Jawapan komprehensif untuk pertanyaan bahawa bagaimana insurans hayat berfungsi, adalah bahawa pemegang polisi wajib membayar premium sesuai dengan kontrak dengan syarikat insurans pada setiap bulan atau tahunan, bergantung pada kelayakan pemegang polisi. Sekiranya pemegang polisi meninggal dunia, jumlah kontrak yang sah dibayar oleh syarikat insurans kepada benefisiari yang dilantik.

Apakah insurans hayat?

Insurans nyawa adalah perjanjian antara pemegang polisi dan syarikat insurans , yang mana orang yang diinsuranskan harus membayar sejumlah wang tertentu sepanjang hayatnya, dan dalam hal ■■■■■ seseorang yang diinsuranskan, jumlah yang ditentukan oleh syarikat kepada benefisiari yang dicalonkan oleh pemegang polisi.

Amaun yang dibayar oleh orang yang diinsuranskan dikenali sebagai premium dan premium tersebut dibayar sebagai faedah ■■■■■ kepada waris. Membeli insurans hayat adalah seperti memperbaiki kebocoran di bumbung anda, semakin lama anda menunggu, semakin mahal.

Orang yang tidak sepenuhnya memahami bahawa apa itu insurans nyawa , mereka menganggapnya sebagai kaedah untuk memberi manfaat kepada waris pemegang polisi sekiranya berlaku ■■■■■.

Ringkasan Insurans hayat adalah perjanjian antara syarikat insurans dan pemegang polisi di mana pemegang polisi membayar premium, sama ada bulanan atau tahunan, kepada syarikat insurans dan benefisiari mendapat faedah ■■■■■ apabila pemegang polisi meninggal dunia.

Komponen insurans hayat

Terdapat tiga komponen asas:

Premium insurans

Premium insurans adalah wang yang harus dibayar oleh pemegang polisi setiap tahun atau bulanan bergantung pada rancangan polisi atau kelayakan yang diinsuranskan.

Pelan nilai tunai

Pelan nilai tunai dalam polisi insurans adalah komponen tambahan dari insurans hayat tetap. Nilai tunai adalah jumlah premium yang disimpan sebagai pelaburan oleh syarikat insurans dan ia bertambah kerana pengumpulan faedah. Ia dapat diakses oleh pemegang polisi dan dapat ditarik apabila diperlukan.

Faedah ■■■■■■

Jumlah sekaligus jumlah wang yang diterima oleh benefisiari oleh syarikat insurans sekiranya ■■■■■ pemegang polisi disebut sebagai manfaat ■■■■■ . Ini adalah komponen biasa dalam semua dasar.

Ringkasan Polisi insurans hayat terdiri daripada tiga komponen asas, premium polisi, rancangan nilai tunai dan faedah ■■■■■. Insurans hayat berjangka tidak menawarkan pelan nilai tunai.

Bagaimana insurans hayat berfungsi?

Setiap orang yang mempunyai wawasan untuk diinsuranskan mempunyai beberapa pertanyaan dalam fikiran bahawa bagaimana insurans berfungsi? Terdapat beberapa faktor yang terlibat dalam proses insurans hayat. Langkah pertama dan terpenting menuju polisi insurans hayat adalah pilihan polisi insurans hayat yang sesuai.

Pilihan polisi insurans hayat

 • Hidup anda adalah hasil pilihan yang telah anda buat. Polisi insurans hayat yang berbeza sesuai untuk orang yang berbeza.
 • Sebagai contoh, jika ada seseorang dengan kedudukan kewangan yang kuat dan dapat membayar premium yang besar boleh membeli polisi dengan faedah ■■■■■ yang tinggi.
 • Sekiranya seseorang tidak dapat membayar polisi dengan premium yang besar, dia boleh mendapatkan polisi insurans hayat berjangka dengan premium dan faedah yang relatif kecil.

Kaedah pembayaran dan pemilihan benefisiari

 • Pembayaran premium boleh dibuat setiap tahun atau bulanan bergantung pada rancangan polisi atau kemudahan pemegang polisi.

 • Dalam setiap polisi insurans hayat, pemegang polisi mencalonkan benefisiari yang akan menerima faedah ■■■■■ sekiranya terdapat polisi yang tidak diingini.

