Biasanya, wang yang diterima oleh benefisiari polisi insurans hayat tidak dianggap dikenakan cukai. Tetapi dalam beberapa kes, benefisiari harus membayar cukai. Sekiranya pemegang polisi memilih untuk tidak membayar benefisiari segera setelah ■■■■■ miliknya, tetapi menyimpannya dalam pegangan syarikat insurans untuk jangka masa tertentu. Dalam kes ini, wang faedah itu akan dikenakan cukai.

Apa itu Insurans Hayat?

Sebelum menjadi pemegang polisi, perlu mengetahui secara terperinci mengenai insurans tersebut, termasuk persoalan bahawa apakah insurans hayat, untuk mendapatkan manfaat terbaik dari insurans ini. Insurans hayat adalah perjanjian sah antara ejen dari syarikat insurans hayat yang dipanggil sebagai penanggung insurans dan orang yang ingin menjadi pemegang polisi.

Dalam kontrak ini, penanggung insurans memberikan jaminan sepenuhnya kepada pemegang polisi untuk membayar faedah ■■■■■ dalam bentuk wang kepada penerima atau penerima, sekiranya berlaku ■■■■■ pemegang polisi. Premium yang dibayar oleh pemegang polisi akhir-akhir ini dibayar kepada benefisiari yang dicalonkan dalam bentuk faedah ■■■■■.

Ringkasan Insurans hayat adalah kontrak antara syarikat insurans dan syarikat insurans. Diinsuranskan membayar premium bulanan atau tahunan dan faedah ■■■■■ diterima oleh benefisiari, yang dicalonkan oleh pemegang polisi.

Bagaimana insurans hayat berfungsi?

Insurans nyawa adalah perjanjian dan untuk memastikan penguatkuasaannya, polisi insurans hayat harus menjelaskan sepenuhnya keadaan kesihatan dan risiko masa depan yang diharapkan kepada orang yang diinsuranskan. Sebelum menandatangani kontrak, seseorang mesti benar-benar memahami bagaimana insurans hayat berfungsi.

Salah satu syarat asas yang mesti disebutkan dan dijelaskan dalam polisi insurans hayat adalah bahawa orang yang diinsuranskan harus membuat pembayaran sekurang-kurangnya satu premium terlebih dahulu dan kemudian membayar premium selanjutnya secara berkala.

Sekiranya terdapat ■■■■■ pemegang polisi, benefisiari yang dilantik akan menerima nilai yang didokumentasikan yang disebut sebagai manfaat ■■■■■. Seberapa baik polisi insurans hayat, ia bergantung pada kredibiliti dan keadaan kewangan syarikat insurans hayat dari mana ia dibeli. Terdapat beberapa jenis polisi insurans hayat yang berbeza.

Apakah terma insurans hayat?

Insurans hayat boleh dibahagikan kepada beberapa jenis. Seseorang yang berminat dengan insurans hayat mesti memahami bahawa apa itu istilah insurans hayat.

Insurans hayat berjangka (insurans hayat tulen), adalah sejenis insurans di mana terdapat pembayaran yang dijamin sekiranya terdapat ■■■■■ pemegang polisi dalam jangka masa tertentu.

Sekiranya jangka masa tersebut berakhir, orang yang diinsuranskan mesti memperpanjangnya untuk jangka masa berikutnya, mengubah jenis polisi, dari insurans berjangka kepada polisi insurans hayat tetap, atau membatalkannya.

Apakah insurans hayat kekal?

Insurans hayat tetap adalah jangka panjang yang merangkumi semua polisi insurans hayat yang tidak habis tempoh. Berbeza dengan insurans hayat berjangka, polisi insurans hayat tetap kekal berlaku sehingga ■■■■■ orang yang diinsuranskan atau dia menghentikan pembayaran atau ingin membatalkannya. Biasanya,

Ini adalah gabungan kedua-dua bahagian simpanan orang yang diinsuranskan dan faedah ■■■■■■. Insurans hayat tetap boleh dibahagikan kepada dua jenis utama, satu adalah insurans hayat keseluruhan dan yang lain adalah insurans hayat sejagat . Di sini timbul persoalan bahawa apakah insurans hayat sejagat dan bagaimana ia berbeza dengan insurans hayat keseluruhan.

Apakah insurans seumur hidup?

Insurans nyawa keseluruhan adalah subtipe insurans hayat kekal yang merangkumi bukan sahaja jangka hayat pemegang polisi tetapi juga simpanan dapat meningkat pada kadar yang didokumentasikan dalam polisi.

Apakah insurans hayat sejagat?

Sebagai jenis polisi hayat tetap, insurans nyawa sejagat juga merangkumi nilai tunai atau simpanan, dan faedah ■■■■■. Apabila orang yang diinsuranskan meninggal dunia, manfaat ■■■■■ dibayar kepada waris. Jenis insurans hayat ini pada mulanya dimulakan di Amerika Syarikat. Perincian mengenai bagaimana insurans nyawa sejagat berfungsi , belum dibincangkan di sini.

Walaupun, ia sama dengan insurans hayat tetap, namun, ia mengandungi jenis struktur premium yang berbeza, dan faedahnya berdasarkan keadaan pasaran.

Ringkasan Polisi insurans hayat adalah insurans hayat tetap atau berjangka. Insurans hayat tetap tidak menawarkan pelan nilai tunai seperti yang ditawarkan insurans hayat tetap.

Orang macam apa yang harus membeli insurans hayat?

Kehidupan sangat tidak dapat diandalkan, tidak masalah jika seseorang tinggal di rumah atau di jalan raya, ■■■■■ malaikat dapat menghubunginya tanpa spesifikasi masa dan tempat. Ketakutan terhadap ■■■■■ menjadi sangat tinggi apabila seseorang mempunyai beberapa tanggungan yang mungkin menderita sekiranya berlaku. Sekiranya dia adalah pemegang polisi insurans hayat, dia akan dapat menolong tanggungannya secara kewangan dalam bentuk faedah ■■■■■■.

Orang yang tergolong dalam kategori berikut harus membeli polisi insurans hayat:

 1. Ibu bapa, yang mempunyai anak kecil yang tidak dapat mencari nafkah, boleh mendapat faedah daripada polisi insurans nyawa sekiranya berlaku ■■■■■ sama ada ibu bapa tunggal atau kedua-duanya.

 2. Semua ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang cacat , memerlukan sokongan kewangan seumur hidup, mereka dapat memanfaatkan banyak polisi insurans hayat untuk memastikan pemenuhan keperluan anak-anak sekiranya terdapat ■■■■■ mereka.

 1. Dalam keadaan khas , di mana seseorang yang tidak dapat membayar pinjaman atau cukai, maka insurans keselamatan hayat adalah cara terbaik untuk berada di pihak yang selamat.

 2. Tidak diragukan lagi, ibu bapa adalah penjaga yang sebenar, tetapi itu tidak bermaksud bahawa "penjagaan" hanyalah sinonim dengan kata "orang tua". Kadang-kadang, anak-anak juga mengorbankan masa, wang, atau dalam beberapa kes sepanjang hidup mereka untuk ibu bapa mereka. Dalam kes ini, ibu bapa mungkin ingin memberikan faedah ■■■■■ mereka kepada orang dewasa mereka. Jadi, mereka boleh membeli insurans hayat.

 3. Orang dewasa yang berumur lebih dari 20 tahun, dan masih belum berkahwin tanpa anak, dia juga boleh membeli polisi jika dia mempunyai rancangan untuk berkahwin dan mempunyai anak di masa depan.

 4. Polisi insurans hayat minimum dapat membantu pengebumian dan pengebumian seseorang yang keluarganya tidak mampu.

Ringkasan Ibu bapa yang mempunyai anak kecil atau cacat, orang yang ingin memberikan jaminan kewangan kepada orang dewasa mereka atau orang yang keluarganya tidak dapat menanggung perbelanjaan pengebumian dan pengebumiannya dapat memanfaatkan polisi insurans nyawa dengan sebaik-baiknya.

Adakah cukai dikenakan pada polisi insurans hayat?

Sebelum membeli insurans hayat, perlu mempertimbangkan semua risiko dan faedah yang berkaitan dengannya. Salah satu perkara penting yang sangat dititikberatkan oleh seseorang ialah kekeliruan bahawa wang insurans hayat dikenakan cukai atau tidak?

Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri (IRS) adalah perkhidmatan yang menerapkan pelbagai jenis cukai pada rancangan dasar yang berbeza. Secara amnya, jika seseorang yang diinsuranskan meninggal dunia dan benefisiari menerima wang dalam bentuk manfaat ■■■■■■, tidak ada cukai yang dikenakan untuk jumlah wang tersebut. Tetapi ada beberapa syarat luar biasa di mana cukai dikenakan.

Dalam keadaan apa insurans hayat boleh dikenakan cukai?

Sekiranya pemegang polisi telah menandatangani kontrak untuk tidak menyerahkan wang itu kepada benefisiari sejurus selepas ■■■■■ miliknya, sebaliknya, syarikat harus menyimpannya untuk jangka waktu tertentu, faedah ■■■■■■ menjadi kena cukai . Alasan untuk dikenakan cukai adalah kerana wang yang disimpan dalam akaun syarikat akan ditingkatkan dengan penambahan faedah kepada jumlah sebenarnya. Jumlah wang tertentu yang diperoleh dalam bentuk faedah biasanya dikenakan cukai mengikut peraturan IRS.

Sekiranya pemegang polisi telah mengatur agar syarikat insurans memegang polisi selama beberapa bulan sebelum memindahkannya kepada benefisiari, maka faedah yang diperoleh dalam jangka masa sementara itu biasanya akan dikenakan cukai.

