Yayasan,

Definisi Yayasan:

 1. Bahagian bangunan atau struktur yang memancarkan beban struktur ke bumi dan menyokong struktur atas.

 2. Tindakan mendirikan institusi atau organisasi secara tetap, terutama dengan pemberian dana.

 3. Bahagian bangunan yang paling rendah beban, biasanya di bawah permukaan tanah.

 4. Organisasi yang ditubuhkan dari dana yang disumbangkan, untuk tujuan menyumbangkan dana (hibah) kepada orang lain.

 5. Asas atau prinsip yang mendasari.

Sinonim Yayasan

Footing, Foot, Base, Substructure, Undererstructure, Underpinning, Dasar, Titik permulaan, Pangkalan, Titik berlepas, Permulaan, Premis, A, Prinsip a priori, Peneguhan, Alpha, Anchorage, Appanage, Apriorism, Arrangement, Assertion, Assum position, Andaian, Aksioma, Basal, Pangkalan, Papan dasar, Ruang bawah tanah, Asas, Latihan asas, Asas, Dinding bantalan, Tempat tidur, Tempat tidur, Batuan dasar, Permulaan, Letupan, Bawah, Taklimat, Panggilan, Cadangan kategori, Sebab, Bilik bawah tanah, Casis, Pembersihan deck, Clown white, Cold cream, Colonization, Commencement, Compact, Constitution, Cosmetics, Creation, Cutting edge, Dado, Data, Dawn, Dot, Dower, Dowry, komplek kedai ubat, Edge, Effectuation, Endowment, Equipment, Establishment, Eye bayangan, Pensil alis, Pengenalan, Prinsip pertama, Fiksasi, Pemasangan, Lantai, Lantai, Permulaan terbang, Fond, Foot, Footing, Formation, Foundation cream, Foundational, Founding, Frame, Fresh start, Fundament, Fundamental, alasan yang baik, Greasepaint, Tanah, Tanah, Kerja Tanah, Ha krim nd, Losyen Tangan, Hardpan, Hipotesis, Hipotesis ad hoc, Perasmian, Permulaan, Infrastruktur, Permulaan, Pemasangan, Ansuran, Institut, Penginstitusian, Institusi, Pelaburan, Pelaburan, Usaha Sama, Jump-off, Keel, Kick-off, Leading edge , Penyatuan undang-undang, Lemma, Lip rouge, Gincu, Pemandangan, Premis utama, Makeready, Makeup, Menyiapkan, Pembuatan, Bahagian perkahwinan, Mascara, Dasar bahan, Materialisasi, Premis kecil, Mobilisasi, Mooring, Mopboard, Mudpack, Nadir, Cat kuku , Keberangkatan baru, Akan Datang, Bermula, Pembukaan, Organisasi, Menyusun, Asal, Asal, Wabah, Outset, Cat, Trotoar, Peopling, Filosofem, Proposisi filosofis, Tiang, Perancangan, Perkebunan, Penduduk, Sebahagian, Kedudukan, Postulat, Postulasi, Postulatum , Serbuk, Serbuk serbuk, Penyusunan, Preliminaries, Awal, Tindakan awal, Langkah awal, Premis, Persiapan, Persiapan, Kajian persediaan, Persiapan, Persiapan, Prasyarat, Persediaan, Pretreatment, Primer, P prinsip, Pemprosesan, Propaedeutic, Proposisi, Fungsi cadangan, Penyediaan, Puff, Tujuan, Radikal, Raison detre, Rasional, Penyediaan, Realisasi, Sebab, Istirahat, Kanan, Riprap, Rock, Rock bottom, Rouge, Rudiment, Running start, Seat, Send-off, Setting in motion, Setting-up, Settlement, Settling, Shoemold, Sill, Sole, Solid ground, Solid rock, Spadework, Square one, Start, Start-off, Titik permulaan, Pernyataan, Stereobate, Stylobate, Substance, Substratum, Substruction, Substructure, Sumption, Supposal, Take-off, Talcum, Talcum powder, Terra firma, Theorem, Thesis, Thirds, Toe, Tower, Training, Treatment, Trial, Truth table, Truth-function, Truth-value, Tryout , Underbuilding, Undercarriage, Undergirding, Underlying, Underpinning, Undererstruction, Undererstructure, Vanishing cream, Vanity case, Wainscot, War cat, Warm-up, Warrant, Founding, Establishing, Setting, Start, Permulaan, Institusi, Pembentukan, Penciptaan, Pelancaran , Pengapungan, Asal, Pembangunan, Perasmian, Kekurangan hak, Wakaf

Bagaimana menggunakan Foundation dalam ayat?

 1. Yayasan ini keluar dan membantu banyak kanak-kanak yang memerlukan di seluruh negara, dan juga keluarga mereka.
 2. Idea ini adalah asas bagi semua ekonomi moden.
 3. Yayasan ini dikhaskan untuk membantu anak-anak, terutama anak yatim, dan menerima banyak sumbangan, terutama dari wanita berusia 20-30 dan lelaki berusia 30-40 tahun.
 4. Larry diberi anugerah Comhaltas khas tahun lalu kerana perkhidmatannya yang luar biasa kepada organisasi sejak penubuhannya pada tahun 1951.
 5. Bangun lengkungan yang terletak di atas asas yang kukuh ini.
 6. Bangunan khas seperti rumah menggunakan pondasi yang telah dibina dengan blok konkrit, konkrit yang dicurahkan, batu bata, batu, logam atau kayu yang dirawat tekanan.

Makna Definisi Asas & Asas

Yayasan ,

Apakah Definisi Yayasan?

Definisi Yayasan: Untuk pemeriksaan awal saksi menjadi bukti yang boleh diterima , d. H. Untuk membenarkan penerimaan

Makna Asas

 1. Bahagian bangunan yang paling ringan, biasanya di bawah permukaan tanah.

 2. Dasar atau prinsip asas.

 3. Proses penubuhan institusi atau organisasi secara kekal, terutamanya dengan asas.

Ayat Yayasan

 1. Bina lengkungan atas asas yang kukuh ini.

 2. Idea ini adalah asas bagi setiap ekonomi moden.

 3. Sejak penubuhannya pada tahun 1951, Larry telah menerima Anugerah Kamlatas Khas tahun lalu untuk perkhidmatan yang cemerlang kepada organisasi.