Alamat IP,

Definisi alamat IP:

  1. Rentetan watak unik yang mengenal pasti setiap komputer menggunakan Protokol Internet untuk berkomunikasi melalui rangkaian.

  2. Alamat IP membolehkan komputer menghantar dan menerima data melalui internet. Sebilangan besar alamat IP adalah angka semata-mata, tetapi seiring bertambahnya penggunaan internet, surat-surat telah ditambahkan ke beberapa alamat.

  3. Alamat IP bermaksud alamat protokol internet; ia adalah nombor pengenalan yang dikaitkan dengan komputer atau rangkaian komputer tertentu. Apabila disambungkan ke internet, alamat IP membolehkan komputer menghantar dan menerima maklumat.

  4. Nombor kod panjang 32-bit unik yang setiap komputer memperoleh secara automatik melalui penyedia akses internet (IAP) untuk menyambung ke internet. Alamat ini dalam format abcd di mana setiap huruf (dipisahkan dengan titik) adalah angka dengan nilai dari 0 hingga 255. Walau bagaimanapun, setiap komputer yang disambungkan ke internet juga mempunyai nama domain (terdiri dari maksimum 20 aksara alfanumerik) yang lebih senang diingat daripada alamat IP yang berkaitan. Komputer khusus (disebut pelayan nama domain menerjemahkan nama domain ke alamat IP yang sesuai sehingga komputer penerima (sasaran) dapat ditempatkan dan data diarahkan dengan betul. Juga disebut alamat web. Lihat juga pencari sumber seragam.

Bagaimana menggunakan alamat IP dalam ayat?

  1. Terdapat empat jenis alamat IP: awam, swasta, statik, dan dinamik.
  2. Alamat IP membolehkan maklumat dihantar dan diterima oleh pihak yang betul, yang bermaksud mereka juga dapat digunakan untuk melacak lokasi fizikal pengguna.
  3. Ringkasnya, setiap komputer yang disambungkan ke Internet mempunyai alamat IP yang unik.
  4. Alamat protokol internet (IP) membolehkan komputer menghantar dan menerima maklumat.

Makna Alamat IP & Alamat IP Definisi