 • Apabila pemegang polisi meninggal dunia, benefisiari harus menunjukkan polisi insurans hayat kepada syarikat insurans dan kemudian mengemukakan tuntutan untuk menerima faedah ■■■■■■.

Tuntut faedah ■■■■■■

 • Menurut formaliti polisi insurans hayat, benefisiari harus menyerahkan sijil pemegang polisi ■■■■■ pemegang polisi beserta bukti lain untuk pengenalan diri dan ■■■■■.

 • Apabila syarikat insurans benar-benar berpuas hati setelah penyiasatan yang diperlukan untuk mengelakkan penipuan, ia membayar wang yang dituntut dan didokumentasikan kepada benefisiari yang dicalonkan oleh pemegang polisi semasa kontrak polisi insurans hayat.

Ringkasan Setelah memilih polisi hidup, pemegang polisi mencalonkan benefisiari. Apabila syarikat insurans meninggal dunia, manfaat ■■■■■ dituntut oleh benefisiari. Setelah menilai sijil ■■■■■ dan dokumen lain yang dikemukakan oleh benefisiari, syarikat menyerahkan faedah ■■■■■■.

Jenis insurans hayat

Polisi insurans hayat boleh dikategorikan dalam banyak jenis bergantung pada rancangan polisi. Setiap jenis polisi insurans hayat mempunyai rancangan yang berbeza, tetapi rancangan dasar dan komponen polisi adalah sama untuk semua jenis.

Contohnya, premium dibayar dalam semua jenis, walaupun tempoh pembayarannya berbeza-beza.

Polisi insurans hayat boleh dikategorikan sebagai:

 1. Insurans hayat kekal
 2. Insurans hayat berjangka

1. Insurans hayat kekal

Sekiranya seseorang ingin memilih polisi insurans hayat dan ingin mengetahui apa itu insurans hayat tetap , dia harus meneliti secara terperinci mengenai semua polisi yang ada.

Apa yang menjadikan insurans hayat kekal berbeza daripada yang lain adalah;

Polisi insurans hayat tetap menyediakan kemudahan bukan sahaja faedah ■■■■■■ tetapi juga nilai tunai.

Manfaat ■■■■■■ adalah jumlah yang diberikan kepada benefisiari pemegang polisi apabila h meninggal dunia.

Pelan nilai tunai

Terlepas dari faedah ■■■■■■, nilai tunai adalah komponen lain dari insurans hayat tetap yang merupakan jumlah simpanan dan dapat diakses oleh pemegang polisi walaupun sepanjang hayatnya. Polisi insurans hayat kekal dibahagikan kepada jenis berikut:

1. Insurans hayat keseluruhan

Polisi insurans hayat keseluruhan juga dinamakan sebagai insurans hayat biasa atau insurans hayat tradisional sesiapa sahaja yang berminat untuk membeli polisi ini, harus jelas bahawa apa itu insurans hayat keseluruhan dan bagaimana ia berbeza dengan polisi lain.? Ini adalah jenis polisi insurans hayat tetap yang paling popular.

 • Salah satu ciri utama insurans seumur hidup juga berfungsi sebagai akaun simpanan bersama dengan pemberian faedah ■■■■■■.

 • Wang tunai dikumpulkan dalam komponen simpanan pada kadar tertentu bergantung kepada dividen yang dibayar oleh syarikat.

 • Salah satu kualiti yang paling menarik dari keseluruhan polisi insurans nyawa adalah bahawa dalam komponen simpanan, wang tunai dapat diakses oleh pemegang polisi sepanjang hayatnya dan boleh ditarik atau dipinjam oleh syarikat.

2. Insurans hayat sejagat

Mengikuti peraturan untuk selalu melihat sebelum anda memilih, seseorang yang berhasrat untuk membeli polisi insurans hayat harus membuat sedikit perbandingan bahawa apa itu insurans nyawa sejagat dan bagaimana ia berbeza dengan jenis insurans lain.

 • Manfaat ■■■■■■ dapat ditingkatkan jika pemegang polisi lulus pemeriksaan perubatan. Selain itu, komponen simpanan yang juga dikenali sebagai akaun nilai tunai terus meningkat kerana pengumpulan bunga.

