Tanggungjawab,

Definisi Liabiliti:

 1. Keadaan bertanggungjawab terhadap sesuatu, terutamanya oleh undang-undang.

 2. Undang-undang: (1) Tanggungjawab atas akibat dari tindakan atau peninggalan yang berlaku, yang dapat dilaksanakan dengan cara penanganan sivil (ganti rugi) atau hukuman jenayah. (2) Kewajiban untuk melakukan atau menahan diri dari melakukan sesuatu.

 3. Perakaunan: Akaun dan gaji yang perlu dibayar, sewa dan cukai terakru, hutang perdagangan, dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Ekuiti pemilik juga disebut sebagai liabiliti kerana merupakan tanggungjawab syarikat kepada pemiliknya. Liabiliti dimasukkan di sebelah kanan halaman dalam sistem pembukuan kemasukan dua kali.

 4. Kewangan: Tuntutan terhadap aset, atau kewajiban undang-undang seseorang atau organisasi, yang timbul daripada transaksi atau tindakan masa lalu atau semasa. Liabiliti memerlukan pemindahan aset wajib, atau penyediaan perkhidmatan, pada tarikh yang ditentukan atau pada masa depan yang dapat ditentukan.

 5. Seseorang atau perkara yang kehadiran atau tingkah lakunya cenderung menimbulkan rasa malu atau merugikan seseorang.

Sinonim Tanggungjawab

Akauntabiliti, Tanggungjawab, Tanggungjawab undang-undang, Kebolehtanggungjawaban, Satu perkara untuk, Akauntabiliti, Kebertanggungjawaban, Akaun yang perlu dibayar, Akaun belum terima, Pertalian, Kemudahan, Amaun yang perlu dibayar, Kebolehtanggungjawaban, Kebolehtanggungjawaban, Kekosongan, Kecukupan, Tunggakan, Tunggakan, Hutang lapuk, Penghalang, Bent, Bias , Bil, Bil, Meminjam, Beban, Cast, Peluang, Bayaran, Chits, Conatus, Kondusif, Kerosakan, Debit, Hutang, Dedikasi terhadap tugas, Defenselessness, Delight, Detriment, Devotion to duty, Diathesis, Kekurangan, Disposisi, Kekurangan, Hutang , Dues, Duteousness, Dutifulness, Eagerness, Encumbrance, Expectation, Exposure, Fair harapan, Prospek yang menggembirakan, Merasa untuk, Komitmen kewangan, Hutang mengambang, Hutang yang didanai, Peluang yang baik, Cacat, Bahaya, Ketidakberdayaan, Halangan, Rintangan, Sakit, Kemerosotan, Rintangan, Kecenderungan, Tanggungjawab, Hutang, Hutang, Cedera, Bersandar, Kemungkinan, Kemungkinan, Suka, Kerugian, Kehilangan tanah, Kematangan, Kesalahan, Ketelanjangan, Hutang negara, Ketidakmampuan, Kewajiban, Halangan, Halangan, Peluang, Tanggungjawab, Keterbukaan, Prospek, Hutang belum bayar, Kecenderungan, Ikrar, Predileksi, Predisposisi, Prasangka, Prasangka, bukti yang tepat, Probabilisme, Kebarangkalian, Proklivitas, Proneness, Propensity, Prospect, hutang awam, Kesediaan, Alasan yang munasabah, Harapan yang munasabah , Tanggungjawab, Tanggungjawab, Skor, Rasa kewajiban, Rasa kewajiban, Sensitiviti terhadap, Snag, Soft spot, Langkah mundur, Kerentanan, Kecenderungan, Tropisme, Putaran, Putar, Tidak dapat dikutip, Ikrar yang tidak dipenuhi, Verisimilitude, Vulnerability, Warp, Weakness, Well -meminta asas, Kesediaan, Halangan, Beban, Beban, Kekurangan, Gangguan, Kesulitan

Bagaimana menggunakan Tanggungjawab dalam ayat?

 1. Undang-undang tanggungjawab kewangan dan tanggungjawab Florida menyatakan bahawa anda sebagai pemilik rumah mempunyai hak tanggungan mengenai tanggungjawab pekerja kontrak yang cedera semasa bekerja di rumah anda.
 2. Rakan kongsi tersebut bertanggungjawab untuk sebarang risiko yang ditanggungnya.
 3. Dia telah menjadi tanggungjawab politik.
 4. Pemenang peraduan ini bertanggungjawab untuk melaporkan dan membayar sebarang cukai yang berkaitan dengan wang tunai dan hadiah material yang diberikan dari syarikat.
 5. Tanggungjawab terlalu banyak bagi kami untuk meneruskan rancangan perniagaan itu kerana kami tidak mahu mendedahkan diri kepada risiko yang begitu besar.

Makna Liabiliti & Definisi Liabiliti

Tanggungjawab ,

Bagaimana Menentukan Liabiliti?

 • Definisi Liabiliti yang mudah adalah: Segala tanggungjawab yang boleh dilaksanakan secara sah. Dalam konteks insurans, ada kewajiban untuk melarang kerosakan atau pampasan akibat kecuaian oleh undang-undang.

 • Definisi Liabiliti: Kewajiban adalah kewajipan atau tanggungjawab yang dimiliki oleh pihak lain atau wajib. Dalam insurans, pihak-pihak boleh bertanggungjawab atas kecederaan diri, kecuaian, kecerobohan dan banyak perkara lain. Insurans liabiliti tersedia untuk melindungi individu atau syarikat daripada kerugian liabiliti yang boleh mengakibatkan tindakan undang-undang.

