Akta Perlindungan Pemilik Rumah (HOPA),

Definisi Akta Perlindungan Pemilik Rumah (HOPA):

  1. Undang-undang ini disahkan pada tahun 1998 sebagai tindak balas terhadap penyalahgunaan oleh beberapa penerbit insurans gadai janji swasta (PMI). Dalam kes di mana pembeli ingin meminjam lebih daripada 80% nilai harta tanah, mereka biasanya perlu membeli insurans gadai janji swasta untuk mengurangkan risiko ingkar dan rasuah oleh pemberi pinjaman. Walau bagaimanapun, tidak perlu mengambil insurans apabila harga pembelian kurang dari 5% dari harga pembelian. Walau bagaimanapun, beberapa syarikat PMI terus mengumpulkan dan membayar. Menurut Hopa, penerbit PMI mesti memberitahu penerbit hak penarikannya melebihi nilai 80 dan akan secara automatik menamatkan insurans apabila hanya tinggal 78%. Undang-undang ini hanya berlaku untuk rumah yang diperoleh setelah 29 Julai 1999.

Makna Definisi Akta Perlindungan Pemilik Rumah (HOPA) & Akta Perlindungan Pemilik Rumah (HOPA)