APAKAH FAKTOR 9?

FAKTOR dari 9 adalah nombor nyata yang boleh dibahagi dengan nombor asal sahaja. seperti yang kita ketahui bahawa 9 adalah nombor kompleks. jadi, ia mempunyai lebih daripada dua faktor. serta 9 adalah petak yang sempurna seperti, 9 = 3 x 3 = 32.

PENJELASAN:

Kami mendapat faktor 9 nombor dengan mencari nombor yang dapat membahagi 9 tanpa baki atau sebagai alternatif nombor yang dapat membiak bersama untuk menyamai nombor sasaran yang ditukarkan.

Dalam mempertimbangkan nombor maka dapat membahagi 9 tanpa baki. Oleh itu, kita mulakan dengan 1, kemudian periksa 2,3,4,5,6,7,8,9, dll dan 9

Mendapatkan faktor dilakukan dengan membahagikan 9 dengan nombor yang lebih rendah daripada itu untuk mencari yang tidak akan meninggalkan baki. Nombor yang membahagi tanpa baki adalah faktornya.

Faktor adalah nombor bulat atau bilangan bulat yang didarabkan bersama untuk menghasilkan nombor yang diberikan. Bilangan bulat dan bilangan bulat didarabkan adalah faktor nombor yang diberi. Sekiranya x didarab dengan y = z maka x dan y adalah faktor z.

jika misalnya, anda ingin mencari faktor 20. Anda mesti mencari gabungan nombor yang apabila didarabkan bersama akan memberikan 20. Contoh di sini adalah 5 dan 4 kerana apabila anda mengalikannya, ia akan memberi anda 20. jadi mereka adalah faktor nombor yang diberi 20. Juga 1 dan 20, 2 dan 10 adalah faktor 20 kerana 1 x 20 = 20 dan 2 x 10 = 20. Faktor bilangan bulat yang diberi 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, 20

Untuk mengira faktor menggunakan alat ini, anda akan memasukkan bilangan bulat positif, kerana kalkulator hanya akan membenarkan nilai positif, untuk mengira faktor nombor. jika anda perlu mengira nombor negatif, anda memasukkan nilai positif, dapatkan faktor dan gandakan jawapan anda sendiri dengan semua faktor positif yang diberikan sebagai negatif seperti -5 dan -6 sebagai faktor nombor 30. Sebaliknya, kalkulator ini akan memberi anda kedua-dua faktor negatif dan bilangan bulat positif untuk nombor. Contohnya, -2, -3, -4 dll.

faktornya seperti pembahagian dalam matematik kerana ia memberikan semua nombor yang membahagi sama menjadi nombor tanpa baki. contohnya ialah nombor 8. yang boleh dibahagi sama rata dengan 2 dan 4, yang bermaksud bahawa kedua dan 4 adalah faktor nombor 10.

BAGAIMANA MENCARI FAKTOR 9?

Faktor sebarang nombor boleh didefinisikan sebagai nombor semula jadi yang dapat dibahagi dengan nombor asal sahaja, tanpa peringatan. Jadi, hanya ada 9 nombor semula jadi dari 1 hingga 9.

untuk memeriksa faktor, kita perlu membahagikan 9 dengan setiap nombor pengiraan dan kemudian periksa sama ada nombor bulat atau pecahan.

9 ÷ 1 = 9 [Nombor keseluruhan]

9 ÷ 2 = 4.5 [Pecahan]

9 ÷ 3 = 3 [Nombor keseluruhan]

9 ÷ 4 = 2.25 [Pecahan]

9 ÷ 5 = 1.8 [Pecahan]

9 ÷ 6 = 1.5 [Pecahan]

9 ÷ 7 = 1.285… [Pecahan]

9 ÷ 8 = 1.125 [Pecahan]

9 ÷ 9 = 1 [Nombor keseluruhan]

Oleh itu, kita dapat mengatakan bahawa hanya 1, 3, dan 9 yang menjadi faktor 9.

FAKTOR PAIR DARI 9:

apabila kita akan mencapai faktor pasangan 9, kita mesti tahu bahawa kita akan mendapat faktor utama dengan mengalikan dua nombor dalam satu pasangan. nombor perdana adalah nombor yang boleh dibahagi dengan nombor asal.

