Penurunan insurans hayat berjangka berfungsi dengan cara pembayaran terus menurun seiring dengan meningkatnya usia polisi, sementara premium tetap tetap. Penurunan insurans berjangka adalah polisi yang boleh diperbaharui dengan jangka masa antara 1 tahun hingga 30 tahun dan faedah kematian berkurang setiap bulan atau setiap tahun pada kadar yang telah ditentukan.

Apa itu insurans?

Sebilangan besar orang yang tidak menyedari orang seperti ini sering tertanya-tanya apa itu insurans dan bagaimana ia berfungsi?

Insurans adalah perjanjian antara syarikat insurans dan pemohon yang menurutnya pemegang polisi insurans membayar premium tetap dan syarikat insurans menjamin pampasan atas kerugian yang tidak dijangka terhadap nyawa, kesihatan, harta benda, atau kenderaan pemegang polisi.

Apa jenis pampasan atau pengurusan yang diberikan oleh syarikat insurans bergantung pada jenis polisi yang dibeli oleh insurans. Di AS, insurans kereta diperlukan oleh undang-undang dan setiap orang mempunyai sekurang-kurangnya satu jenis insurans. Beberapa komponen asas insurans adalah:

 • Had polisi
 • Deductibles
 • Premium insurans

Apakah jenis insurans?

Insurans bertindak sebagai tempat perlindungan terhadap sebarang krisis kewangan yang tidak dijangka yang dihadapi oleh seseorang dan mempunyai pelbagai jenis bergantung pada komponen yang mana seseorang yang diinsuranskan ingin membeli polisi. Beberapa jenis ini telah dibincangkan di bawah:

1. Insurans hayat

 • Insurans hayat adalah perjanjian sah antara pemegang polisi dan syarikat insurans.

 • Pemegang polisi, juga disebut sebagai orang yang diinsuranskan, membayar premium, baik bulanan atau tahunan sesuai dengan kelayakannya dan sebagai balasannya, syarikat insurans membayar jaminan kematian yang dijamin kepada warisnya ketika pemegang polisi meninggal dunia.

2. Insurans kesihatan

 • Pada usia yang semakin meningkat ini, lebih baik mendapatkan insurans kesihatan untuk mengelakkan bil hospital yang berat. Apa itu insurans kesihatan dan bagaimana mendapatkan insurans kesihatan adalah topik yang menarik bagi seseorang yang ingin membeli polisi insurans kesihatan.

 • Insurans kesihatan adalah sejenis polisi insurans di mana syarikat insurans membayar bil hospital atau perbelanjaan berkaitan pembedahan pemegang polisi. Semua ini berlaku berdasarkan perjanjian antara syarikat insurans dan pemegang polisi.

3. Insurans haiwan kesayangan

 • Haiwan peliharaan adalah sahabat terbaik bagi kebanyakan orang. Menjaga haiwan kesayangan adalah perkara yang mudah tetapi membayar bil veterinar yang berat bukanlah perkara jenaka. Oleh itu, jika seseorang ingin memiliki haiwan peliharaan, dia mesti tahu bahawa apa itu insurans haiwan kesayangan dan dari mana dia boleh membeli insurans kesihatan haiwan kesayangan yang terbaik.

 • Insurans haiwan peliharaan adalah sejenis perlindungan insurans yang merangkumi penyakit, kemalangan, atau perbelanjaan haiwan kesayangan lain. Pemilik haiwan peliharaan mesti membeli insurans haiwan kesayangan, tanpa memikirkan apakah insurans haiwan kesayangan itu berbaloi? Dengan mempunyai polisi insurans haiwan kesayangan, pemilik haiwan peliharaan sebenarnya membeli ketenangan jiwa.

4. Insurans kereta

 • Sebilangan besar masa pemilik kenderaan atau kenderaan dihabiskan di jalan raya, yang padat dengan lalu lintas yang padat. Oleh itu, selalu ada rasa takut akan kemalangan yang bukan sahaja mengorbankan nyawa pemandu tetapi juga kenderaan yang mengalami kemalangan.