 • Sekiranya terdapat cukup wang dalam akaun nilai tunai, pemegang polisi boleh mengubah premium yang telah dia bayar sebelumnya, jika dia yakin bahawa dia dapat melakukannya dengan wang di dalam akaun nilai tunai.

 • Tetapi jika dia mengurangkan premiumnya atau jumlah nilai tunai juga dimakan, itu mungkin mengakibatkan polisi insurans akan berakhir.

3. Insurans hayat berubah-ubah

Jenis insurans hayat tetap yang lain adalah polisi insurans hayat yang berubah-ubah. Polisi insurans hayat yang berubah-ubah mempunyai ciri yang sama seperti insurans hayat keseluruhan, misalnya akaun faedah dan simpanan ■■■■■, tetapi agak berisiko daripada insurans hayat keseluruhan.

 • Pemegang polisi boleh membuat pelaburan dalam bentuk bon atau dana pasaran wang, dan jika pelaburan tersebut tidak mencapai tahap yang tinggi, terdapat penurunan nilai tunai dan faedah ■■■■■.
 • Walau bagaimanapun, beberapa syarikat memberi jaminan kepada pemegang polisi bahawa faedah ■■■■■ tidak akan menurun di bawah tahap yang ditentukan sebelumnya.

4. Insurans hayat gabungan berubah-universal

Polisi insurans hayat berubah-ubah Universal mempunyai ciri positif dan negatif kedua-dua jenis polisi. Sebagai contoh, ia berkongsi faedah polisi insurans hayat sejagat yang berkaitan dengan risiko insurans hayat berubah-ubah.

5. Polisi insurans pengkebumian

Insurans pengebumian adalah polisi insurans hayat kecil yang berkongsi domain dengan insurans hayat keseluruhan dengan pelaburan kecil dan faedah kecil. Sekiranya seseorang mengetahui bahawa setelah keluarganya sukar untuk menanggung perbelanjaan keluarganya dan pengebumiannya, dia boleh membeli polisi pengebumian dengan premium kecil, seperti $ 4000 hingga $ 20,000.

6. Insurans hayat terbitan jaminan

Insurans hayat terbitan terjamin juga merupakan subtipe insurans hayat tetap, yang diberikan kepada orang yang mempunyai masalah perubatan yang serius. Orang semacam itu biasanya tidak diinsuranskan kerana risiko yang lebih besar berkaitan dengan keadaan kesihatan mereka.

Polisi insurans ini memberikan jaminan untuk membayar faedah ■■■■■ sekiranya terdapat ■■■■■■ yang diinsuranskan, namun, manfaat ■■■■■ tidak dibayar selama dua tahun awal penguatkuasaan polisi.

Sekiranya pemegang polisi meninggal dunia dalam tempoh tersebut, benefisiari akan diberikan premium dan faedah oleh syarikat insurans.

7. Apakah insurans hayat survival?

Insurans hayat penyelamat juga disebut sebagai insurans hayat kedua hingga mati adalah polisi yang kebanyakannya digunakan oleh pasangan suami isteri.

Ciri unik polisi ini adalah bahawa faedah ■■■■■ tidak dibayar kepada benefisiari sekiranya salah satu rakan kongsi meninggal dunia.

Syarat untuk membayar manfaat ■■■■■ adalah kedua-dua pasangan. Polisi ini lebih disukai oleh pasangan yang harus membayar cukai harta tanah yang berat dan mereka tidak mahu waris mereka menderita daripada cukai tersebut.

Ringkasan Insurans hayat kekal memberikan nilai tunai bersama dengan faedah ■■■■■■. Ia dibahagikan lagi kepada polisi keseluruhan kehidupan, polisi hidup berubah-ubah, polisi kehidupan sejagat, polisi kehidupan sejagat berubah-ubah, polisi kehidupan penguburan, polisi hidup terbitan jaminan, dan polisi insurans hayat bertahan.

2. Insurans hayat berjangka

 • Insurans hayat jangka adalah sebahagian daripada rancangan permainan pertahanan yang baik. Seperti yang jelas dengan namanya, ini adalah sejenis polisi insurans hayat yang akan habis masa berlakunya keputusan yang telah ditentukan sebelumnya. Agar dapat difahami bahawa apa itu insurans hayat jangka dan bagaimana ia berbeza dengan insurans hayat tetap, lebih baik melihat pandangan tentang ciri-ciri insurans hayat jangka panjang.

