Penyuntingan mengubah penulisan disertasi kasar menjadi kandungan halus, sehingga meningkatkan kualitinya. Menyunting adalah bahagian penulisan akademik yang sangat diperlukan dan merupakan alat utama yang dapat menjadikan penulisan anda menarik. Inilah sebabnya mengapa editor terbaik selalu menekankan langkah tertentu ini.

Sekarang, jika anda tertanya-tanya apa yang perlu anda periksa ketika menyunting disertasi anda, berikut adalah panduan siap untuk anda terus dari editor disertasi profesional. Berikut adalah empat bidang yang mesti anda fokuskan:

1. Ejaan & Huruf Besar

Bayangkan menulis disertasi yang dikaji dengan baik dan mendapat markah rendah kerana beberapa ejaan yang salah! Itu akan menjengkelkan, bukan? Kata-kata yang salah ejaan boleh merosakkan imej anda sebagai penulis. Juga, penggunaan huruf besar yang tidak perlu dapat merosakkan keindahan tulisan anda.

Di sinilah peranan penyuntingan bermula. Dengan menyunting makalah anda, anda dapat menghilangkan ejaan yang salah dan membetulkan penggunaan huruf besar yang tidak sesuai. Ini membantu memastikan aliran kandungan A-Okay. bantuan tugasan pantas

2. Koherensi Logik

Langkah penyuntingan membantu anda memastikan bahawa tulisan anda mempunyai peralihan yang lancar antara perenggan. Anda juga memahami sama ada terdapat perkembangan logik dalam cara anda menyampaikan idea.

Apabila anda menyunting disertasi anda, anda dapat memeriksa kejelasan ayat yang telah anda tulis. Setelah anda melakukan pengubahsuaian yang diperlukan, kandungan menjadi lebih mudah dibaca dan menarik.

3. Struktur & Diksi Kalimat

Pemilihan kata dan struktur ayat mempunyai peranan penting untuk menulis disertasi. Melainkan jika anda menggunakan kata yang betul dengan cara yang betul, kertas anda akan gagal meninggalkan kesan yang kekal di benak pembaca.

Sekiranya anda menggunakan suara pasif secara berlebihan, inilah peluang anda untuk menjadikan tulisan anda lebih aktif. Periksa kekerapan kata kerja tindakan yang kuat dan hapuskan semua ayat yang tidak jelas untuk meningkatkan kualiti keseluruhan kandungan anda .

4. Tatabahasa & Tanda baca

Ketidakkonsistenan tatabahasa dan tanda baca yang salah bukanlah dua perkara yang membawa kepada skor yang baik. Langkah penyuntingan membantu anda menghilangkan kesalahan seperti perselisihan subjek-kata kerja, anteseden kata ganti nama yang salah dan penempatan kata keterangan, kata sifat, preposisi, dll.

Bersamaan dengan itu, anda juga dapat mengkaji di mana anda kehilangan tanda baca. Cari sambungan koma, titik koma yang tidak perlu, dan kesalahan lain dan perbetulkannya menyampaikan mesej dengan jelas.

Mengakhiri

Proofreading adalah mengenai kesempurnaan kandungan, dan itu termasuk pemformatan. Oleh itu, pastikan fon yang digunakan, dan lekukan menjadikan tulisan anda mudah dilihat. Sekiranya anda merasa tidak dapat mengesan semua kesalahan, anda juga boleh menyewa editor disertasi .

Catatan ini Asalnya muncul di myassignmentworkhelp.blogspot.com