 • Setiap orang yang mempunyai kereta juga harus menggunakan polisi insurans kereta untuk mengelakkan kos kerosakan pada keretanya secara tidak sengaja. Juga, apabila terdapat ketersediaan insurans kereta murah untuk pemandu muda dari sebilangan syarikat insurans kereta murah . Selain kereta, ada polisi lain yang tersedia untuk jenis kenderaan lain.

5. Insurans gadai janji

6. Insurans perjalanan

 • Insurans perjalanan adalah sejenis polisi insurans yang memberikan perlindungan untuk kos yang berkaitan dengan perjalanan, baik di dalam negara atau perjalanan ke luar negara.

 • Sekiranya anda seorang pengembara dan tidak melakukan apa yang dimaksudkan dengan insurans perjalanan , ini mungkin menghalang anda daripada memperoleh polisi insurans perjalanan terbaik. Sekiranya anda ingin melakukan perjalanan, maka daripada menganggap insurans perjalanan itu sepadan , anda harus mencari tahu berapa banyak insurans perjalanan yang anda perlukan untuk jenis perjalanan yang akan saya lakukan.

Ringkasan Polisi insurans mempunyai pelbagai jenis termasuk insurans hayat, insurans kereta, insurans kesihatan, insurans haiwan peliharaan, insurans gadai janji, dan insurans perjalanan.

Apakah insurans hayat?

Setiap kali seseorang ingin mendapatkan polisi insurans, perkara pertama yang dicari adalah apakah insurans nyawa? Insurans hayat adalah perjanjian antara pemegang polisi dan syarikat insurans yang diwakili oleh polisi. Pemegang polisi membayar premium tetap dan syarikat insurans membayar faedah kematian yang dijamin kepada benefisiari apabila diinsuranskan meninggal dunia.

Penerima adalah orang yang dicalonkan oleh seseorang yang diinsuranskan untuk menerima faedah kematian sekiranya berlaku kematiannya. Pemegang polisi boleh mencalonkan lebih daripada satu benefisiari, menentukan peratusan bahagian yang akan diperoleh oleh semua orang.

Sekiranya kematian benefisiari utama atau keadaan lain yang tidak dijangka (contohnya perceraian), terdapat benefisiari luar jangka . Penerima kontinjen adalah orang yang akan menerima faedah kematian di tempat benefisiari utama.

Komponen insurans hayat

Insurans hayat terdiri daripada tiga komponen asas:

Akaun bernilai tunai hanya ditawarkan dalam insurans hayat tetap dan bukan merupakan sebahagian daripada insurans hayat berjangka. Selebihnya dari dua komponen adalah sama untuk semua jenis.

Jenis insurans hayat

Insurans hayat mempunyai pelbagai jenis bergantung pada tempoh polisi dan jumlah premium yang dibayar oleh pemegang polisi. Terdapat dua jenis utama:

1. Insurans hayat kekal 2. Insurans hayat berjangka

 • Insurans hayat kekal menawarkan faedah kematian bersama dengan akaun pelaburan yang dikenali sebagai akaun bernilai tunai. Insurans hayat tetap merangkumi keseluruhan nyawa seseorang yang diinsuranskan dan selanjutnya dibahagikan kepada insurans hayat keseluruhan, insurans hayat berubah-ubah, insurans hayat sejagat, dan insurans hayat sejagat berubah-ubah.

 • Jenis kedua adalah insurans hayat berjangka yang berbeza dengan insurans hayat tetap sepanjang tempoh polisi. Ia akan habis tempoh setelah jangka waktu tertentu dan boleh diperbaharui, ditukar, atau ditamatkan oleh pemegang polisi.

Bagaimana insurans hayat berfungsi?

 • Sekiranya seseorang ingin membeli polisi insurans hayat untuk masa depan warisnya yang selamat, dia harus tahu bahawa apa itu insurans hayat dan bagaimana insurans nyawa berfungsi?

