Integrasi,

Definisi Integrasi:

 1. Penyelarasan proses dalam sistem saraf, termasuk pelbagai maklumat deria dan impuls motor.

 2. Syarikat: Penggabungan dua atau lebih firma yang menghasilkan entiti undang-undang baru.

 3. Kontrak: Gabungan dua atau lebih perjanjian menjadi satu kontrak yang berfungsi sebagai ungkapan penuh niat pihak berkontrak.

 4. Tindakan atau proses penyatuan.

 5. Umum: Proses mencapai koordinasi yang rapat dan lancar antara beberapa jabatan, kumpulan, organisasi, sistem, dll.

 6. Penemuan integral atau integral.

Sinonim Integrasi

Gabungan, Amalgamasi, Penggabungan, Penyatuan, Penggabungan, Penggabungan, Fusing, Pengadunan, Meshing, Homogenisasi, Homogenisasi, Penggabungan, Asimilasi, Gabungan, Anschluss, Akomodasi, Adaptasi, Penambahan, Penyesuaian, Campuran, Gabungan, Gabungan, Gabungan, Perjanjian, Penjajaran, Perikatan, Alloyage, Amalgamation, Approximation, Assimilation, Association, Attunement, Balancing, Blend, Blending, Cabal, Cahoots, Cartel, Centralization, Coadunation, Coalescence, Coalition, Coaptation, Colleagueship, Collectivity, Collegialism, Collegiality, Combination, Combine, Combo, Combo Kominglement, Commingling, Commixture, Complex, Composition, Comradeship, Confederacy, Confederation, Confraternity, Congeries, Conglomeration, Conjugation, Conjunction, Consolidation, Conspiracy, Coordination, Copartnership, Copartnery, Differentiation, Division, Eclecticism, Ecumenism, Embodiment, Encompass, Encompass, Encompass Entirety, Equalization, Equalizing, Equating, Equation, Equilibration, Eve Ning, Evening up, Evolution, Extrapolation, Federalization, Federation, Fellowship, Fraternalism, Fraternity, Fraternization, Freemasonry, Fusion, Harmonization, Hookup, Identity, Immixture, Inclusion, Incorporation, Individuality, Indivisibility, Intactness, Integer, Integrity, Integrity, Interfity , Interlarding, Interlardment, Interminglement, Intermingling, Intermixture, Interpolation, Inversion, Inviolability, Involution, Irreducibility, Junction, Junta, League, Wedding, Meld, Melding, Merger, Mingling, Mixing, Campuran, Pendaraban, Notasi, Kesatuan, Kesatuan organik, Pakej, Kesepakatan pakej, Kekhususan, Kemitraan, Pluralisme, Amalan, Perkadaran, Kemurnian, Pendamaian, Rekonsiliasi, Pengurangan, Regularisasi, Peraturan, Kesendirian, Kesederhanaan, Kesederhanaan, Keunikan, Kesederhanaan, Solidariti, Pemejalan, Kesunyian, Sororiti, Kuadrat, Pengurangan, Simetriasi , Sinkronisasi, Sinkretisme, Syndication, Syneresis, Synthesis, Tie-in, Tie-up, Timing, Totality, Transfo Pengkelasan, Tidak Berpisah, Penyatuan, Keseragaman, Kesatuan, Keunikan, Kesatuan, Univocity, Perkahwinan, Keseluruhan, Keutuhan

Bagaimana menggunakan Integrasi dalam ayat?

 1. Integrasi persamaan pembezaan biasa.
 2. Pada tahun 1948, Amerika Syarikat secara rasmi memulakan integrasi ketenteraan AS yang membolehkan warganegara Afrika Amerika berkhidmat sama dalam angkatan bersenjata bersama orang kulit putih.
 3. Integrasi visuomotor.
 4. Integrasi ekonomi dan politik.
 5. Penggabungan Sivik dalam kurikulum daerah sekolah tempatan pasti membantu para pelajar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pemerintahan mereka.

Makna Integrasi & Definisi Integrasi

Integrasi ,

Apa Erti Integrasi?

 1. Integrasi merujuk kepada Menggabungkan persaraan, kecacatan, atau faedah lain dengan sumber pendapatan lain, seperti majikan, eksekutif, atau pekerja dengan gaji yang baik.

 2. Gabungkan dua atau lebih rancangan pencen untuk mengelakkan pembayaran berganda

Makna Integrasi

 1. Proses atau proses integrasi.

 2. Cari satu atau lebih.

 3. Penyelarasan proses sistem saraf, termasuk maklumat deria dan impuls motor.

Kalimat Integrasi

 1. Perikatan ekonomi dan politik

 2. Integrasi persamaan pembezaan am

 3. Integrasi motor visual

Sinonim Integrasi

gabungan, campuran, penggabungan, sintesis, pakatan, asimilasi, kesatuan