Apa itu Insurans Ganti rugi?

Ganti rugi bermaksud pampasan atau perlindungan daripada kerugian tersebut. Adalah menjadi kewajiban kontrak bahawa satu pihak menjamin pampasan sekiranya berlaku kerosakan, kerugian atau tanggungjawab yang mungkin ditanggung oleh pihak lain dari tuntutan pihak ketiga. Tujuan ganti rugi adalah untuk memindahkan tuntutan risiko pihak ketiga kepada pihak yang paling sesuai untuk menanggung kerugian risiko.

Apa itu Ganti rugi dari segi undang - undang ?

Dalam pengertian undang-undang, ganti rugi adalah pengecualian dari tanggungjawab terhadap sebarang kerugian . Insurans liabiliti memberikan perlindungan terhadap tuntutan kepada pihak yang diinsuranskan akibat sebarang kerosakan dan kecederaan pada orang atau harta benda.

Siapa yang rugi ??

Ganti rugi adalah orang atau organisasi yang menerima ganti rugi atau orang atau pihak yang boleh menuntut perlindungan atau keselamatan daripada kerosakan atau kerugian, atau pampasan atas kerosakan atau wang yang dibelanjakan.

Siapa ganti rugi ??

Ganti rugi atau pihak yang berkewajiban untuk menanggung kerugian, kerosakan atau liabiliti boleh membeli bon atau mekanisme lain untuk melindungi ganti rugi sekiranya berlaku kegagalan oleh pihak ganti rugi.

Apakah contoh insurans ganti rugi?

 • Sekiranya seseorang memiliki pemilik bengkel kenderaan , dia adalah ganti rugi dalam liputan ganti rugi kenderaan. Ini bermaksud syarikat akan menanggung kerugian yang ditanggung akibat kemalangan. Perjanjian ganti rugi beroperasi untuk memindahkan tanggungjawab pemilik kenderaan, ganti rugi kepada pemilik bengkel ganti rugi.

 • Sekiranya kita bercakap mengenai perniagaan pembinaan. Pemiliknya adalah ganti rugi sementara kontraktor adalah ganti rugi. Perjanjian ganti rugi beroperasi untuk memindahkan tanggungjawab pemilik, ganti rugi, kepada kontraktor , ganti rugi sekiranya seseorang mengalami kecederaan di tapak pembinaan kerana kontraktor berada dalam kedudukan terbaik untuk mengurus dan menanggung risiko.

Mengapa insurans ganti rugi dirancang?

Insurans ganti rugi dirancang khusus untuk pengusaha dan profesional apabila didapati bersalah untuk acara tertentu seperti salah sangka. Ini adalah sejenis insurans tradisional yang ditawarkan kepada pembeli dan pemberi pinjaman apabila kecacatan pada tajuk tersebut tidak dapat diselesaikan.

Apakah persamaan dan perbezaan antara ganti rugi dan insurans ??

Kesamaan antara ganti rugi dan insurans adalah kedua-duanya menjelaskan keadaan di mana satu individu melindungi dirinya daripada kerugian kewangan yang mungkin dialami dan memerlukan pampasan . Langkah ini memastikan bahawa dia dapat mencapai kestabilan kewangan

Perbezaan

Insurans Ganti rugi Ganti rugi adalah perjanjian yang dimiliki oleh satu pihak untuk menanggung kerugian dan memberikan pampasan kepada pihak lain yang mengalami kerugian.
Insurans Sebagai pertukaran untuk pembayaran yang dilakukan memindahkan risiko dari satu pihak ke pihak lain disebut insurans.
Insurans Ganti rugi Indemnity adalah perjanjian kontrak antara dua pihak yang mana pihak yang cedera akan menerima pampasan atas sebarang kerugian.
Insurans Insurans dibuat untuk melindungi dari sebarang kerugian yang dialami dan dapat dilakukan sebagai pembayaran berkala

Apakah jenis Insurans Ganti rugi?

Jenis insurans Indemnity merangkumi

 • Ganti rugi Profesional
 • Ganti rugi Peribadi
 • Insuran kesihatan

Insurans Ganti rugi Profesional (PI)

Nama lain

 • PI
 • Insurans liabiliti
 • Kesalahan & Ketinggalan (E&O) -Selalunya di AS

Apa itu Insurans Ganti rugi Profesional?