 • Polisi ini merangkumi istilah tertentu. Apabila jangka masa tersebut tamat, polisi akan tamat. Sekarang terserah kepada kehendak pemegang polisi, baik dia ingin memperbaharui atau menghentikannya.

 • Sekiranya pembaharuan, dia akan menandatangani kontrak untuk jangka masa berikutnya yang telah ditentukan sebelumnya dan jika dia tidak mahu meneruskan polisi, dia dapat mengeluarkan wangnya.

 • Premium boleh ditingkatkan dengan setiap pembaharuan atau bergantung pada keadaan kesihatan pemegang polisi seperti yang direncanakan oleh beberapa syarikat insurans.

Adakah insurans hayat dikenakan cukai?

Soalan yang paling kerap diajukan oleh setiap orang yang bermaksud menjadi pemegang polisi yang diajukan seperti insurans insurans hayat dikenakan cukai atau tidak? Insurans nyawa tidak dikenakan cukai kecuali untuk beberapa keadaan khas.

Insurans nyawa akan dikenakan cukai jika faedah ■■■■■ tidak diserahkan kepada benefisiari sejurus selepas ■■■■■ dari yang diinsuranskan. Sebaliknya ia disimpan dalam akaun syarikat dan faedah terkumpul di atasnya. Wang faedah itu dikenakan cukai.

Lebih-lebih lagi, jika majikan membayar premium bagi pihak pekerja, wang tersebut jika melebihi jumlah tertentu dianggap dikenakan cukai kerana dikira sebagai pendapatan pemegang polisi.

Bagaimana memilih insurans hayat?

"Buatlah pilihan yang baik hari ini, dan kamu tidak akan menyesal esok."

 • Pilihan pertama yang harus dibuat adalah memilih antara insurans hayat berjangka dan insurans hayat tetap. Kedua-dua jenis polisi dengan faedah dan kekurangan yang berkaitan telah dibincangkan sebelumnya. Siapa yang harus mengikuti dasar mana? ia akan dibincangkan di sini.

 • Orang yang ingin mengambil faedah daripada polisi insurans hayat untuk jangka waktu tertentu dan bukannya seumur hidup, mereka harus memilih istilah polisi insurans hayat.

 • Ciri lain yang menarik dari insurans hayat berjangka adalah bahawa ia dapat digunakan oleh orang yang mempunyai anggaran terhad. Kerana ia menawarkan keselamatan kewangan untuk jangka waktu tertentu dan juga tidak ada akun nilai tunai yang terkait dengannya, jadi lebih murah daripada insurans hayat tetap.

Bagaimana memilih benefisiari?

Seorang benefisiari dalam polisi insurans hayat adalah orang yang boleh menuntut faedah ■■■■■ pemegang polisi sekiranya terdapat ■■■■■■nya.

Tidak perlu memilih dan mencalonkan satu benefisiari, sebaliknya, pemegang polisi boleh mencalonkan lebih dari satu benefisiari dan peratusan wang yang akan diberikan kepada masing-masing.

Sebagai tambahan kepada benefisiari utama, ada benefisiari luar jangka.

Penerima kontinjen adalah orang yang akan mendapat faedah ■■■■■ sekiranya ■■■■■ penerima manfaat utama yang dicalonkan oleh pemegang polisi.

Namun, tidak semua pemegang polisi mencalonkan orang tersebut sebagai benefisiari mereka, ada juga yang mencalonkan amanah tersebut kepada yang ada atau dengan mewujudkan kepercayaan baru.

Dalam beberapa situasi, ada keperluan untuk mengemas kini nama benefisiari bergantung pada situasinya, misalnya, jika pemegang polisi mencalonkan pasangannya sebagai benefisiari dan kemudian perkahwinan mereka berakhir, dia dapat memperbarui benefisiari. Ini dapat dilakukan dengan perbincangan dengan syarikat insurans dan kemudian memohon untuk menukar benefisiari.

Ringkasan Selain benefisiari utama, ada keperluan untuk mencalonkan benefisiari kontinjen. Penerima kontinjen adalah orang yang akan mendapat faedah ■■■■■ sekiranya benefisiari utama meninggal dunia. Mengikut keadaan, seperti ■■■■■ atau perceraian, benefisiari dapat dikemas kini oleh pemegang polisi.

