Demografi,

Definisi Demografi:

 1. Sebagai contoh, syarikat yang menjual RV kelas atas ingin mengetahui kira-kira berapa orang yang berada atau hampir dengan usia persaraan dan berapa peratus yang mampu membeli produk tersebut.

 2. Faktor demografi khusus yang mengenal pasti dan membezakan populasi atau pasaran sasaran. Lihat juga psikografik.

 3. Data statistik yang berkaitan dengan populasi dan kumpulan tertentu di dalamnya.

 4. Demografi adalah kajian populasi berdasarkan faktor seperti usia, bangsa, dan seks. Data demografi merujuk kepada maklumat sosio-ekonomi yang dinyatakan secara statistik, juga termasuk pekerjaan, pendidikan, pendapatan, kadar perkahwinan, kadar kelahiran dan kematian dan banyak lagi faktor. Pemerintah, korporasi, dan organisasi non-pemerintah menggunakan demografi untuk mempelajari lebih lanjut mengenai ciri-ciri penduduk untuk banyak tujuan, termasuk pengembangan kebijakan dan penyelidikan pasar ekonomi.

Bagaimana menggunakan Demografi dalam ayat?

 1. Data demografi sangat berguna bagi perniagaan untuk memahami bagaimana memasarkan kepada pengguna dan merancang secara strategik untuk trend permintaan pengguna di masa hadapan.
 2. Syarikat besar selalunya akan mempelajari demografi kawasan kejiranan sebelum membuka kedai, memperhatikan usia, tahap pendapatan, bangsa dan agama penduduk.
 3. Demografi sasaran untuk rangkaian televisyen MTV adalah orang dewasa muda, berumur kuliah, dan berpisah secara merata antara lelaki dan wanita.
 4. Demografi adalah pengumpulan dan analisis ciri-ciri luas mengenai kumpulan orang dan populasi.
 5. Demografi pembeli buku.
 6. Agar pengiklan berjaya, mereka mesti sangat memperhatikan demografi, jika tidak, mesej yang mereka berikan mengenai produk yang mereka jual tidak mungkin menjangkau kumpulan orang yang tepat.
 7. Kombinasi internet, data besar, dan kecerdasan buatan sangat memperkuatkan kegunaan dan penerapan demografi sebagai alat untuk strategi pemasaran dan perniagaan.

Makna Definisi Demografi & Demografi

Demografi ,

Definisi Demografi:

 1. Demografi adalah kajian populasi berdasarkan faktor seperti umur, bangsa dan jantina. Statistik tersebut merangkumi maklumat sosio-ekonomi yang dinyatakan oleh statistik, termasuk pekerjaan, pendidikan, pendapatan, kadar perkahwinan, kadar kelahiran dan kematian, dan faktor-faktor lain. Kerajaan, syarikat dan LSM menggunakan data demografi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ciri-ciri penduduk untuk pelbagai tujuan, termasuk pembuatan dasar dan penyelidikan pasaran ekonomi.

  • Demografi adalah koleksi dan analisis ciri umum orang dan kumpulan populasi.
  • Demografi sangat membantu syarikat memahami bagaimana memasarkan pengguna dan merancang secara strategik untuk trend permintaan pengguna pada masa hadapan.
  • Kombinasi Internet, data besar, dan kecerdasan buatan secara signifikan meningkatkan penggunaan dan penerapan demografi sebagai strategi perniagaan dan alat pemasaran.

 2. Demografi dapat didefinisikan sebagai, Pandangan statistik penduduk, yang biasanya meliputi usia, jantina, pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan.