Berapakah insurans pemilik rumah?

Perlindungan insurans pemilik harta tanah menjamin pertahanan kewangan kepada pihak yang diinsuranskan daripada sebarang bencana yang mempengaruhi rumah dan bahan-bahan di dalamnya. Biasanya, insurans pemilik harta tanah adalah polisi pelan yang menunjukkan bahawa sekiranya berlaku kerosakan pada harta benda anda, bukan hanya akan dijamin terhadap kerosakan harta benda tetapi juga menjamin anda terhadap kewajiban undang-undang dan juga kewajiban sekiranya berlaku kecederaan atau kerosakan bangunan disebabkan oleh anda kepada pelbagai individu lain.

Jenis Perlindungan Penting

Pada asasnya terdapat 4 jenis perlindungan yang termasuk dalam polisi insurans pemilik rumah asas. Liputan merangkumi aspek rumah anda berikut

 1. Struktur kediaman anda.

 2. Barang berharga peribadi.

 3. Pertahanan tanggungjawab.

 4. Perbelanjaan untuk tinggal di harta tanah yang lain sekiranya anda tidak dapat menggunakan kediaman anda sebentar untuk tinggal kerana bencana yang terdapat dalam jangkauan rancangan anda

Bencana Alam dan malapetaka

Banjir dan Gempa tidak dilindungi di bawah pelan insurans rumah Standard. Sekiranya kediaman anda berada di lokasi yang rentan terhadap banjir, anda harus memastikan mendapatkan polisi insurans tambahan berbanding banjir.

Konsep standard yang mengawal insurans pemilik harta tanah yang mesti ada adalah perlindungan insurans yang mencukupi untuk membina semula kediaman seseorang dan juga mengganti semua bahan yang terdapat di rumah anda sekiranya berlaku kerosakan. Prinsip ini sering disebut sebagai Konsep "Penggantian Pengganti". Apabila anda berusaha untuk menghampiri harga penggantian lengkap rumah yang ada, anda pasti akan mendapat bantuan yang sewajarnya dari ejen penjualan firma yang diinsuranskan. Dia akan melakukan beberapa pengiraan khas untuk mendapatkan nilai ganti utama kediaman anda. Kunci untuk menggantikan dasar harga adalah bahawa harga menukar kediaman anda haruslah tepat. Pelan insurans pemilik rumah yang lain yang lebih berpatutan berbanding dengan rancangan kos penggantian adalah perlindungan insurans “Cash Worth”. Ini disebabkan oleh fakta bahawa perbelanjaan menukar rumah anda mungkin lebih tinggi daripada harga pasaran. Polisi nilai tunai hanya mengimbangi nilai harta tanah semasa kerosakan.

Berapa banyak perlindungan insurans penduduk yang cukup untuk pertanyaan yang sukar dijawab?

Kuantiti ini benar-benar bergantung pada keperluan dan tahap keselamatan anda dan juga penggabungan dalam polisi. Pasaran insurans pemilik rumah telah membahagikan pelbagai kategori perlindungan insurans pemilik harta tanah menjadi banyak aliran yang disebut sebagai HO-1 hingga HO8. Setiap HO bermaksud rancangan yang berbeza dan juga merangkumi keperluan terperinci mengenai yang diinsuranskan. Pertimbangkan sebagai contoh HO-1 yang merupakan polisi insurans pemilik harta tanah yang sangat asas dan menjamin jaminan terhadap 11 kemalangan yang terdiri daripada kebakaran, kilat, ribut angin, letupan, rusuhan, pencurian, kerosakan jenayah, asap, dan letusan gunung berapi. Ringkasnya, lebih banyak jenis Kediaman Rumah Tangga yang anda ingin sertakan dalam perlindungan insurans pemilik rumah anda, lebih banyak yang akan dibayar lebih tinggi dari segi perlindungan insurans rumah.

Terdapat banyak sumber dari mana anda boleh mendapatkan perlindungan insurans pemilik rumah anda. Anda boleh membelinya melalui wakil polisi insurans tempatan anda atau menghubungi terus ejen dari penyedia insurans yang biasanya memasarkan rancangan melalui telefon.

1 Suka

BAGAIMANA INSURANS PEMILIK RUMAH?

Insurans;

Pertama, kita mesti belajar dan mengkaji apa sebenarnya maksud insurans dan apa peranannya dalam kehidupan kita. Dengan kata mudah, insurans boleh didefinisikan sebagai perkara yang memberikan perlindungan sekali lagi akibat yang mungkin berlaku, dan dalam insurans terperinci dikatakan sebagai pengaturan yang mana syarikat atau negara berjanji untuk memberikan jaminan pampasan untuk beberapa kerugian, kerosakan, penyakit tertentu atau kematian sebagai balasan untuk pembayaran premium yang ditentukan.

Jenis Insurans;

Insurans Kesihatan : Insurans kesihatan adalah kontrak antara syarikat insurans kesihatan dan pemegang polisi yang memerlukan syarikat insurans kesihatan membayar semua atau sekurang-kurangnya sebahagian daripada jumlah keseluruhan yang diperlukan. Ia mengurus semua perbelanjaan perawatan kesihatan termasuk ubat - ubatan .

-Insuran kereta:

Ia juga disebut sebagai insurans kenderaan dan merangkumi kereta, motosikal dan semua jenis kenderaan lain untuk melindungi dari kerosakan fizikal atau bahkan kecederaan badan. Jenis insurans ini diperlukan oleh pemandu . Memandu semasa tidak memiliki kenderaan yang diinsuranskan adalah melanggar undang-undang dan juga berbahaya.

-Insurans hayat:

Kematian juga boleh menjadi mahal, insurans nyawa menjamin untuk membayar semua perbelanjaan pengebumian dan dengan cara itu tidak akan membebankan anak-anak atau keluarga . Penerima adalah orang atau entiti yang disebut dalam polisi yang menerima faedah , seperti pasangan.

- Insurans Pemilik Rumah:

Jenis insurans ini sebenarnya merangkumi rumah tempat anda tinggal dan perubahan strukturnya. Dengan memiliki insurans ini, anda dapat menjaga rumah anda dan menjaga nilai hartanahnya tinggi. Ia diperlukan oleh pemilik rumah dan tuan tanah.

KOS INSURANS RUMAH PEKERJA;

Kadar insurans pemilik rumah mungkin berbeza-beza dengan banyak faktor bergantung pada kawasan atau negeri tempat Anda tinggal. Tetapi purata nasional untuk insurans rumah adalah $ 2305. Beberapa negeri membayar lebih daripada itu dan ada juga yang membayar lebih rendah daripada itu.

Berapakah insurans pemilik rumah?

Anda semua mesti biasa dengan kata insurans. Tetapi apa sebenarnya maksudnya?

Insurans:

Istilah insurans merujuk kepada janji pampasan sekiranya berlaku kerugian di masa depan sebagai pertukaran pembayaran sejumlah dalam jangka waktu tertentu. Insurans bertujuan untuk menjaga kesejahteraan kewangan harta benda persendirian , syarikat atau entiti lain sekiranya berlaku kerugian yang tidak dijangka . Sebilangan jenis insurans diperlukan oleh undang-undang, sementara yang lain adalah pilihan. Menyetujui syarat polisi mewujudkan kontrak antara pihak yang diinsuranskan dan oleh itu syarikat insurans. Sebagai pertukaran untuk pembayaran dari premium yang diinsuranskan, penanggung insurans bersetuju untuk membayar sejumlah wang tunai kepada pemegang polis apabila berlakunya peristiwa yang dipilih.

Contoh:

 • Insurans hayat
 • Insuran kereta
 • Insuran kesihatan
 • Insurans kecacatan
 • Insurans perniagaan

Gunakan perkataan "insurans" dalam ayat

Syarikat kami dengan bangga menyediakan pekerja insurans kami dengan polisi insurans yang baik dan berpatutan untuk memastikan mereka dijaga semasa mereka memerlukan.