Bagaimana cara menuntut faedah ■■■■■?

 • Sekiranya pemegang polisi meninggal dunia, benefisiari harus membuat tuntutan kepada syarikat insurans untuk faedah ■■■■■. Keperluan asas untuk membuat tuntutan adalah dengan mengemukakan sijil ■■■■■ bersama dengan dokumen yang diperlukan untuk identiti pemegang polisi.

 • Sekiranya dokumentasi selesai, manfaat ■■■■■ dapat diterima dalam masa singkat, mungkin dalam sebulan. Sekiranya anda adalah benefisiari, dan pemegang polisi meninggal dunia, maka jangan duduk dan tunggu penanggung insurans menghubungi anda. Bagaimana mereka dapat mengetahui bahawa pemegang polisi tidak lagi?

 • Perkara penting adalah bahawa benefisiari tidak perlu mengemukakan borang asal polisi insurans hayat. hanya anda yang perlu mengetahui nama syarikat insurans dan anda boleh menghubungi mereka mengenai tuntutan tersebut.

Penunggang insurans hayat

Penunggang insurans hayat adalah faedah tambahan yang dapat dibeli oleh orang yang diinsuranskan sebagai tambahan kepada faedah khas polisi insurans hayat.

Syarikat yang berbeza mungkin menawarkan pelbagai jenis pelumba. Prosedur untuk membeli pengendara insurans hayat adalah bahawa pemegang polisi harus membayar wang sebagai tambahan kepada premium walaupun beberapa syarikat menyesuaikan penunggang dalam pakej premium asas. Beberapa jenis penunggang disebutkan di bawah:

Penunggang faedah ■■■■■ tidak sengaja

Menurut penunggang ini, jika pemegang polisi bertemu dengan ■■■■■ yang tidak disengajakan, polisi insurans hayat akan memberikan perlindungan tambahan sebagai tambahan kepada faedah ■■■■■ biasa.

Penunggang pendapatan kurang upaya

Penunggang ini memberikan tunjangan bulanan kepada pemegang polisi sekiranya dia hilang upaya dan tidak dapat bekerja selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun.

Pengabaian penunggang premium

Pengecualian penunggang premium memberikan manfaat pelepasan dari pembayaran premium sekiranya berlaku ketidakupayaan pemegang polisi untuk bekerja dan membayar.

Pelumba faedah ■■■■■ dipercepat

ADBR menyediakan kemudahan untuk mendapatkan sebahagian atau keseluruhan manfaat ■■■■■■ jika pemegang polisi didiagnosis dengan penyakit yang mengancam nyawa dan hampir dengan ■■■■■.

Pelumba penjagaan jangka panjang

Ia juga merupakan sejenis penunggang faedah dipercepat dan membayar perbelanjaan rumah jagaan, bantuan hidup, dan penjagaan dalaman apabila pemegang polisi cacat dan memerlukan bantuan sepenuh masa untuk aktiviti rutin.

Rider Ringkasan adalah faedah tambahan yang ditawarkan oleh syarikat insurans sekiranya pemegang polisi membayar wang tambahan selain premium.

Melayakkan polisi insurans hayat

 • Secara amnya, orang-orang yang muda dan sihat tanpa penyakit serius dengan mudah layak untuk mendapat polisi insurans nyawa dibandingkan dengan orang tua dan orang sakit.

 • Parameter lain yang dipertimbangkan semasa memberi seseorang dengan insurans hayat, adalah pemeriksaan menyeluruh mengenai aktiviti. Sebagai contoh, aktiviti yang mengancam nyawa seperti merokok, terjun payung, atau hobi berisiko lain boleh menyebabkan halangan dalam membeli insurans hayat atau mungkin menjadi mahal.

 • Apabila pemohon memohon insurans hayat, dia tidak akan diberi dengan segera. Sebaliknya, syarikat insurans melakukan penilaian menyeluruh sebelum memberikan perkhidmatan insurans hayat.