Untuk mencari faktor pasangan, kita perlu mengalikan dua nombor dalam pasangan, supaya kita mendapat faktor pasangan 9.

1 × 9 = 9

3 × 3 = 9

SENARAI FAKTOR POSITIF DAN NEGATIF:

Faktor 9 adalah senarai bilangan bulat yang dapat kita bahagikan kepada 9. Terdapat sejumlah 3 faktor 9, di mana 9 adalah faktor terbesar dan faktor positif 9 adalah 1, 3, dan 9. Jumlah semua faktor 9 adalah 13 dan faktornya dalam Pasangan adalah: (1, 9) dan (3, 3).

  • Faktor 9: 1, 3 dan 9
  • Faktor Negatif 9: -1, -3 dan -9
  • Faktor Perdana 9: 3
  • Pemfaktoran Perdana 9: 3 × 3 = 32
  • Jumlah Faktor 9: 13

FAKTOR 9 MENGIKUT FAKTORISASI PERDANA:

Dalam kaedah pemfaktoran perdana, kita membahagikan 9 dengan nombor perdana dan melihat apakah tidak memberikan baki. maka kita boleh meneruskan kaedah pembahagian dengan hasil. Dengan cara ini, 9 dinyatakan sebagai produk dari faktor utamanya. Kita dapat mencari faktor utama dengan kaedah pembahagian atau kaedah pokok faktor.

Pemfaktoran Perdana 9 dengan Kaedah Pembahagian:

Nombor 9 dibahagi dengan nombor perdana terkecil yang dapat membahagi 9. Oleh itu, Hasil tambah yang diperoleh kemudian dibahagi dengan nombor perdana terkecil atau kedua terkecil dan prosesnya berterusan sehingga hasilnya sama dengan 1.

  • Mari bahagikan 9 dengan nombor perdana 3, 9 ÷ 3 = 3
  • Oleh kerana 3 adalah nombor perdana ganjil terkecil, ia tidak dapat dibahagikan lagi.
  • Oleh itu, faktor 9 adalah 3 dan 9.

Pemfaktoran utama 9 ialah 9 = 3 × 3.

CONTOH SELESAI:

  1. Contoh: Nick sedang bermain permainan matematik dengan rakan-rakannya. Dalam permainan itu, dia diminta untuk mencari faktor 9. Apakah jawapannya?

penyelesaian:

9 adalah nombor kompleks. Oleh itu, faktor 9 adalah 1, 3, dan 9.

FAKTOR KOMEN HEBAT 9:

Faktor 9 adalah 1, 3, 9.

Oleh itu, Faktor Biasa Terbesar (GCF) 9 dan 7 adalah 1.