1. Pendapatan yang diperoleh dalam bentuk faedah

 • Pendapatan faedah dikenakan cukai apabila mencapai titik tertentu. Cukai dikenakan untuk jumlah wang tertentu dan tidak menjadi masalah sama ada wang ini merupakan faedah ■■■■■ bagi seseorang yang diinsuranskan atau jenis lain. Sekiranya mencapai jumlah yang telah ditentukan, ia akan dikenakan cukai.

 • Oleh itu, dapat disimpulkan dari pernyataan di atas bahawa apabila pemegang polisi meninggal dunia dan wang dalam bentuk manfaat ■■■■■ tidak dipindahkan kepada benefisiari segera setelah ■■■■■■, sebaliknya penerima akan menerimanya setelah jangka waktu tertentu. Sehingga masa itu, faedah telah dikumpulkan dan cukai dikenakan untuk wang faedah tersebut. Cukai tidak boleh dikenakan untuk faedah keseluruhan, tetapi hanya faedah.

 • Sebagai contoh, jika jumlah faedah ■■■■■■ adalah $ 10,0000 dan memperoleh faedah pada waktu tertentu, sebelum pembayaran, adalah 10% dari jumlah keseluruhan, maka 10% itu akan dikenakan cukai.

2. Cukai Estet dan Warisan

 • Keputusan yang salah yang diambil oleh kebanyakan pelabur semasa membeli polisi insurans nyawa ialah mereka mencalonkan "hutang kepada harta tanah saya" sebagai benefisiari semasa kontrak. Ini mungkin termasuk akaun pihak berkuasa Hasil dalaman (IRA), anuiti, atau polisi.

 • Apabila harta pusaka diisytiharkan sebagai benefisiari pemegang polisi, maka harta tersebut akan menghilangkan kemungkinan menamakan orang yang sebenar sebagai benefisiari. Ini dikenali sebagai cukai harta pusaka . Apabila barang-barang itu diserahkan kepada harta pusaka setelah ■■■■■, nilai harta pusaka juga meningkat dan penggantinya harus membayar cukai harta tanah yang sangat tinggi.

3. Cukai premium insurans hayat

 • Dalam kebanyakan situasi, premium polisi insurans hayat adalah bebas cukai. Ini bermaksud tidak ada cukai penjualan yang dikenakan untuk premium. Lebih-lebih lagi, mereka tidak boleh ditolak cukai. Pajak yang dikenakan dalam hal pembelian harta tanah, kenderaan, atau barang lain, tidak dilaksanakan semasa membeli polisi insurans.

 • Dengan kata lain, premium yang dibayar oleh pemegang polisi dianggap sebagai jumlah yang dibayar oleh pemegang polisi dan tidak ada jumlah tambahan yang disediakan untuk membayar cukai. Namun, kadang-kadang, dalam beberapa keadaan tertentu, pemegang polisi harus membayar cukai ke atas premium polisi insurans.

4. Insurans Hayat Berbayar Majikan

 • Apabila syarikat mengeluarkan insurans hayat untuk pekerja dalam bentuk pakej pampasan selain tunjangan, insurans kesihatan, dan pencen, wang itu dianggap sebagai pendapatan pekerja oleh agensi hasil dalaman, jadi pekerja harus membayar cukai melebihi jumlah itu
 • Namun, ia bergantung kepada jumlah yang telah diberikan oleh majikan, sama ada cukup untuk dikenakan cukai atau tidak. Sekiranya tidak melebihi had $ 50,000, ia tidak dikenakan cukai. Sebaliknya, jika jumlahnya melebihi $ 50,000, misalnya, jika jumlahnya $ 90,000 atau lebih, sebahagian bahagiannya akan dikenakan cukai.

5. Insurans Hayat Prabayar

 • Kadang-kadang, sukar bagi pemegang polisi untuk membayar premium insurans secara berkala kerana beberapa sebab kewangan atau peribadi. Sebaliknya, dia mahu membayar sejumlah besar sekaligus. Oleh itu, beberapa polisi insurans hayat menawarkan penyelesaian untuk masalah ini dengan membenarkan pemegang polisi membuat satu pembayaran dengan jumlah yang banyak terlebih dahulu.

 • Wang itu dilaksanakan untuk premium polisi sepanjang tempoh polisi. Pembayaran sekaligus akan meningkat dengan masa kerana faedah. Jumlah wang sekaligus yang meningkat diambil sebagai pendapatan oleh perkhidmatan hasil Dalaman. Jadi, apabila terdapat pengeluaran wang yang diperoleh, ia akan dianggap sebagai dikenakan cukai.

6. Pelan Nilai Tunai

 • Beberapa polisi insurans hayat berfungsi sebagai faedah ganda bagi pemegang polisi, kerana menawarkan pelan nilai tunai sebagai tambahan kepada jumlah faedah ■■■■■■ yang tetap. Pemegang polisi ketika membuat pembayaran untuk premium insurans, beberapa bahagian pembayaran tersebut diserahkan kepada dana untuk pengeluaran bunga.