 • Prosiding polisi insurans hayat bergantung pada jenis polisi yang dibeli oleh pemegang polisi. Sekiranya insurans hayat kekal, premium dibahagikan kepada dua bahagian.

 • Satu bahagian diambil sebagai kos insurans sementara yang lain diserahkan dalam akaun pelaburan. Akaun pelaburan disebut sebagai rancangan nilai tunai dan ia terus berkembang kerana kepentingan yang terkumpul.

 • Insurans hayat berjangka berfungsi dengan cara yang berbeza daripada insurans tetap yang akan habis setelah jangka masa yang ditentukan sebelumnya. Tidak ada ketersediaan akaun pelaburan.

Adakah insurans hayat dikenakan cukai?

Pada zaman kegigihan, di mana setiap dan semuanya dikenakan cukai, pemegang polisi sering mempunyai rasa ingin tahu, adakah insurans hayat dikenakan cukai? Secara amnya, insurans hayat tidak dikenakan cukai kecuali dalam beberapa keadaan. Keadaan ini boleh merangkumi:

Apakah terma insurans hayat?

Sebelum membincangkan penurunan jangka hayat insurans, lebih baik mengetahui bahawa apa itu insurans hayat berjangka dan bagaimana ia berfungsi? Seperti namanya, istilah insurans hayat adalah sejenis polisi insurans yang tetap aktif untuk jangka masa tertentu. Istilah ini berkisar antara satu hingga 30 tahun dan jangka masa tersebut, polisi akan tamat. Setelah tamatnya tempoh, pemegang polisi dapat memberikan respons dengan pelbagai cara:

 • Pembaharuan polisi untuk penggal seterusnya
 • Penukaran polisi dari insurans berjangka kepada insurans kekal
 • Penamatan polisi insurans

Insurans hayat berjangka memerlukan premium yang rendah berbanding dengan insurans tetap dan tidak ada akaun nilai tunai. Sekiranya pihak yang diinsuranskan meninggal dunia hanya setelah tamat tempohnya, syarikat insurans tidak akan mendapat faedah kematian.

Apakah jenis insurans hayat berjangka?

Insurans hayat berjangka menawarkan premium polisi rendah dan itulah titik menarik dari polisi ini. Bergantung pada cara berfungsi, insurans hayat berjangka mempunyai jenis lebih lanjut, termasuk:

1. Insurans hayat jangka panjang

 • Premium polisi tetap ditetapkan sepanjang tempoh ini
 • Manfaat kematian juga tetap

2. Meningkatkan insurans hayat berjangka

 • Manfaat kematian meningkat sama ada bulanan atau tahunan
 • Premium mungkin berbeza atau tetap
 • Harga premium berbeza-beza mengikut umur dan keadaan perubatan pemegang polisi

3. Penurunan insurans hayat berjangka

 • Manfaat kematian berkurang setiap bulan atau setiap tahun
 • Harga premium ditetapkan sepanjang tempoh
 • Sebilangan besar diperoleh oleh orang yang ingin membayar pinjaman

Perbandingan jenis insurans hayat berjangka

Berikut adalah sedikit perbandingan ketiga-tiga jenis insurans hayat berjangka, dengan mempertimbangkan beberapa faktor.

Faktor Dasar jangka masa Dasar jangka yang semakin meningkat Menurunkan polisi jangka
Tempoh 1 tahun hingga 30 tahun 5 tahun hingga 30 tahun 1 tahun hingga 30 tahun
Nilai tunai Tidak Tidak Tidak
Premium Memperbaiki Mungkin atau tidak tetap Memperbaiki
Manfaat kematian Dijamin dan tetap Meningkat setiap bulan atau setiap tahun Berkurang setiap bulan atau setiap tahun
Manfaat Liputan terbaik selama beberapa tahun Terbaik untuk meningkatkan perbelanjaan Terbaik untuk pembayaran gadai janji atau pinjaman

Bagaimanakah penurunan insurans jangka hayat berfungsi?

