Tuan tanah,

Definisi Tuan Tanah:

 1. Seseorang, terutamanya orang yang menyewakan harta tanah, bangunan atau pangsapuri kepada penyewa.

 2. Tuan tanah melabur dalam harta tanah untuk keuntungan ekonomi. Manfaat kewangan untuk memiliki rumah merangkumi aliran pendapatan bulanan penyewa yang tetap, serta ciri-cirinya dan juga kemungkinan penghargaannya. Pemilik mempunyai hak dan tanggungjawab tertentu yang berbeza dari negeri ke negeri. Namun, ada undang-undang umum yang umum di semua negeri. .

 3. Tuan tanah adalah individu, syarikat atau entiti lain yang memiliki harta itu dan kemudian memajak atau memajaknya kepada pihak lain sebagai ganti sewa. Penyewa dipanggil penyewa atau penyewa. Tuan tanah biasanya menyediakan penyelenggaraan atau pembaikan yang diperlukan semasa tempoh penyewaan, sementara penyewa biasanya bertanggungjawab untuk membersihkan dan menyelenggara harta tanah. Pajakan ini mengatur tugas dan tanggungjawab khusus setiap pihak.

 4. Seseorang atau syarikat yang memajak harta tanah kepada tuan tanah lain disebut tuan tanah.

Sinonim Tuan Tanah

Pemegang Deed, Host, Master, Innkeeper, Owner, Proprietrix, Mine host, benefisiari, Freeholder, Owner, Laird, Landowner, Landlady, Mistress, Feoffee, Proprietress, Proprietary, Hostess, Cestui que trust, Receptionist, Titleholder, Mesne lord, Manager , Pemilik, Feudatory, Cestui que use, Mesne, Squire, Publican, Lord, Cestui, Householder, Rentier

Bagaimana menggunakan Tuan Tanah dalam ayat?

 1. Harta tanah boleh menghasilkan pendapatan sewa pasif, tetapi juga boleh menyebabkan perbelanjaan yang tidak dijangka dan risiko undang-undang dan kewangan yang tidak sah.
 2. Bergantung pada pengezonan dan jenis harta tanah, tuan tanah boleh menyewa penyewa swasta atau komersial.
 3. Tuan tanah adalah individu atau syarikat yang memiliki harta tanah dan membayar sewa kepada penyewa.
 4. Tuan tanah dan penyewa terikat dengan sewa, yang merupakan perjanjian undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban setiap pihak.
 5. Ini bertujuan untuk menyedarkan penyewa mengenai nilai undang-undang yang boleh digunakan oleh tuan tanah untuk menaikkan sewa.

Makna Tuan Tanah & Definisi Tuan Tanah

Tuan tanah ,

Bagaimana Anda Menentukan Tuan Tanah?

 1. Definisi mudah Tuan Tanah ialah: Tuan tanah adalah orang, syarikat, atau entiti lain yang memiliki harta dan kemudian memajak atau memajaknya kepada pihak lain sebagai pertukaran untuk disewa. Penyewa dipanggil penyewa atau penyewa. Tuan tanah biasanya menyediakan perkhidmatan penyelenggaraan atau pembaikan yang diperlukan semasa tempoh pajakan, sementara penyewa biasanya bertanggungjawab untuk membersihkan dan menyelenggara harta tanah. Pajakan ini mengatur tugas dan tanggungjawab khusus setiap pihak.

  • Tuan tanah adalah orang atau organisasi yang memiliki harta tanah dan membayar sewa kepada penyewa.
  • Bergantung pada pengezonan dan jenis harta tanah, tuan tanah boleh menyewa penyewa swasta atau komersial.
  • Tuan tanah dan penyewa terikat dengan sewa, yang merupakan perjanjian hukum yang mengatur hak dan kewajiban setiap pihak.
  • Harta tanah ini dapat menghasilkan pendapatan sewa pasif, tetapi juga dapat mengakibatkan perbelanjaan yang tidak dijangka dan risiko undang-undang dan kewangan khas.

 2. Tuan tanah dapat didefinisikan sebagai, Pemilik bangunan yang menyewakan bangunan atau sebahagiannya kepada penyewa.

Makna Tuan Tanah

 1. Seseorang, terutama orang yang menyewa tanah, bangunan atau pangsapuri kepada penyewa.

Hukuman Tuan Tanah

 1. Tujuannya adalah untuk menyedarkan penyewa mengenai nilai undang-undang yang boleh digunakan oleh tuan tanah untuk meningkatkan sewa mereka.