Siapa yang mesti mempertimbangkan untuk membawa insurans ganti rugi profesional?

Pelbagai profesional dapat memanfaatkan PI

 • Profesional Undang-undang
 • Jurutera
 • Penasihat Kewangan
 • Kontraktor Tenaga
 • Kontraktor Pembinaan
 • Kreatif Media
 • Jurugambar
 • Usahawan
 • Profesional IT
 • Perantara gadai janji
 • Pengurus Pelaburan Alternatif
 • Profesional penjagaan kesihatan
 • Pekerja sosial

Apakah faedah PI?

 • Sebarang perbelanjaan dan kos undang-undang dalam menuntut tuntutan dan pampasan yang perlu dibayar kepada PELANGGAN dilindungi oleh PI
 • Prosedur mendapatkan PI adalah mudah dan cepat
 • Beri ketenangan sekiranya berlaku kesilapan
 • Wajib untuk Menawarkan nasihat dan perkhidmatan di UK
 • Merungkai kesilapan
 1. Pelanggaran hak cipta
 2. Kerahsiaan yang tidak disengajakan
 3. Kejahilan Profesional
 4. Dokumen yang hilang dan rosak
 5. Perlindungan Data

Bagaimana insurans PI berfungsi?

Ia berfungsi berdasarkan tuntutan

 • Pilih dasar yang sesuai dengan industri perniagaan anda
 • Polisi mesti menggambarkan keperluan penting perniagaan anda

Apakah liputan yang disediakan oleh PI?

 • Liputan bergantung pada tuntutan yang dibuat dan mesti dalam tempoh polisi yang bermaksud hanya tuntutan dalam tempoh polisi yang akan dilindungi walaupun ketika kejadian itu benar-benar berlaku.
 • Yang lain adalah tuntutan yang berlaku yang merangkumi kesilapan, peninggalan dan kelalaian yang dilakukan dalam tempoh polisi akan diinsuranskan terhadap sebarang kerugian atau tuntutan. Ini hanya meliputi kerja yang dilakukan dalam tempoh perlindungan insurans.

Apa liputan PI yang tidak termasuk?

 • Pendakwaan jenayah

 • Tanggungjawab Undang-undang di bawah undang-undang sivil

Tuntutan insurans Indemniti Profesional dalam:

Fitnah dan Kepalsuan Berbahaya 1 tahun
Kecederaan Peribadi 3 tahun
Hutang yang timbul di bawah Statut 6 tahun
Kontrak 6 tahun
Anugerah Dalam Timbang Tara 6 tahun
Melanggar Kepercayaan 6 tahun
Kelalaian 6 tahun
Menyeksa 6 tahun

Liputan jangka masa pelaporan yang dilanjutkan (Liputan Ekor)

Pengesahan "Ekor" atau "pelaporan diperpanjang" memperpanjang tempoh pelaporan hanya untuk tuntutan setelah tarikh luput polisi hingga 6 bulan atau satu tahun.

 • Lindungi peristiwa yang berlaku semasa polisi berkuatkuasa

 • Biasanya dilaporkan kepada syarikat penerbangan setelah polisi berakhir

Insurans liabiliti awam

Pakej insurans liabiliti sivil merangkumi lebih daripada perlindungan standard. Tidak seperti Liputan Piawai, ia merangkumi harta intelek , fitnah , pelanggaran kontrak , kecederaan diri , keselamatan , pelanggaran jaminan dan kos kontrak.

Apakah rancangan insurans kesihatan ganti rugi?

Pelan insurans kesihatan Indemnity juga dikenali sebagai pelan ganti rugi tradisional atau pelan bayaran untuk perkhidmatan.

Ini adalah rancangan penjagaan kesihatan yang membolehkan anda

 • Untuk memilih doktor, profesional kesihatan, hospital atau penyedia perkhidmatan
 • Untuk memilih profesional pilihan anda
 • Fleksibiliti dan kebebasan dalam pelan insurans kesihatan.

Ingin tahu mengenai insurans kesihatan ???

Berapakah kos insurans kesihatan? Apa itu insurans kesihatan jurang dan apa yang dilindungi? Adakah insurans jurang berbaloi? Apakah perlindungan insurans jurang ?

2 Suka

Teruskan

Usaha yang sangat dihargai :heart:

1 Suka