Apakah insurans Pemilik Rumah?

Insurans pemilik rumah adalah jenis insurans harta tanah di mana insurans harta tanah yang dilakukan merangkumi kerugian atau apa-apa jenis kerosakan yang disebabkan oleh rumah individu atau aset dan perabot di rumah. Insurans pemilik rumah juga memberikan perlindungan tanggungjawab terhadap kemalangan di dalam rumah atau di harta tanah. Polisi ini biasanya merangkumi kerosakan dalaman, kerosakan luaran, kehilangan atau kerosakan aset peribadi, dan kecederaan yang timbul semasa berada di harta tanah. Setiap polisi pemilik rumah mempunyai had liabiliti, yang menentukan jumlah perlindungan yang diinsuranskan sekiranya berlaku kejadian malang. Insurans pemilik rumah tidak boleh dikelirukan dengan insurans jaminan rumah atau insurans gadai janji.

Berapa sebenarnya insurans pemilik rumah?

Setiap polisi pemilik rumah mempunyai had liabiliti, yang menentukan jumlah perlindungan yang diinsuranskan dijanjikan apabila insiden malang berlaku. Had kualiti biasanya ditetapkan pada $ 100,000, tetapi pemegang polisi dapat memilih had yang lebih baik. sekiranya tuntutan dibuat, had liabiliti menetapkan bahagian jumlah perlindungan yang mungkin berlaku untuk mengganti atau memperbaiki kerosakan struktur harta tanah, barang peribadi, dan kos untuk diukur di tempat lain semasa harta tanah diusahakan.

Apakah jenis insurans lain?

Insurans bukan sekadar alat perlindungan malah ia dianggap sebagai hubungan yang boleh dipercayai antara pihak yang diinsuranskan dan syarikat insurans. Terdapat banyak jenis insurans. Sebahagian daripada mereka dinyatakan di bawah:

1. Insurans hayat

Dalam jenis insurans ini, penanggung insurans akan membayar jumlah insurans yang tetap pada waktu ■■■■■ atau semasa tamatnya tempoh tertentu kepada pihak yang diinsuranskan. Insurans Hayat berbeza dengan insurans lain dalam arti bahawa, di sini, topik insurans adalah bahawa seumur hidup seseorang. Insurans hayat ini memberikan perlindungan kepada keluarga pada saat ■ ■■■■■ pramatang atau memberikan jumlah yang mencukupi pada masa dewasa apabila keupayaan memperoleh pendapatan dikurangkan. Di bawah insurans peribadi, pembayaran dibuat semasa kemalangan. Insurans itu bukan hanya perlindungan tetapi mungkin merupakan jenis pelaburan kerana sejumlah wang dikembalikan kepada pihak yang diinsuranskan pada saat ■■■■■■ atau tamatnya tempoh.

2. Insurans kesihatan

Insurans kesihatan merujuk kepada sejenis insurans am, yang memberikan bantuan kewangan kepada pemegang polisi setelah mereka dimasukkan ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Selain itu, beberapa rancangan juga merangkumi nilai rawatan yang dilakukan semasa penerimaan, sebelum dimasukkan ke hospital atau setelah dikeluarkan dari yang setara.

3. Insurans kenderaan atau kenderaan

Insurans kenderaan atau insurans kenderaan merujuk kepada polisi yang memberikan bantuan kewangan sekiranya berlaku kemalangan yang melibatkan kereta atau basikal anda. Insurans kenderaan sering digunakan untuk 3 kategori kenderaan bermotor, termasuk:

Insuran kereta:

Kenderaan roda empat milik peribadi dilindungi di bawah polisi sedemikian.

Insurans Dua Roda:

Kenderaan roda dua milik peribadi, termasuk basikal dan skuter, dilindungi di bawah rancangan ini.