Jadual dan Carta Faktor dari 1 hingga 200

Nombor Faktor nombor
Faktor 1 1
Faktor 2 1, 2
Faktor 3 1, 3
Faktor 4 1, 2, 4
Faktor 5 1, 5
Faktor 6 1, 2, 3, 6
Faktor 7 1, 7
Faktor 8 1, 2, 4, 8
Faktor 9 1, 3, 9
Faktor 10 1, 2, 5, 10
Faktor 11 1, 11
Faktor 12 1, 2, 3, 4, 6, 12
Faktor 13 1, 13
Faktor 14 1, 2, 7, 14
Faktor 15 1, 3, 5, 15
Faktor 16 1, 2, 4, 8, 16
Faktor 17 1, 17
Faktor 18 1, 2, 3, 6, 9, 18
Faktor 19 1, 19
Faktor 20 1, 2, 4, 5, 10, 20
Faktor 21 1, 3, 7, 21
Faktor 22 1, 2, 11, 22
Faktor 23 1, 23
Faktor 24 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
Faktor 25 1, 5, 25
Faktor 26 1, 2, 13, 26
Faktor 27 1, 3, 9, 27
Faktor 28 1, 2, 4, 7, 14, 28
Faktor 29 1, 29
Faktor 30 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30
Faktor 31 1, 31
Faktor 32 1, 2, 4, 8, 16, 32
Faktor 33 1, 3, 11, 33
Faktor 34 1, 2, 17, 34
Faktor 35 1, 5, 7, 35
Faktor 36 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36
Faktor 37 1, 37
Faktor 38 1, 2, 19, 38
Faktor 39 1, 3, 13, 39
Faktor 40 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40
Faktor 41 1, 41
Faktor 42 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42
Faktor 43 1, 43
Faktor 44 1, 2, 4, 11, 22, 44
Faktor 45 1, 3, 5, 9, 15, 45
Faktor 46 1, 2, 23, 46
Faktor 47 1, 47
Faktor 48 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48
Faktor 49 1, 7, 49
Faktor 50 1, 2, 5, 10, 25, 50
Faktor 51 1, 3, 17, 51
Faktor 52 1, 2, 4, 13, 26, 52
Faktor 53 1, 53
Faktor 54 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54
Faktor 55 1, 5, 11, 55
Faktor 56 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56
Faktor 57 1, 3, 19, 57
Faktor 58 1, 2, 29, 58
Faktor 59 1, 59
Faktor 60 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60
Faktor 61 1, 61
Faktor Daripada 62 1, 2, 31, 62
Faktor 63 1, 3, 7, 9, 21, 63
Faktor 64 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64
Faktor 65 1, 5, 13, 65
Faktor 66 1, 2, 3, 6, 11, 22, 33, 66
Faktor 67 1, 67
Faktor 68 1, 2, 4, 17, 34, 68
Faktor 69 1, 3, 23, 69
Faktor 70 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70
Faktor 71 1, 71
Faktor 72 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72
Faktor 73 1, 73
Faktor 74 1, 2, 37, 74
Faktor 75 1, 3, 5, 15, 25, 75
Faktor 76 1, 2, 4, 19, 38, 76
Faktor 77 1, 7, 11, 77
Faktor 78 1, 2, 3, 6, 13, 26, 39, 78
Faktor 79 1, 79
Faktor 80 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 80
Faktor 81 1, 3, 9, 27, 81
Faktor 82 1, 2, 41, 82
Faktor 83 1, 83
Faktor 84 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84
Faktor 85 1, 5, 17, 85
Faktor 86 1, 2, 43, 86
Faktor 87 1, 3, 29, 87
Faktor 88 1, 2, 4, 8, 11, 22, 44, 88
Faktor 89 1, 89
Faktor 90 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90
Faktor 91 1, 7, 13, 91
Faktor 92 1, 2, 4, 23, 46, 92
Faktor 93 1, 3, 31, 93
Faktor 94 1, 2, 47, 94
Faktor 95 1, 5, 19, 95
Faktor 96 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 96
Faktor 97 1, 97
Faktor 98 1, 2, 7, 14, 49, 98
Faktor 99 1, 3, 9, 11, 33, 99
Faktor 100 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100
Faktor 101 1, 101
Faktor 102 1, 2, 3, 6, 17, 34, 51, 102
Faktor 103 1, 103
Faktor 104 1, 2, 4, 8, 13, 26, 52, 104
Faktor 105 1, 3, 5, 7, 15, 21, 35, 105
Faktor 106 1, 2, 53, 106
Faktor 107 1, 107
Faktor 108 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54, 108
