Syarat am,

Definisi syarat Umum:

  1. Syarat kontrak, biasanya disertakan dalam buku spesifikasi (atau dalam gambar seni bina yang disertakan) kontrak, yang menetapkan syarat prestasi minimum untuk kontraktor. Syarat-syarat ini juga merangkumi hak dan tanggungjawab pihak yang terlibat.

Bagaimana menggunakan Syarat umum dalam ayat?

  1. Pengurus projek memastikan bahawa kontraktor memahami tanggungjawabnya yang berkaitan dengan keadaan umum kerana bangunan itu berusia 30 tahun.
  2. Gary memutuskan untuk menandatangani kontrak, dengan syarat umum termasuk bahawa kerja itu diselesaikan dalam tiga puluh hari dan semua kandungan yang disediakan unik.
  3. Syarikat seni bina diberi syarat khusus atau syarat umum yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya untuk memastikan keperluan pengeluaran syarikat di kemudahan baru mereka.

Makna keadaan Umum & Syarat umum Definisi