 • Penurunaninsurans hayat berjangka adalah sejenis insurans hayat yang menawarkan perlindungan yang menurun pada kadar yang telah diputuskan, dengan peningkatan jangka hayat polisi, sementara kadar premium tetap. Ia berbeza dengan polisi jangka hayat tradisional lain kerana premium tahap dengan jaminan tidak akan pernah meningkat.

1. Dasar yang boleh diperbaharui

 • Penurunan insurans berjangka adalah polisi yang boleh diperbaharui dan faedah kematian menurun sama ada bulanan atau tahunan bergantung kepada syarikat insurans.

 • Syarat untuk pembaharuan boleh berubah-ubah antara satu tahun hingga tiga puluh tahun. Walau bagaimanapun, jangka masa bergantung pada jenis rancangan polisi dan syarikat insurans yang menawarkan polisi tersebut.

2. Perbezaan dari orang lain

 • Perbezaan utama penurunan jangka hayat insurans dari polisi lain adalah bahawa ia mempunyai jenis rancangan pembayaran yang berbeza. Manfaat kematian dikurangkan sementara premium polisi tidak menurun berbanding jenis lain.

3. Penurunan faedah kematian

 • Mengapa pembayaran insurans berjangka berkurang menurun? ia dapat dijelaskan dalam hal penurunan perbelanjaan dengan bertambahnya usia pemegang polisi. Dengan bertambahnya usia, keperluan tertentu seseorang akan berkurang, oleh itu faedah kematian yang rendah dengan premium yang lebih sedikit adalah tawaran yang wajar.

4. Gadai janji seperti insurans

 • Pelbagai insurans hayat jangka pendek yang aktif menjadi insurans hayat gadai janji, yang memberi faedah berhubung baki kos gadai janji pemegang polisi.

 • Penurunan insurans hayat jangka umumnya tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan insurans hayat seseorang, terutamanya jika pemegang polisi harus menyara keluarganya. Jadi insurans berjangka biasa adalah pilihan yang sesuai.

Ringkasan Penurunan insurans hayat berjangka adalah sejenis insurans berjangka di mana faedah kematian berkurang dengan peningkatan jangka hayat polisi sementara kadar premium tetap tetap.

Apakah kebaikan dan keburukan penurunan insurans berjangka?

Sama seperti polisi insurans hayat yang lain, penurunan insurans hayat berjangka juga mempunyai kelebihan dan kekurangan yang berkaitan. Sebahagian daripadanya telah disenaraikan di bawah.

Kelebihan penurunan insurans hayat berjangka Penurunan insurans berjangka bermanfaat dengan cara berikut:

1. Liputan sederhana

 • Premium lebih rendah daripada polisi terma lain
 • Dasar menjimatkan kos untuk orang yang mempunyai anggaran purata

2. Pemenuhan keperluan sementara

 • Pilihan yang baik untuk menampung perbelanjaan gadai janji
 • Memberi keselamatan kewangan semasa keperluan melampau

3. Masa depan yang selamat sekiranya berlaku kematian

 • Menawarkan kelonggaran kewangan sekiranya berlaku kematian seseorang yang mempunyai hutang tertentu yang harus dibayar
 • Tanggungan tidak mengalami perbelanjaan gadai janji atau pembayaran pinjaman

Kelemahan penurunan insurans hayat jangka panjang

 • Dengan faedah yang disebutkan di atas, terdapat kelemahan besar yang berkaitan dengan penurunan jangka hayat insurans.

 • Kelemahannya adalah penurunan faedah kematian dengan tahap / premium tetap. Siapa di tanah yang akan membeli polisi dengan penurunan faedah kematian dengan meningkatkan umur polisi?

 • Jelas, tiada siapa. Pakar menganggapnya sebagai kerugian terbesar dalam menurunkan insurans hayat berjangka walaupun perlindungan yang tidak mencukupi juga dianggap sebagai kerugian.

Ringkasan Manfaat penurunan insurans hayat jangka panjang merangkumi premium rendah, perlindungan jangka pendek untuk pembayaran pinjaman atau gadai janji. Kelemahan utama dasar ini melibatkan faedah kematian yang menyusut.