 • Apabila polisi telah dikuatkuasakan selama beberapa tahun, nilai tunai yang pada awalnya diserahkan oleh pemegang polisi melebihi jumlah premium yang dibayar oleh syarikat insurans. Oleh kerana faedah terkumpul ini dianggap sebagai keuntungan atau pendapatan syarikat insurans, ia secara automatik menjadi wang kena cukai dan pemegang polisi harus membayar cukai pendapatan di atasnya.

 • Jenis-jenis polisi ini jauh lebih bermanfaat bagi orang-orang yang bukan sahaja ingin memberikan faedah ■■■■■ kepada orang yang mereka sayangi tetapi juga membuat pelaburan dalam bentuk rancangan nilai tunai.

Ringkasan Biasanya, insurans hayat tidak dikenakan cukai kecuali beberapa keadaan khas. Wang faedah, premium yang dibayar oleh majikan, insurans hayat prabayar adalah syarat utama di mana dikenakan cukai.

Implikasi cukai terhadap keseluruhan polisi insurans hayat

Untuk mengelakkan kekeliruan antara pelbagai jenis polisi insurans hayat, telah diperjelaskan pada awal artikel ini bahawa apa itu istilah insurans hayat dan apa itu keseluruhan insurans hayat.

Dalam kes polisi insurans seumur hidup, ada kelegaan besar bagi semua pemegang polisi bahawa mereka tidak perlu membayar pajak setiap tahun atas pendapatan rancangan nilai tunai mereka. Tidak diragukan lagi bahawa wang juga dianggap sebagai penghasilan, tetapi cukai tidak dikenakan oleh IRS sehingga uang itu dikeluarkan. Sekiranya pemegang polisi memutuskan untuk menarik nilai tunai keseluruhan rancangan insurans hayatnya, jumlah yang dibayar oleh pemegang polisi akan dikurangkan dari jumlah keseluruhan yang dia keluarkan sebagai nilai tunai. Amaun selebihnya akan dikenakan cukai. Sebagai contoh, jika seseorang yang diinsuranskan telah membayar $ 50 setiap bulan selama 5 tahun, itu bermakna dia telah membayar $ 3.000 dan jumlah yang telah ditunaikan adalah $ 3500, maka $ 500 tambahan akan dikenakan cukai.

Soalan lazim

Terdapat beberapa soalan tambahan yang sering diajukan oleh orang ramai mengenai polisi insurans hayat. Sebahagian daripada mereka telah dijawab di bawah:

1. Bolehkah IRS mengambil wang insurans hayat anda?

Secara amnya, insurans hayat tidak dikenakan cukai. Dalam beberapa kes, ia boleh dikenakan cukai. Sekiranya cukai tidak dibayar atau pemegang polisi tidak dapat membuat pembayaran dan sekiranya berlaku kontrak anuiti, IRS dan pemerintah dapat mengambil wang insurans nyawa.

2. Adakah anda membayar cukai semasa membuat pembayaran dalam polisi insurans nyawa?

Sekiranya insurans seumur hidup, nilai tunai adalah wang yang dapat diakses oleh pemegang polisi dengan cara mengambil pinjaman atau menghentikan polisi. Jumlah wang, yang terdapat dalam akaun nilai tunai adalah bebas cukai. Tetapi sekiranya berlaku pengeluaran, jumlah yang dibayar oleh pemegang polisi dikurangkan dari jumlah keseluruhan dan jumlah selebihnya dikenakan cukai kerana faedah terkumpul yang dianggap sebagai pendapatan.

3. Apakah perbezaan antara insurans jangka hayat dan insurans hayat keseluruhan?

Insurans hayat berjangka:

Polisi insurans hayat berjangka adalah sejenis polisi yang akan habis masa berlakunya setelah terma tertentu yang didokumentasikan dalam kontrak sesuai dengan cadangan pemegang polisi. Apabila tamat tempoh, ia akan diperbaharui atau ditamatkan oleh syarikat insurans.

Insurans hayat keseluruhan:

Ini juga merupakan subtipe insurans hayat kekal yang tidak hanya memberikan manfaat ■■■■■ pemegang polisi tetapi juga bertindak sebagai pelaburan sepanjang hayat pemegang polisi selama dia membayar premium.

4. Adakah insurans hayat adalah faedah yang boleh dikenakan cukai di Kanada?

Sekiranya insurans hayat dibayar oleh majikan atas nama pekerja, sebagai sebahagian daripada rancangan pampasan oleh syarikat tambahan kepada insurans kesihatan atau pencen, biasanya dianggap sebagai pendapatan pekerja dan dikenakan cukai. Namun, ada jumlah tertentu yang dapat dianggap sebagai dikenakan pajak, dan jika premium yang dibayar oleh majikan melebihi jumlah tersebut, maka pajak tersebut akan dikenakan. Namun, di Quebec (wilayah Kanada), premium yang dibayar dalam insurans kesihatan atau bahkan insurans pergigian juga dianggap sebagai dikenakan cukai.

