Encode-decode,

Definisi Encode-decode:

  1. Proses menukar maklumat menjadi format berkod dan kemudian mengubahnya kembali dari format berkod ke maklumat asal. Banyak perniagaan perisian komputer perlu mengekod-decode pelbagai program perisian yang mereka banyak melaburkan masa dan wang untuk dikembangkan.

Makna Definisi Encode-decode & Encode-decode