 • Seseorang boleh membeli polisi dari syarikat yang paling sesuai dengannya baik dari segi kewangan atau fizikal. Syarikat insurans yang berbeza menawarkan pakej yang berbeza termasuk rancangan polisi bersaiz kecil atau rancangan khusus untuk keperluan khas pemohon.

 • Lebih-lebih lagi, jika pemohon sukar mencari syarikat dengan polisi yang diinginkannya, dia boleh meminta bantuan broker tanpa sebarang bayaran. Sekiranya anda ingin membeli polisi insurans hayat, anda akan berakhir dengan polisi pilihan anda.

Ringkasan Pemohon yang lebih muda dan lebih sihat adalah pilihan yang mudah untuk syarikat insurans berbanding dengan yang sakit dan orang tua. Pemohon dengan hobi berisiko atau mengancam nyawa paling tidak dipertimbangkan.

Soalan lazim

Terdapat beberapa soalan umum yang sering diajukan oleh orang ramai mengenai polisi insurans hayat. Jawapan ringkas untuk soalan-soalan tersebut telah diberikan di bawah:

1. Siapa yang mempunyai polisi insurans hayat yang terbaik?

Nama syarikat insurans hayat terbaik tahun 2020 diberikan sebagai:

 • Prudential kewangan - syarikat Amerika. Terbaik dalam prestasi keseluruhan
 • Syarikat insurans hayat ladang negeri - Syarikat Kanada Menyediakan penerbitan segera terbaik.
 • Kerjasama Transamerica - sebuah syarikat Amerika Menawarkan nilai terbaik.
 • Syarikat Amerika- barat laut Amerika Syarikat Menyediakan insurans seumur hidup terbaik
 • Syarikat New York life- United States Menawarkan polisi insurans hayat jangka panjang.
 • Mutual of Omaha -a syarikat yang berpangkalan di USA Menawarkan insurans hayat terbaik tanpa pemeriksaan perubatan
 • Syarikat insurans hayat USAA - yang berpusat di New York Menyediakan insurans hayat sejagat, terma, dan keseluruhan

2. Apakah faedah insurans hayat?

Insurans hayat bermanfaat dalam banyak cara bergantung pada kehendak pemegang polisi. Sekiranya anda mempunyai anak-anak yang lebih muda atau cacat yang tidak dapat hidup tanpa sokongan anda, polisi insurans nyawa adalah cara terbaik untuk menjamin masa depan mereka jika, sayangnya, anda meninggal dunia.

Begitu juga, insurans hayat dapat membantu waris anda untuk membayar cukai harta pusaka mereka sekiranya berlaku kematian. Insurans hayat tetap juga berfungsi sebagai akaun simpanan dalam bentuk rancangan nilai tunai, dan anda boleh mengambil pinjaman dari wang tersebut bila-bila masa yang anda perlukan sepanjang hayat bersama dengan faedah ■■■■■ selepas ■■■■■.

3. Berapa banyak yang diberikan oleh insurans hayat kepada anda?

Menurut kebanyakan syarikat insurans hayat, dan jumlah yang cukup untuk insurans hayat adalah 6 hingga 10 kali ganda gaji setahun. Walau bagaimanapun, insurans hayat yang diperlukan dapat dikira dengan mengalikan gaji tahunan seseorang dengan tahun-tahun yang tersisa dalam persaraan.

Terdapat kaedah lain yang disebut taraf kaedah hidup. Mengikut ini, jumlah yang diperlukan oleh waris untuk menjaga taraf hidup sekiranya ■■■■■ orang yang diinsuranskan dikalikan dengan 20. Itu akan menjadi jumlah yang diperlukan untuk insurans nyawa.

4. Apa yang berlaku kepada insurans hayat anda jika anda tidak mati?

Ia berlaku sekiranya polisi insurans hayat berjangka. Dalam istilah insurans hayat, jika pemegang polisi tidak mati, wang yang telah dia bayar sebagai premium akan dimasukkan ke dalam akaun syarikat insurans. Semua premium yang dibayar oleh seseorang yang diinsuranskan kepada syarikat insurans semasa dia masih hidup, akhirnya akan dibayar kepada keluarganya.

5. Jenis ■■■■■ apa yang tidak dilindungi oleh insurans hayat?

Jenis kematian berikut tidak dilindungi oleh polisi insurans nyawa:

 1. ■■■■■ kerana mabuk, overdosis dadah, atau pengambilan alkohol yang berlebihan.