5. Adakah polisi insurans hayat berbaloi?

Sudah tentu, polisi insurans hayat berbaloi. Sekiranya anda mempunyai anak kecil yang tidak dapat mencari nafkah dan bergantung sepenuhnya kepada anda, polisi insurans nyawa adalah pilihan terbaik untuk menjamin masa depan mereka. Lebih-lebih lagi, jika anda telah melumpuhkan tanggungan, yang akan tetap bergantung sepanjang hayatnya, anda boleh menjadikan masa depan mereka selamat sekiranya berlaku ■■■■■ anda, dengan membeli polisi insurans nyawa.

Sekiranya anda tidak dapat melabur banyak, anda boleh membeli insurans hayat berjangka yang memerlukan lebih sedikit pelaburan dan apabila tamat selepas jangka masa tertentu anda boleh menamatkan atau memperbaharui.

Kesimpulannya

 • Polisi insurans hayat tidak dikenakan cukai kecuali untuk beberapa keadaan khas.

 • Sekiranya pemegang polisi memilih untuk tidak membuat pembayaran segera kepada benefisiari, sejurus selepas ■■■■■ miliknya, manfaat ■■■■■ dipegang oleh syarikat insurans untuk tempoh yang ditentukan oleh pemegang polisi.

 • Dalam tempoh ini, faedah terkumpul di atas wang faedah ■■■■■. Faedah itu dikenakan cukai jika melebihi jumlah tertentu yang ditentukan oleh IRS.

 • Sekiranya majikan membuat pembayaran untuk polisi insurans hayat pekerja, seperti dalam rancangan syarikat, wang itu akan dianggap sebagai pendapatan pekerja dan akan dikenakan cukai jika melebihi nilai $ 50k mengikut cadangan IRS.

 • Beberapa syarikat insurans mempunyai rancangan nilai tunai. Orang yang diinsuranskan membuat pembayaran sekaligus. Sebahagian daripada jumlah sekaligus diserahkan kepada dana, yang meningkat nilainya kerana pengumpulan bunga. Jumlah yang melebihi daripada jumlah yang dibayar akan dianggap dikenakan cukai.

Rujukan
 1. Faedah Pekerja: Boleh dikenakan cukai atau tidak? | Kehidupan Matahari
 2. Adakah benefisiari membayar cukai ke atas insurans hayat?
 3. https://www.allstate.com/tr/life-insurance/whole-life-insurance.aspx
 4. https://www.daveramsey.com/blog/is-life-insurance-taxable#:~:text=When%20You%20Make%20a%20Partial,this%20amount%20is%20not%20taxable .

Artikel berkaitan

Adakah cukai premium insurans kesihatan boleh ditolak?

Adakah insurans kesihatan menjadikan hidup lebih bahagia?

Berapakah kos insurans kesihatan?

Apakah premium insurans gadai janji?

Berapa banyak insurans kesihatan anjing?

Apakah insurans tanaman?

Insurans haiwan kesayangan yang sihat

Apakah insurans GAP?

Secara amnya, insurans insurans hayat yang kami terima sebagai benefisiari kerana kematian orang yang diinsuranskan, Ini tidak termasuk dalam pendapatan kasar dan kami tidak perlu melaporkannya. Walau bagaimanapun, sebarang faedah yang kami terima dikenakan cukai dan kami harus melaporkannya sebagai faedah yang diterima. Kami telah mendengar tentang kapan pemenang loteri memperoleh semua wang tunai itu sekaligus dan kemudian membelanjakan sebahagian besarnya membayar cukai atas keuntungan tersebut. Kita mungkin bimbang perkara yang sama berlaku sekiranya dan ketika kita menerima pembayaran insurans hayat.

Apa pun keadaan khusus kami, kami pasti ingin berbincang dengan profesional cukai berlesen.

Apa sebenarnya insurans itu?

Untuk mengetahui konsep insurans hayat, kita harus tahu bahawa apa itu insurans? Sebenarnya, Insurans adalah kontrak, ia adalah perjanjian undang-undang antara dua pihak iaitu individu dan syarikat insurans. Dalam hal ini, syarikat insurans memberi jaminan untuk mengorbankan kerugian yang diinsuranskan semasa kejadian luar jangka yang diinsuranskan. Kontinjensi adalah kejadian yang menyebabkan kerugian.

Ia boleh menjadi pemusnahan harta benda atau kematian pemegang polisi . Ia disebut kemungkinan kerana terdapat ketidakpastian mengenai kejadian itu. Diinsuranskan membayar premium sebagai ganti perjanjian yang dibuat oleh syarikat insurans.