Mengapa memilih insurans jangka hayat berkurang?

Dengan kelemahan besar yang telah dibincangkan sebelumnya iaitu penurunan insurans hayat berjangka, siapa yang akan mengambil polisi ini? Terdapat beberapa keadaan yang boleh memaksa seseorang membeli insurans berjangka menurun. Keadaan ini boleh menjadi salah satu perkara berikut:

 1. Sekiranya seseorang mempunyai keluarga tanggungan yang boleh mendapatkan bantuan kewangan yang lumayan dalam bentuk faedah kematian sekiranya pemegang polisi mati muda.

 2. Sekiranya seseorang harus membayar gadai janji atau pinjaman peribadi yang menyusut dengan masa, dia boleh mendapatkan insurans berjangka yang berkurangan.

 3. Sekiranya seseorang merasakan bahawa perbelanjaan akan berkurang seiring dengan bertambahnya usia, dia tidak perlu risau untuk membeli insurans berjangka menurun.

 4. Sekiranya seseorang mempunyai tahap kesakitan yang serius dan tidak dapat membeli polisi insurans hayat biasa yang memerlukan pemeriksaan perubatan, dia boleh membeli polisi jangka menurun, tanpa syarat tersebut

Soalan lazim

1. Apakah penurunan insurans berjangka menurun?

Penurunan insurans hayat berjangka adalah subjenis insurans hayat berjangka. Seperti namanya, terdapat penurunan manfaat kematian dengan meningkatnya usia polisi sementara kadar premium tetap tetap.

Penyusutan faedah kematian yang dapat saya tanggung bagi mereka yang keperluannya juga akan menyusut seiring dengan waktu, jika tidak, ini bukan keputusan yang bijak untuk menggunakan polisi ini. Penurunan insurans berjangka adalah kebalikan daripada peningkatan insurans berjangka di mana faedah kematian meningkat.

2. Bolehkah saya membatalkan insurans berjangka menurun?

Sama seperti polisi lain seperti polisi insurans kenderaan, penurunan insurans hayat juga boleh dibatalkan sekiranya pemegang polisi tidak menginginkannya lagi.

Insurans hayat berjangka atau insurans gadai janji dikenali sebagai polisi perlindungan murni dan mempunyai pilihan untuk dibatalkan sekiranya tidak diperlukan oleh pemegang polisi.

3. Apakah contoh penurunan insurans hayat berjangka?

Penurunan insurans hayat jangka panjang dapat dijelaskan dengan contoh berikut:

 • Orang berusia 25 tahun tanpa tabiat merokok membeli polisi insurans untuk jangka masa 20 tahun. Dia membeli polisi $ 250,000 dan membayar premium bulanan $ 30 untuk insurans jangka hayat yang semakin berkurangan.

 • Dengan bertambahnya usia, walaupun faedah kematian menurun, namun pemegang polisi tidak rugi kerana terdapat sedikit perbelanjaan di usia kemudian ketika anak-anak dewasa dan gadai janji atau hutang peribadi telah dibayar.

 • Sekiranya dia membeli polisi insurans hayat tetap, kadar premium asas akan melebihi $ 110.

4. Siapa yang mempunyai insurans hayat berjangka terendah?

Banner life, sebuah syarikat insurans Amerika, menawarkan kadar premium terendah untuk insurans hayat berjangka. Kadar bulanannya adalah sekitar $ 46.64 seperti yang disebutkan oleh contoh pemegang polisi wanita berusia 34 tahun, dengan keadaan kesihatan yang normal, yang mempunyai polisi selama 20 tahun, untuk perlindungan insurans sebanyak 1 juta dolar.