Insurans Kenderaan Komersial:

Sekiranya anda memiliki kenderaan yang digunakan secara komersial , anda ingin mendapatkan insurans yang setara. Dasar ini memastikan bahawa kereta perniagaan anda tetap dalam bentuk yang lebih baik, mengurangkan kerugian dengan ketara.

4. Insurans harta tanah

Di bawah insurans harta tanah harta orang / orang diinsuranskan terhadap risiko tertentu yang ditentukan. Risiko tersebut mungkin berupa bahaya kebakaran atau bahaya laut, pencurian harta benda atau kerosakan harta benda ketika kemalangan. Dengan polisi seperti itu, anda bebas dari semua liabiliti kewangan yang mungkin timbul dari kerosakan rumah atau kandungan di dalamnya akibat kebakaran, pencurian, ribut, gempa bumi, letupan dan kejadian lain atau jika memiliki kedai, yang bertindak sebagai sumber pendapatan bagi anda, adalah penting untuk melindungi diri anda dari tanggungjawab kewangan yang timbul dari perkara yang sama. Sama ada tanggungjawab tersebut disebabkan oleh bencana alam atau akibat kemalangan, dengan rancangan ini, anda boleh segera melakukan pembaikan ke kedai.

5. Insurans mudah alih

Insurans mudah alih membolehkan anda mendapatkan semula wang yang anda habiskan untuk memperbaiki telefon anda sekiranya berlaku kerosakan yang tidak disengajakan. Oleh kerana kenaikan harga telefon bimbit dan beberapa aplikasinya hari ini, sangat penting untuk memastikan peranti tersebut. Selanjutnya, anda juga akan menuntut yang setara sekiranya berlaku kecurian telefon, memudahkan pertukaran telefon bimbit dengan telefon ganti.

Mengapa insurans penting?

 • Insurans sangat penting kerana melindungi individu atau entiti daripada kehilangan atau tanggungjawab yang teruk kerana kecemasan, kemalangan atau kejadian tidak dijangka yang tidak diingini.

 • Apabila anda membeli insurans, anda membeli janji. Ini adalah janji bahawa jika sesuatu bencana berlaku pada perniagaan anda, syarikat penerbangan anda akan membantu anda untuk membentuk perniagaan anda semula .

 • Insurans menghalang banyak perniagaan daripada mengelakkan operasi yang disasarkan kepada pengganas, seperti kilang dan pengangkut bahan kimia.

 • Insurans automatik membantu mengurangkan risiko nyawa di jalan raya.

 • Insurans, yang tidak ketara, memberikan yang lain yang tidak ketara: ketenangan fikiran.

 • Insurans nyawa dapat menyokong kehidupan keluarga, begitu juga dengan perniagaan.

 • Dengan insurans, bagaimanapun, anak-anak kecil mempunyai sokongan jika mereka ingin mengambil risiko, yang bermaksud mereka bertahan lebih lama.

1 Suka

Junuke, isterinya dan 3 orang anaknya berada di rumah berehat pada hari Sabtu petang, tiba-tiba penggera kebakaran mula berbunyi ... ada sesuatu yang mulai marak dan tidak lama kemudian seluruh rumah terbakar ... Junukes dapat keluar dari rumah, tetapi rumah itu terbakar sepenuhnya ... beberapa minggu kemudian Tuan Jovwoke memanggilnya mengirimkan ucapan takziah ... ohh rumah itu diinsuranskan, jadi saya mendapat semua harta benda yang musnah dipulihkan ... Encik Junuke menjawab ...... diinsuranskan ... apa maksud anda rumah itu diinsuranskan ... apa itu insurans ???

Apa itu insurans

Insurans adalah kenderaan kewangan yang membantu menyebarkan risiko dengan mengambil risiko dari individu dan menyebarkan risiko itu ke dalam komuniti orang yang berpikiran sama, sehingga menyelamatkan individu dari kehancuran sekiranya berlaku kecelakaan atau korban kepada pihak yang diinsuranskan.

Syarikat insurans dan yang diinsuranskan

Syarikat atau industri yang membuat insurans untuk orang atau organisasi disebut syarikat insurans.