Faktor 109 1, 109
Faktor 110 1, 2, 5, 10, 11, 22, 55, 110
Faktor 111 1, 3, 37, 111
Faktor 112 1, 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 56, 112
Faktor 113 1, 113
Faktor 114 1, 2, 3, 6, 19, 38, 57, 114
Faktor 115 1, 5, 23, 115
Faktor 116 1, 2, 4, 29, 58, 116
Faktor 117 1, 3, 9, 13, 39, 117
Faktor 118 1, 2, 59, 118
Faktor 119 1, 7, 17, 119
Faktor 120 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120
Faktor 121 1, 11, 121
Faktor 122 1, 2, 61, 122
Faktor 123 1, 3, 41, 123
Faktor 124 1, 2, 4, 31, 62, 124
Faktor 125 1, 5, 25, 125
Faktor 126 1, 2, 3, 6, 7, 9, 14, 18, 21, 42, 63, 126
Faktor 127 1, 127
Faktor 128 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
Faktor 129 1, 3, 43, 129
Faktor 130 1, 2, 5, 10, 13, 26, 65, 130
Faktor 131 1, 131
Faktor 132 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 22, 33, 44, 66, 132
Faktor 133 1, 7, 19, 133
Faktor 134 1, 2, 67, 134
Faktor 135 1, 3, 5, 9, 15, 27, 45, 135
Faktor 136 1, 2, 4, 8, 17, 34, 68, 136
Faktor 137 1, 137
Faktor 138 1, 2, 3, 6, 23, 46, 69, 138
Faktor 139 1, 139
Faktor 140 1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 35, 70, 140
Faktor 141 1, 3, 47, 141
Faktor 142 1, 2, 71, 142
Faktor 143 1, 11, 13, 143
Faktor 144 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 72, 144
Faktor Daripada 145 1, 5, 29, 145
Faktor 146 1, 2, 73, 146
Faktor 147 1, 3, 7, 21, 49, 147
Faktor 148 1, 2, 4, 37, 74, 148
Faktor 149 1, 149
Faktor 150 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75, 150
Faktor 151 1, 151
Faktor 152 1, 2, 4, 8, 19, 38, 76, 152
Faktor 153 1, 3, 9, 17, 51, 153
Faktor 154 1, 2, 7, 11, 14, 22, 77, 154
Faktor 155 1, 5, 31, 155
Faktor 156 1, 2, 3, 4, 6, 12, 13, 26, 39, 52, 78, 156
Faktor 157 1, 157
Faktor 158 1, 2, 79, 158
Faktor 159 1, 3, 53, 159
Faktor 160 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 32, 40, 80, 160
Faktor 161 1, 7, 23, 161
Faktor 162 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54, 81, 162
Faktor 163 1, 163
Faktor 164 1, 2, 4, 41, 82, 164
Faktor 165 1, 3, 5, 11, 15, 33, 55, 165
Faktor 166 1, 2, 83, 166
Faktor 167 1, 167
Faktor 168 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 21, 24, 28, 42, 56, 84, 168
Faktor 169 1, 13, 169
Faktor 170 1, 2, 5, 10, 17, 34, 85, 170
Faktor 171 1, 3, 9, 19, 57, 171
Faktor 172 1, 2, 4, 43, 86, 172
Faktor 173 1, 173
Faktor 174 1, 2, 3, 6, 29, 58, 87, 174
Faktor 175 1, 5, 7, 25, 35, 175
Faktor 176 1, 2, 4, 8, 11, 16, 22, 44, 88, 176
Faktor 177 1, 3, 59, 177
Faktor 178 1, 2, 89, 178
Faktor 179 1, 179
Faktor 180 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 36, 45, 60, 90, 180
Faktor 181 1, 181
Faktor 182 1, 2, 7, 13, 14, 26, 91, 182
Faktor 183 1, 3, 61, 183
Faktor 184 1, 2, 4, 8, 23, 46, 92, 184
Faktor 185 1, 5, 37, 185
Faktor 186 1, 2, 3, 6, 31, 62, 93, 186
Faktor 187 1, 11, 17, 187
Faktor 188 1, 2, 4, 47, 94, 188
Faktor 189 1, 3, 7, 9, 21, 27, 63, 189
Faktor 190 1, 2, 5, 10, 19, 38, 95, 190
Faktor 191 1, 191
Faktor 192 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 192
Faktor 193 1, 193
Faktor Tahun 194 1, 2, 97, 194
Faktor 195 1, 3, 5, 13, 15, 39, 65, 195
Faktor 196 1, 2, 4, 7, 14, 28, 49, 98, 196
Faktor 197 1, 197
Faktor 198 1, 2, 3, 6, 9, 11, 18, 22, 33, 66, 99, 198
Faktor 199 1, 199
Faktor 200 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 200