5. Berapakah kadar purata tahunan untuk jangka hayat dan insurans hayat keseluruhan?

Kadar purata setahun untuk insurans hayat jangka 20 tahun dan insurans hayat keseluruhan untuk tahun 2020 diberikan di bawah:

Umur bertahun-tahun Kadar purata tahunan untuk insurans jangka 20 tahun Kadar purata tahunan untuk insurans seumur hidup
30 $ 230 $ 3,550
40 $ 342 $ 5,414
50 $ 843 $ 8,435

Kesimpulannya

 • Penurunan insurans hayat berjangka berfungsi dengan cara premium premium tetap tetap sepanjang tempoh, sementara faedah kematian menyusut dengan meningkatnya usia polisi insurans, baik secara bulanan atau tahunan.

 • Ini adalah pilihan yang baik bagi mereka yang perlu membayar gadai janji atau pinjaman peribadi yang berkurang seiring dengan berjalannya waktu.

 • Insurans hayat berjangka menurun menawarkan kadar premium rendah berbanding dengan polisi jangka hayat yang lain.

Rujukan
 1. https://www.comparethemarket.com/life-insurance/decreasing-term-life-insurance/#:~:text=Decreasing%20term%20life%20insurance%20is,that%20also%20decreases%20over%20time .
2. https://www.investopedia.com/terms/d/decreasing_term_life.asp
3. https://www.insuranceopedia.com/definition/1393/cost-of-insurance#:~:text=Cost%20of%20insurance%20is%20a,other%20responsibility%20of%20the%20insurer.
4. https://www.directline.com/life-cover/level-term-or-decreasing-term
5. https://www.tpllife.com/level-term-assurance/

Artikel berkaitan

Apakah insurans hayat? Panduan lengkap untuk pemula

Apakah insurans hayat sejagat dan bagaimana ia berfungsi?

Apakah terma insurans hayat dan bagaimana ia berfungsi?

Bagaimanakah insurans hayat istilah kumpulan berfungsi?

Apakah insurans hayat sejagat?

Apa itu insurans bangunan?

Menurut persepsi saya, adalah perlu untuk mengetahui penurunan polisi insurans hayat jangka panjang yang tidak layak untuk gadai janji faedah sahaja. Ini kerana gadai janji jenis ini hanya dapat ganjaran pada akhir tempoh gadai janji. Seperti namanya, faedah kematian dari polisi jangka menurun hanya itu: menurun. Seperti polisi jangka masa, polisi jangka menurun sering datang dengan jumlah faedah kematian yang berbeza-beza dan tersedia dalam pelbagai kenaikan, seperti rancangan 15, 20, 25, atau 30 tahun.

menentukan insurans jangka

Bagaimana kadar ditentukan?

Lebih menyedihkan, tidak ada formula standard sederhana yang dapat memberitahu anda dengan tepat jumlah faedah yang menurun setiap tahun, atau kadar penurunannya. Seperti banyak perkara dalam dunia insurans, terdapat pelbagai faktor yang dipertimbangkan, seperti usia pemohon, kesihatan, dan jumlah perlindungan insurans hayat. Walau bagaimanapun, kadarnya, serta maklumat polisi lain , harus disediakan untuk anda setelah anda meminta sebut harga awal dari syarikat insurans.

Bagaimana Penurunan Jaminan Hidup Berkurang Dari Masa ke Masa?

Pastikan Insurans Hayat Penurunan anda mempunyai kadar faedah maksimum yang cukup tinggi di atas kadar gadai janji anda sehingga anda mempunyai penyangga untuk turun naik.

Sekiranya kadar faedah gadai janji anda meningkat melebihi yang maksimum, anda mungkin akan mengalami kekurangan sekiranya anda mati semasa tempoh polisi.

Bagaimana polisi jangka menurun berfungsi?

Sama seperti polisi jangka masa, polisi jangka pendek sering kali datang dengan jumlah faedah kematian yang berbeza-beza dan tersedia dalam pelbagai kenaikan, seperti rancangan 15, 20, 25, atau 30 tahun.

Setelah memilih butir-butir polisi yang sesuai untuk anda, anda akan membayar premium, dan lama-kelamaan, faedah kematian polisi berkurang pada kadar yang telah ditentukan, biasanya setiap tahun. Sekiranya anda (pemegang polisi) melewati masa tersebut, maka manfaat tersebut kemudian dibayar kepada penerima.