Apakah insurans hayat?

Untuk artikel ini, kita harus mengetahui konsep lengkap tentang apa itu insurans hayat . Polisi insurans hayat mempunyai dua jenis standard: jangka hayat dan juga seumur hidup. Sebilangan besar iklan adalah untuk polisi insurans hayat jangka panjang, iaitu perlindungan insurans yang ditambahkan oleh individu untuk jangka masa tertentu dan juga dibayar kepada penerima ketika individu tersebut meninggal dunia.

Walau bagaimanapun, keseluruhan polisi insurans hayat jauh lebih luas . Ia merangkumi faedah yang selamat. Walau bagaimanapun, ia dikembangkan untuk melindungi individu yang dijamin sepanjang hayatnya, walaupun lama. Manfaat yang selamat dirancang untuk dinilai bernilai seiring dengan rancangannya yang semakin tua kerana ia digabungkan dengan pelaburan kewangan yang mantap di bursa saham. Objektifnya adalah bahawa pelaburan kewangan pasti berjaya, mewujudkan rancangan untuk menjadi lebih baik pada waktunya.

Ringkasan Dengan kata mudah, insurans hayat adalah kontrak antara syarikat insurans dan pemegang polisi di mana syarikat insurans menjamin pembayaran faedah kematian kepada benefisiari bernama apabila tertanggung meninggal dunia. Syarikat insurans menjanjikan faedah kematian sebagai ganti premium yang dibayar oleh pemegang polisi.

Bagaimana insurans hayat berfungsi?

Adalah sangat penting untuk mengetahui bahawa bagaimana insurans nyawa berfungsi . polisi insurans hayat kekal melindungi kami sehingga kematian, dengan andaian kami membayar premium anda. Keseluruhan nyawa adalah versi yang paling terkenal dari jenis insurans hayat ini, tetapi ada rasa lain, termasuk kehidupan sejagat dan kehidupan berubah-ubah.

Polisi insurans hayat kekal membina nilai tunai seiring bertambahnya usia. Sebahagian daripada pembayaran premium ditambahkan ke akaun tunai, yang dapat memperoleh faedah atau dilaburkan, bergantung pada jenis polisi yang kami pegang.

Jika tidak ada yang bergantung pada pendapatan kita dan perbelanjaan pengebumian kita tidak akan merosakkan kewangan seseorang, insurans nyawa mungkin merupakan perkara yang boleh kita lewati. Tetapi sekiranya kematian kita akan menjadi beban kewangan bagi orang yang kita sayangi dengan segera atau dalam jangka masa panjang, kita mungkin memerlukan polisi insurans nyawa.

Ringkasan Terdapat beberapa faktor yang terlibat dalam proses insurans hayat. Langkah pertama dan terpenting menuju polisi insurans hayat adalah pilihan polisi insurans hayat yang sesuai. Apabila pemegang polisi meninggal dunia, benefisiari harus menunjukkan polisi insurans hayat kepada syarikat insurans dan kemudian mengemukakan tuntutan untuk menerima faedah kematian.

Apakah insurans seumur hidup?

Insurans hayat keseluruhan adalah jenis insurans hayat kekal yang paling asas. Insurans hayat kekal pada dasarnya adalah bahawa orang yang dilindungi dilindungi sepanjang hayatnya selagi premium dibayar tepat pada waktunya. Insurans hayat berjangka berbeza daripada insurans hayat tetap . merangkumi orang yang dilindungi untuk jangka masa yang ditetapkan.

Insurans hayat keseluruhan seperti insurans hayat tetap menawarkan komponen simpanan yang disebut nilai tunai . Nilai tunai polisi seseorang meningkat dan orang tersebut mungkin mempunyai pilihan untuk mengeluarkan dana.

Ciri-ciri Polisi Insurans Hayat Seluruh:

 • Polisi ini adalah kebijakan produktif jangka panjang sehingga meliputi kematian dan terus meningkat seiring dengan bertambahnya usia melalui bonus terakru.
 • Polisi ini memberi anda perlindungan faedah kematian yang bebas cukai di bawah seksyen 10 (10), oleh itu cukai pengembalian wang berkuatkuasa, sementara harta tanah tersebut tertakluk kepada indeks pos cukai harta dan cukai pendapatan.
 • Polisi ini juga menyediakan kemudahan pemilihan pemilik sehingga hari terakhir kehidupan. Pemiliknya boleh digantikan oleh penama lain atau memberikan hak milik ini kepada orang lain, yang dapat mengurus insurans ini.

Ringkasan Insurans hayat keseluruhan adalah sejenis insurans hayat tetap, yang bermaksud orang yang diinsuranskan dilindungi sepanjang hayatnya selagi premium dibayar tepat pada waktunya.

