dan saya tidak mahu anjing menggonggong.
 2. Anda mungkin perlu membuat penghantaran cepat jika memerlukan sedikit bekalan kerana permintaan pada produk anda tinggi.
 3. Biarkan sehingga 28 hari untuk penghantaran.
 4. Penghantaran ringkas dan padat yang membuat bola terkial-kial.
 5. Penghantarannya terhenti.
 6. Penghantaran elektrik pada harga yang ditentukan.
 7. Anda mungkin perlu membuat penghantaran cepat jika memerlukan sedikit bekalan kerana permintaan terhadap produk anda tinggi.
 8. Kecederaan yang dialami semasa melahirkan.

Makna Penghantaran & Definisi Penghantaran

Penghantaran ,

Definisi Penghantaran:

 1. Menyediakan polisi insurans asal di tangan syarikat insurans.

 2. Pindah milik atau pemindahan harta dari satu orang ke orang lain.

Makna Penyampaian

 1. Pesanan Mel, Bungkusan, atau Akta Barang.

 2. Membaling atau membaling atau memukul bola.

 3. Bagaimana membuat ucapan?

 4. Menghantar atau mengedar sesuatu.

Ayat Penghantaran

 1. Tunggu 28 hari untuk penghantaran

 2. Kecederaan semasa melahirkan anak

 3. Transmisi pantas dan padat yang menggetarkan bola

 4. Kerja mereka sangat menarik

 5. Bekalan kuasa pada harga tetap