Nombor Dengan Hanya Dua Faktor

Mari kita mulakan dengan nombor yang paling baik mempunyai pemboleh ubah, termasuk kuantiti. Bagaimana anda membiak untuk mendapatkan? Darabkan 1 x 2 atau 2 x 1 untuk mendapatkan jawapannya. Kami mungkin menjangkakan bahawa mengalikan angka dengan bantuan menggunakan satu adalah kaedah paling mudah untuk mendapatkan variasi -digit. Hasilnya, kita akan bergantung pada 2 faktor yang paling berkesan: 1 dan 2. Berapakah kuantiti 3? Berapa banyak kesan satu-satunya? Mari kita ulangi soalan: Apakah nombor yang dapat diperluas secara kolektif untuk membekalkan 3 yang terdiri dari 3? Kaedah yang paling berkesan untuk mendapatkan tiga adalah mengalikan 1 melalui kaedah tiga atau tiga melalui kaedah 1. Sebagai hasilnya, kita akan menjangkakan bahawa tiga terdiri daripada faktor mudah: 1 dan tiga. Pelbagai luas adalah beberapa contoh lain dari sebilangan pemboleh ubah sederhana. Apa motifnya? Kita boleh memperoleh lima paling mudah dengan mengalikan 1 x lima dan lima x 1 kerana kita akan memperoleh lima paling mudah dengan cara mengalikan 1 x lima dan lima x 1. Oleh itu, terdapat pemboleh ubah terbaik dalam lima: 1 dan lima.

Perlu diingat bahawa setiap 3 daripada angka yang kita indeks sebelumnya mempunyai pemboleh ubah 1 dan diri mereka sendiri.

lima mempunyai Faktor dirinya (lima) dan 1 tiga mempunyai Faktor dirinya (tiga) dan 1 2 mempunyai unsur sendiri (2) dan 1

KESIMPULAN:

Faktor mendapatkan dilakukan dengan membahagikan 9 dengan nombor yang lebih rendah daripada itu untuk mencari nombor yang tidak akan meninggalkan baki. Nombor yang membahagi tanpa baki adalah faktornya. Faktor adalah nombor bulat atau bilangan bulat yang didarabkan bersama untuk menghasilkan nombor yang diberikan. Bilangan bulat bulat dan bulat adalah faktor nombor yang diberi.

SOALAN YANG BANYAK DITANYA:

Q1. Apakah faktor 9? Faktor 9 adalah 1, 3, 9 dan faktor negatifnya ialah -1, -3, -9.

S2. Apakah Faktor Biasa Terbesar bagi 9 dan 7?

Faktor 9 adalah 1, 3, 9 dan faktor 7 adalah 1, 7. 9 dan 7 hanya mempunyai satu faktor biasa iaitu 1. Yang menunjukkan bahawa 9 dan 7 adalah co-prime. Oleh itu, Faktor Biasa Terbesar (GCF) 9 dan 7 adalah 1.

Q3. Berapakah Jumlah Faktor 9? Semua Faktor 9 adalah 1, 3, 9 dan oleh itu jumlah semua faktor ini adalah 1 + 3 + 9 = 13

S4. Apakah Faktor Utama 9? Faktor utama 9 adalah 3.

Q5. Berapa Banyak Faktor 9 yang juga biasa bagi Faktor 3?

Oleh kerana, faktor 9 adalah 1, 3, 9 dan faktor 3 adalah 1, 3. Oleh itu, [1, 3] adalah faktor biasa bagi 9 dan 3.

Q6. Apakah gandaan 9? 10 gandaan pertama 9 adalah 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 dan 90.

Q7. Berapakah purata faktor 9? Purata adalah jumlah semua nilai yang dibahagi dengan sebilangan nilai. Purata faktor 9 = (1 + 3 + 9) / 3 = 13/3.

Q8. Adakah gandaan dan faktor 9 sama? Gandaan 9 adalah nilai yang boleh dibahagi dengan nombor asal sedangkan faktor membahagi nombor asal, sama. Oleh itu, kedua-duanya tidak sama.

Q9. Bagaimana mencari semua faktor nombor? Sebagai permulaan, sebarang nombor boleh dibahagikan dengan sendirinya, jadi faktor sepuluh adalah 1,… Dengan membahagi nombor dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, kita dapat mencari semua pemboleh ubahnya. I 10 1 = 10, (ii) 10 1 = 10, (iii) 10 1 = 10, (Hasilnya, sertakan mereka dalam senarai faktor anda. (Ii) 10 2 = 5 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = Akibatnya, sertakan mereka dalam senarai faktor anda.

Q10. Apakah faktor nombor? Faktor adalah nombor apabila didarabkan bersama untuk mendapatkan nombor lain. Sebilangan boleh mempunyai dua atau lebih faktor.