Jenis cukai yang perlu kita ketahui mengenai insurans hayat

Berikut adalah jenis cukai insurans hayat yang mesti kita semua ketahui:

 • Cukai pendapatan

Cukai pendapatan adalah cukai yang paling terkenal dari keempat-empatnya, dan hanyalah cukai persekutuan atau negeri ke atas pendapatan individu atau pasangan suami isteri. Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri (IRS) mengambil jumlah yang telah kami peroleh sepanjang tahun, memungkinkan kami untuk memotong perbelanjaan tertentu, dan akhirnya menentukan apa yang harus kami bayar berdasarkan braket cukai pendapatan bersih kami.

 • Cukai Harta Tanah

Pada dasarnya, kerajaan persekutuan dan beberapa negeri menggabungkan semua aset si mati (harta, pelaburan, anuiti dan insurans nyawa), tolak semua yang terhutang (pinjaman, bil perubatan dan kad kredit), dan kemudian mereka mencukai nombor akhir. Cukai ini dibayar dari harta pusaka itu sendiri, bukan individu yang terlibat. Berita baiknya ialah kebanyakan harta tanah tidak dipengaruhi oleh cukai persekutuan ini kerana, pada tahun 2019, hanya harta tanah bernilai lebih dari $ 11.4 juta yang harus dibayar. Setiap negeri yang mempunyai cukai harta tanah juga mempunyai jumlah pengecualian sendiri antara $ 1 juta hingga $ 11.4 juta.

 • Pajak Warisan Cukai pusaka sedikit berbeza kerana cukai negara dikenakan kepada orang yang menerima harta pusaka. Semua pasangan dikecualikan dari cukai ini, tetapi beberapa negeri akan mengenakan cukai kepada anak-anak atau pasangan rumah tangga. Oleh kerana ia sangat jarang berlaku, anda mungkin tidak terpengaruh dengannya, tetapi teruskan dan periksa untuk mengetahui sama ada anda tinggal di salah satu daripada enam negeri yang mempunyai cukai pusaka.

 • Cukai Penjanaan Generasi

Yang ini mungkin tidak boleh difahami jika kita melihat dengan teliti istilah ini. Pada dasarnya, ia adalah cukai yang dikenakan apabila harta pusaka diberikan kepada orang lain daripada pengganti terdekatnya, atau "orang langkau", sama ada orang itu berada dalam keluarga atau tidak. Sebagai contoh, seorang datuk boleh melewatkan anaknya sendiri dan meninggalkan warisan kepada cucu perempuannya (atau saudara yang berusia sekurang-kurangnya 37½ tahun lebih muda daripada si mati). Cukai ini juga boleh dikenakan untuk wang yang diberikan kepada orang yang dilangkau melalui amanah.

Ringkasan Salah satu kelebihan utama insurans hayat adalah pembayaran dibuat kepada benefisiari tanpa cukai. Oleh kerana faedah kematian insurans hayat boleh berjuta-juta dolar, adalah kelebihan yang signifikan untuk membeli (dan menerima) insurans hayat.

Bilakah insurans hayat tidak dikenakan cukai?

Selalunya, insurans hayat tidak dikenakan cukai. Tetapi ada beberapa pengecualian. Kami ingin menenangkan fikiran anda terlebih dahulu dengan menyoroti beberapa keadaan tertentu di mana anda tidak perlu risau tentang cukai ke atas insurans hayat.

 • Apabila benefisiari anda mendapat pembayaran sekaligus

 • Apabila benefisiari kami mendapat keuntungan dari nilai tunai

 • Apabila anda membuat pengeluaran sebahagian dari nilai tunai insurans kekal

 • Apabila anda menerima dividen tahunan

 • Apabila anda menyerahkan polisi insurans hayat tetap anda

 • Apabila anda mempercepat faedah kematian anda

Bilakah Insurans Hayat dikenakan cukai?

Sebilangan besar masa, anda bebas dan bebas dari cukai semasa menerima faedah kematian. Tetapi sekali di bulan yang biru, anda akan mendapat kesempatan apabila cukai masuk dan mesti dibayar atas faedah kematian polisi insurans nyawa. Berikut adalah beberapa contoh.

 • Apabila tiga orang terlibat

 • Apabila harta pusaka anda melebihi ambang cukai harta pusaka

 • Apabila anda menjual polisi insurans hayat

 • Apabila anda mendapat keuntungan daripada menyerahkan polisi nilai tunai anda

Ringkasan Anda tidak pernah mahu menjadi momen tanpa perlindungan insurans. Jangan risau sekiranya anda dilindungi dua kali ganda dengan insurans keseluruhan dan berjangka. Pastikan istilah ini berkuat kuasa sebelum menyerahkan seluruh hidup anda dan menerima jumlah nilai tunai.