Individu atau harta yang didaftarkan dengan firma insurans adalah kepentingan yang Diinsuranskan .

Bagaimana syarikat insurans membuat wang mereka

inilah cara syarikat insurans menghasilkan wang mereka ... Syarikat insurans bertemu dengan banyak orang yang ingin menginsuranskan harta tanah dan kemudian mengumpulkan sejumlah wang dari mereka semua ... dan dari wang yang wang itu dikumpulkan, mereka membayar atau menanggung kos kerosakan yang diinsuranskan mengikut terma insurans.

Mengapa insurans

Orang atau organisasi mengambil insurans untuk membebaskan mereka dari kemerosotan kewangan sekiranya berlaku kesalahan kepada orang yang diinsuranskan, kerana pada masa itu syarikat insurans Syarikat insurans . memikul dan menerima tanggungjawab untuk aset yang diinsuranskan yang rosak.

Jenis insurans

Terdapat dua jenis insurans utama ... ini adalah;

 1. insurans hayat Apakah terma insurans hayat? . contohnya rancangan persaraan Pelan persaraan tajaan majikan .
 2. insurans bukan hayat Apakah terma insurans hayat? contohnya insurans pemilik rumah, Berapa banyak insurans pemilik rumah? . insurans kereta Polisi insurans kereta , insurans haiwan kesayangan . dan lain-lain.

Apa itu insurans pemilik rumah

Insurans pemilik rumah adalah sejenis insurans harta tanah Insurans liabiliti kerosakan harta benda . yang merangkumi kediaman peribadi seseorang dan semua yang ada di dalamnya ... (Ini adalah jenis insurans yang merangkumi Mr Junuke dalam kisah pembukaan kami).

Berapakah perlindungan insurans pemilik rumah

Insurans pemilik rumah Berapakah insurans pemilik rumah? . kediaman meliputi sendiri swasta Residence . dan semua yang ada di dalamnya dan juga kerosakan atau kemalangan di dalamnya. Pekerjaan The Quarterback dalam Permainan Bola Sepak .

Premium

Dalam insurans, sangat penting untuk memahami konsep premium. Premium insurans premium . adalah kebarangkalian sesuatu yang salah dengan harta atau individu yang diinsuranskan. Semakin tinggi kebarangkalian ini (premium) semakin tinggi cajnya.

Cara mendapatkan insurans

Untuk anda atau harta benda anda untuk diinsuranskan, hubungi agensi insurans tempatan anda Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) . Tetapi sebelum anda menginsuranskan harta benda, berbincanglah dengan penasihat kewangan atau perancang antara generasi untuk membimbing anda mengenai jenis insurans berapa banyak insurans pemilik rumah? . untuk membeli.

soalan yang sering diajukan

Apa yang dimaksudkan dengan premium insurans Premium insurans adalah kebarangkalian berlaku sesuatu yang salah. Banyak kali, premium anda menentukan berapa banyak yang anda bayar sebagai insurans yang boleh ditolak. iaitu, semakin tinggi premium anda, semakin tinggi jumlah yang akan anda bayar.

Apa yang boleh ditolak insurans yang boleh ditolak adalah amaun yang mesti anda bayar sebelum kontrak insurans dapat aktif.

kesimpulan

Insurans adalah kenderaan yang membantu menyebarkan risiko dengan mengambil risiko dan menyebarkannya di sekitar komuniti orang yang berpikiran sedemikian sehingga menyelamatkan individu dari kehancuran sekiranya berlaku kecelakaan atau korban kepada pihak yang diinsuranskan. Insurans membantu menyelamatkan individu atau keluarga dari kemalangan kewangan sekiranya berlaku kesalahan atau korban jiwa.

Artikel berkaitan

Apa itu insurans?

Bagaimana Insurans Hayat Berfungsi?

Polisi insurans kereta untuk pemandu baru

Apa itu Insurans Bangunan?

Apakah insurans gadai janji? Panduan Definitif Langkah demi Langkah 2020