Perabot, lekapan, dan peralatan (FF&E),

Definisi Perabot, lekapan, dan peralatan (FF&E):

  1. Item yang dianggap sebagai harta peribadi melainkan dilekatkan pada harta tanah sebenar, seperti kerusi, meja, kabinet pemfailan, peralatan komputer, mesin fotokopi, mesin faks, peralatan telefon. Lihat juga lekapan.

Makna Perabot, lekapan, dan peralatan (FF&E) & Definisi Perabot, lekapan, dan peralatan (FF&E)