 2. ■■■■■ kerana penggunaan tembakau, jika tidak diberitahu sebelumnya kepada syarikat insurans semasa menandatangani kontrak yang diinsuranskan adalah ketagihan tembakau.

 3. ■■■■■ kerana bunuh diri atau sebab lain yang melibatkan pemegang polisi sendiri.

 4. Sebilangan besar syarikat bahkan tidak melindungi kematian akibat penyakit kelamin seperti HIV atau AIDS.

 5. ■■■■■ kerana penglibatan pemegang polisi dalam aktiviti haram.

 6. Pembunuhan oleh waris.

Kesimpulannya

 • Pelbagai jenis polisi insurans hayat berfungsi dengan cara yang sedikit berbeza kecuali asas-asas yang biasa berlaku di semua polisi.

 • Insurans hayat boleh dikategorikan sebagai insurans hayat kekal dan insurans hayat berjangka.

 • Polisi insurans hayat tetap menyediakan perlindungan seumur hidup penuh bersama dengan manfaat ■■■■■ sekiranya berlaku insurans yang diinsuranskan.

 • Ia mempunyai subtipe lebih lanjut termasuk polisi kehidupan keseluruhan, dasar kehidupan sejagat, dasar kehidupan berubah-ubah, dasar kehidupan universal-berubah-ubah, dan dasar kehidupan penguburan.

 • Komponen yang biasa terdapat dalam semua polisi insurans hayat adalah Premium Insurans dan faedah ■■■■■.

 • Insurans hayat kekal mempunyai komponen tambahan yang disebut pelan nilai tunai.

 • Polisi jangka hayat akan luput setelah terma yang telah ditentukan dan memerlukan pembaharuan atau penamatan bergantung kepada keinginan pemegang polisi. Ia hanya terdiri daripada faedah premium dan ■■■■■.

 • Manfaat ■■■■■■ diberikan sekiranya diinsuranskan meninggal dalam jangka masa tertentu.

 • Pelumba yang berlainan (faedah tambahan) ditawarkan oleh banyak syarikat insurans, yang mana pihak yang diinsuranskan dapat meminta faedah tambahan dengan membayar tambahan sebagai tambahan kepada premium.

 • Polisi insurans hayat boleh dipilih mengikut anggaran dan rancangan pemohon.

 • Prosedur untuk menuntut faedah ■■■■■■ adalah bahawa benefisiari menghubungi syarikat insurans dan menyerahkan sijil ■■■■■ yang diinsuranskan sebagai tambahan kepada dokumen lain yang diperlukan oleh syarikat.

 • Bunuh diri ■■■■■, mabuk, pembunuhan oleh benefisiari, pembunuhan kerana aktiviti haram yang diinsuranskan, dan ■■■■■ kerana STD kebanyakannya tidak dilindungi oleh polisi insurans nyawa.

Rujukan
 1. https://www.adityabirlacapital.com/abc-of-money/how-life-insurance-works#:~:text=In%20simple%20terms%2C%20life%20insurance,a%20monthly%20or%20yearly%20basis . & text = Kehidupan% 20insurans% 20polisi% 20are% 20disain, disukai% 20ones% 20in% 20your% 20absence .
 2. https://www.forbes.com/advisor/life-insurance/how-it-works/
 3. https://www.nerdwallet.com/blog/insurance/how-does-life-insurance-work/
 4. Berikut adalah Jenis Kes Kematian Yang Dilindungi Dan Tidak Dilindungi Oleh Insurans Hayat
 5. Pulangan Insurans Premium: Sekiranya Anda Mendapatkannya? | Pilihan yang dipercayai .
 6. Berapa Banyak Insurans Hayat yang Perlu Anda Bawa? .
 7. Panduan Insurans Hayat untuk Polisi & Syarikat

Artikel berkaitan

Apakah insurans GAP?

Polisi insurans kereta untuk pemandu baru

Adakah insurans hayat menjadikan hidup lebih bahagia?

Berapakah premium insurans gadai janji?

Siapa yang mempunyai insurans kenderaan termurah?

Apakah insurans tanaman?

Berapa banyak insurans anjing?

Berapa banyak insurans yang saya perlukan?