Mengapa seseorang mesti mempertimbangkan untuk membeli polisi jangka menurun?

Seperti yang kita ketahui bahawa faedah kematian dari polisi jangka menurun akan turun seiring berjalannya waktu, tetapi premium tetap sama. Oleh itu, mengapa anda memilihnya daripada polisi jangka panjang?

Mampu

Ringkasnya, polisi jangka menurun selalunya merupakan pilihan yang lebih berpatutan daripada dasar jangka panjang.

Kerana faedah kematian berkurang dari masa ke masa, anda biasanya dapat memperoleh jumlah perlindungan yang serupa dengan premium yang lebih rendah. Atas sebab itu, polisi jangka menurun boleh menjadi cara bagi individu untuk mendapatkan liputan yang berpatutan apabila premium polisi jangka panjang yang serupa mungkin tidak menghemat kos.

Untuk menampung hutang dan tanggungjawab kewangan lain

Bagi banyak keluarga, hutang dan kewajipan kewangan lain biasanya berkurang dari masa ke masa dan dengan itu, keperluan anda untuk jumlah liputan yang lebih tinggi juga berkurang. Sebagai contoh, jika anda baru memulakan keluarga, anda mungkin mempunyai sejumlah kewajipan dan pinjaman kewangan. Anda mempunyai gadai janji, pembayaran kereta, dan tentu saja, kos membesarkan anak. Sepanjang masa itu, anda mempunyai liputan yang jauh lebih besar.

Ringkasan : Singkatnya kita dapat mengatakan bahawa "Menurunkan jangka waktu" memberikan manfaat kematian yang menurun seumur hidup "istilah". Ini bermaksud bahawa penurunan faedah tunai sesuai dengan penurunan keperluan bagi mereka.

Membeli polisi jangka menurun:

Untuk membeli polisi jangka menurun Adalah biasa untuk melindungi gadai janji atau penurunan tanggungjawab. Mari jelaskannya dengan contoh Apabila perkongsian perniagaan yang sering kali memerlukan modal permulaan. Untuk melindungi rakan kongsi, masing-masing akan mengambil kebijakan jangka panjang yang lain. Ini melindungi setiap rakan kongsi daripada kehilangan pasangan penghasil pendapatan dan kemampuan rakan kongsi yang tinggal untuk membayar pinjaman.

Syarikat insurans hayat jangka paling murah pada tahun 2020:

Terdapat beberapa syarikat yang menyediakan insurans hayat berjangka. Beberapa syarikat insurans hayat termurah adalah seperti berikut.

 1. Kehidupan Sepanduk
 2. Kehidupan Pasifik
 3. Pengetua
 4. Pelindung
 5. Saling Omaha

Senarai syarikat insurans hayat berjangka yang terdapat di Amerika Syarikat:

 1. Kebangsaan Amerika
 2. Insurans Hayat Penjaga
 3. Transamerika
 4. Seth Preus
 5. Amerika
 6. Sagicor
 7. Cincinnati
 8. Kewangan Lincoln

Senarai syarikat insurans hayat berjangka yang terdapat di UK:

 1. Halifax
 2. Axa
 3. Di seluruh negara
 4. Janda Scotland
 5. Kehidupan Kawan
 6. Talian terus
 7. Bupa
 8. AA
 9. Kehidupan Abbey
 10. Kehidupan Matahari
 11. Pejabat Pos
 12. Zurich
 13. Barclays
 14. HSBC
 15. Royal London
 16. Kebimbangan Umur
 17. Zaman UK
 18. Allianz
 19. Bank of Ireland
 20. Liverpool Victoria (LV)
 21. Jalan Beagle
 22. Cavendish
 23. Churchill
 24. Citibank
 25. Clydesdale
 26. Di seluruh negara
 27. Covea
 28. Kehidupan Langsung
 29. Talian terus
 30. Kesetiaan
 31. Ahli Perhutanan
 32. Penjaga
 33. Bahagian hujung kaki
 34. Terlibat
 35. Esok
 36. L&G
 37. Kehidupan London
 38. Macmillan
 39. Tanda & Spencer
 40. Metrobank
 41. NFU
 42. Bersama Lama
 43. Satu Keluarga
 44. Optimum
 45. Polis Bersama
 46. RBS
 47. Yakinkan
 48. Matahari Diraja
 49. Mesra Scotland
 50. Pengembala
 51. St Andrews
 52. Kekemasan
 53. Perikatan Matahari
 54. Wesleyan
 55. Yorkshire
 56. Kehidupan Yu
 57. Swinton
 58. TSB
 59. Bersatu
 60. Bersatu Kesatuan