Bayaran Insurans Hayat Menjadi Kawasan yang Boleh Dikenakan Cukai

Sebilangan besar pembayaran insurans hayat dibuat bebas cukai terus kepada benefisiari. Tetapi jika benefisiari tidak disebutkan namanya, atau sudah meninggal dunia, ke mana perginya manfaat kematian insurans insurans? Ia masuk ke harta pusaka orang yang diinsuranskan dan boleh dikenakan cukai bersama dengan harta pusaka yang lain.

Ini dapat membuat bil cukai yang besar , dengan mempertimbangkan cukai harta tanah persekutuan dan negeri. Walaupun cukai ladang persekutuan tidak akan mengenakan cukai $ 11.58 juta pertama bagi setiap individu, cukai harta tanah negeri boleh mempunyai tahap pengecualian yang jauh lebih rendah.

Satu lagi senario yang tidak berpuas hati adalah bahawa harta pusaka berada di bawah tahap pengecualian tetapi pembayaran insurans nyawa yang besar ke dalam harta pusaka mendorongnya melebihi had pengecualian ke wilayah yang boleh dikenakan cukai.

Ini semua harus dielakkan dengan menamakan kedua-dua penerima insurans hayat primer dan kontinjen, dan memastikan pilihan tersebut dikemas kini.

Ringkasan: Bilakah Insurans Hayat dikenakan cukai?

Keadaan Bahagian apa yang boleh dikenakan cukai?
Kami mengeluarkan wang dari nilai tunai Sebarang jumlah yang kami terima di atas dasar polisi
Kami menyerahkan polisi untuk mendapatkan wang tunai Sebarang jumlah yang kami terima di atas dasar polisi
Kami mengambil pinjaman dengan nilai tunai Tidak ada, selagi polisi ini masih berkuatkuasa
Kami menjual polisi melalui penyelesaian viatikal Tiada
Kami adalah benefisiari, menerima pembayaran insurans nyawa ditambah faedah Jumlah faedah
Bayaran insurans nyawa masuk ke harta pusaka kami Sebarang jumlah harta pusaka yang dikenakan cukai harta tanah negeri atau persekutuan.
Kami menjual insurans hayat kami dalam penyelesaian viatikal Tiada

Soalan Lazim

 • Apa yang perlu saya ketahui mengenai insurans hayat?

Insurans nyawa membayar sejumlah yang ditentukan kepada waris yang dinamakan semasa kematian anda. Ia menyediakan wang untuk menolong membayar kos perubatan, kos pengebumian, dan perbelanjaan sara hidup masa depan bagi tanggungan kita.

 • Adakah insurans hayat dilaporkan kepada IRS?

Secara amnya, hasil insurans nyawa yang kita terima sebagai benefisiari kerana kematian orang yang diinsuranskan, tidak termasuk dalam pendapatan kasar dan kita tidak perlu melaporkannya. Walau bagaimanapun, sebarang faedah yang kami terima dikenakan cukai dan kami harus melaporkannya sebagai faedah yang diterima.

 • Bagaimana keuntungan dalam insurans hayat dikenakan cukai?

Wang dalam akaun nilai tunai tumbuh tanpa cukai, berdasarkan faedah atau keuntungan pelaburan yang diperolehnya (bergantung pada polisi). Dalam industri insurans hayat bahagian ini disebut "dasar polisi." Wang yang berasal dari faedah atau keuntungan pelaburan. Bahagian ini dikenakan cukai pendapatan.

 • Mengapa penting untuk memiliki insurans hayat?

Insurans nyawa adalah penting, kerana melindungi keluarga kita dan membiarkan kita meninggalkan mereka jumlah yang tidak dikenakan cukai semasa kematian. Ia juga digunakan untuk melindungi gadai janji dan pinjaman peribadi kami , seperti pinjaman kereta anda. Insurans hayat individu kami mengikuti kami semasa bersara dan kami tidak lagi diinsuranskan oleh majikan kami.

 • Adakah wang insurans hayat dianggap sebagai sebahagian daripada harta pusaka?

Polisi insurans hayat hanya menjadi sebahagian daripada harta pusaka sekiranya pemilik polisi mengarahkan syarikat insurans untuk membayar harta pusaka setelah kematian mereka atau jika mereka enggan menamakan benefisiari. Sekiranya harta pusaka adalah penerima polisi, kebanyakan negeri memerlukan syarikat insurans untuk membayar mahkamah probet secara langsung.

Kesimpulan:

Sebilangan besar pembayaran insurans hayat dibuat secara sekaligus setelah kematian orang yang diinsuranskan. Tetapi beberapa benefisiari memilih untuk menangguhkan pembayaran, atau memilih untuk mengambil pembayaran secara ansuran dari masa ke masa. Apabila pembayaran tertunda ini merangkumi faedah dari syarikat insurans nyawa, faedah tersebut akan dikenakan cukai. Sekiranya anda mempunyai polisi insurans hayat bernilai tunai, secara amnya anda dapat mengakses wang tersebut melalui pengeluaran, pinjaman atau dengan menyerahkan polisi dan menamatkannya.

artikel berkaitan