Senarai syarikat insurans hayat berjangka yang terdapat di Kanada:

 1. Aviva Kanada
 2. Syarikat Insurans Hayat Pelindung
 3. Penyedia Insurans Komersial
 4. OTIP
 5. Pafco
 6. Pembridge Insurans
 7. Insurans Bersama Peel
 8. Insurans Perth
 9. Insurans Tenaga Kelabu -
 10. Syarikat Gore Mutual Insurance
 11. Syarikat Insurans JEVCO
 12. AXA - Penjagaan Kesihatan Global

Senarai syarikat insurans hayat berjangka yang terdapat di Australia:

 1. TAL Life Limited
 2. AIA Australia Limited
 3. Zurich
 4. MLC Terhad
 5. AMP Terhad
 6. Kumpulan Kewangan BT
 7. Komisen
 8. MetLife Insurance Limited
 9. Pedagang Dasar Australia
 10. Spotter Finance Pty Ltd
 11. Perbandingan Insurans Hayat
 12. Proud Financial Pty Ltd

Soalan Lazim:

Berikut adalah beberapa soalan biasa yang dijelaskan di bawah

1) Bolehkah anda mempunyai dua polisi insurans hayat yang berbeza?

Sangat mungkin dan sah untuk mempunyai banyak polisi insurans dan ini adalah kaedah yang baik untuk menjimatkan wang juga.

2) Bolehkah saya membatalkan insurans jangka hayat yang berkurang?

Ya, tidak ada yang dapat menghentikan anda untuk membatalkan penurunan jangka hayat insurans Seperti yang kita tahu syarikat yang berbeza mempunyai polisi yang berbeza Jadi seperti salah satu polisi syarikat adalah Jika anda membatalkan dalam 30 hari syarikat akan kembali. Sekiranya anda membatalkannya selepas 30 hari, anda tidak akan mendapat apa-apa.

3) Apakah insurans hayat jangka masa terbaik?

7 Syarikat Insurans Jangka Hayat Terbaik 2020

 1. Northwestern Mutual : Terbaik Secara Keseluruhan.

 2. John Hancock : Naib Johan, Keseluruhan Terbaik.

 3. AIG: Istilah Tahap Terbaik.

 4. Transamerica: Jangka Masa Boleh Diperbaharui yang Dijamin Terbaik.

 5. MassMutual : Istilah Terbitan Segera Terbaik.

 6. Ladang Negeri : Pulangan Premium Terbaik dengan Nilai Tunai.

 7. Mutual of Omaha: Terbaik untuk Keluarga Muda.

4) Adakah Insurans Jangka Hayat AAA Baik?

 • Insurans tiga kali ganda AAA boleh didapati oleh Persatuan kereta Amerika, juga dikenali sebagai Triple-A dan AAA. Ia menawarkan polisi insurans jangka panjang dan insurans yang baik walaupun anda bukan ahli.

Kesimpulan:

Polisi jangka menurun sering datang dengan jumlah faedah kematian yang berbeza-beza dan tersedia dalam pelbagai kenaikan, Ia berbeza dengan polisi jangka hayat tradisional yang lain kerana premium tahap dengan jaminan tidak akan pernah meningkat.

Artikel berkaitan:

Berapa banyak insurans hayat jangka masa yang saya perlukan?

Insurans berjangka menurun

Bagaimanakah penurunan insurans jangka kerja?

Apa itu Insurans?