 • Kewajiban adalah sesuatu yang harus dibayar oleh seseorang atau perniagaan, biasanya dalam jumlah tertentu. Pemindahan faedah kewangan dari semasa ke semasa menghilangkan kewajiban, termasuk wang tunai, barang atau perkhidmatan. Di sebelah kanan kunci kira-kira, liabiliti merangkumi pinjaman, hutang akaun, gadai janji, perbelanjaan prabayar, bon, jaminan dan peruntukan.

 • Anda boleh menentukan Liabiliti sebagai, Tanggungjawab pihak ketiga atas kecuaian akibat kecederaan atau kerugian.

 • Definisi Liabiliti: Insurans liabiliti untuk kerugian yang dituntut oleh pekerja, pengguna, pemegang saham, pelabur atau orang awam. Majikan, bekerja sendiri dan bekerja sendiri terhadap kos tuntutan kecuaian. Insurans liabiliti secara amnya meliputi kos pampasan pihak ketiga untuk kecederaan diri dan kerosakan harta benda.

 • Tanggungjawab undang-undang individu untuk kerosakan atau kecederaan material kepada pihak ketiga.

 • Pada dasarnya, segala kewajipan yang dapat dipenuhi secara sah. Istilah ini sering digunakan untuk bermaksud wang.

Makna Tanggungan

 1. Keadaan bertanggungjawab terhadap sesuatu, terutama sesuai dengan undang-undang.

 2. Seseorang atau perkara yang kehadiran atau tingkah lakunya boleh memalukan atau membahayakan seseorang.

Hukuman Tanggungjawab

 1. Lume l rakan kongsi. Terdapat banyak tanggungjawab yang mereka fahami

 2. Menjadi kerugian politik

Tanggungjawab ,

Apakah Tanggungan?

Sebarang perbelanjaan kewangan atau jumlah yang perlu dibayar.

Tanggungjawab merujuk kepada Tanggungjawab atau tanggungjawab undang-undang untuk kecederaan atau kerosakan pada pihak ketiga.

Ini pada dasarnya adalah kewajipan yang boleh dilaksanakan secara sah. Istilah ini sering digunakan untuk bermaksud wang.

Nama Panggilan Syarat atau syarat pameran di atas.

Segala kewajipan yang dapat ditunaikan secara sah.

Tanggungjawab ,

Apakah Makna Tanggungjawab?

 1. Tanggungjawab boleh didefinisikan sebagai, Apa-apa yang diikat oleh syarikat secara sah atau berkewajiban untuk memperbaiki kerosakan atau kerugian dalam transaksi.

 2. Konsep utama dalam kewangan korporat adalah kewajipan undang-undang untuk membayar balik atau membayar balik pinjaman. Kewajiban diiktiraf dalam jangka pendek (pembayaran satu tahun atau kurang) atau jangka panjang (dibayar selepas satu tahun) dan dalam kunci kira-kira syarikat. Akaun yang perlu dibayar, gaji, cukai dan yuran syarikat dianggap sebagai liabiliti.

 3. Liabiliti bermaksud, Tanggungjawab undang-undang atas kerosakan kepada pihak ketiga kerana kecederaan atau kerosakan harta benda anda.

Tanggungjawab ,

Bagaimana Anda Menentukan Liabiliti?

Liability
 1. Definisi Liabiliti adalah: Dalam kes syarikat insurans, kewajipan kewangan atau pinjaman yang dimiliki syarikat biasanya adalah pemegang polisi.

 2. Anda boleh menentukan Liabiliti sebagai, Tanggungjawab undang-undang untuk pampasan kewangan untuk kecederaan atau kerosakan yang disebabkan oleh kecuaian atau aktiviti haram

 3. Makna Liabiliti: Sebilangan kerugian atau faedah ekonomi masa depan kemungkinan timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu sebagai akibat daripada pemindahan aset entiti tertentu atau kewajiban semasa untuk memberikan perkhidmatan kepada syarikat lain pada masa akan datang. Tiga ciri utama: Tugas atau tanggungjawab memaksa syarikat tertentu, meninggalkan sedikit atau tidak ada ruang untuk pengorbanan masa depan. Dan c) transaksi atau peristiwa lain yang memerlukan syarikat.

 4. Tanggungjawab atau liabiliti yang berhutang satu syarikat (pemiutang) kepada syarikat lain (terima kasih) untuk wang tunai, barang atau perkhidmatan.

 5. Tanggungjawab yang dilindungi undang-undang untuk insurans bermaksud memberikan pampasan kewangan untuk sebarang kerugian atau kecederaan yang disebabkan oleh orang lain kerana kecuaian atau tindakan haram.

 6. Definisi tanggungjawab adalah:

  Apabila seseorang atau organisasi bertanggungjawab terhadap sesuatu, terutama di hadapan undang-undang. Insurans liabiliti boleh meliputi kos undang-undang dan kos pampasan. Anda mungkin perlu membayar sekiranya anda mempunyai bukti bahawa anda telah merosakkan orang lain atau perniagaan. Itu tidak menunjukkan kemampuan anda untuk berbohong, walaupun itu boleh menyebabkan tanggungjawab.

Tanggungjawab ,

Makna Liabiliti:

Makna Tanggungjawab:

Apabila seseorang atau organisasi memikul tanggungjawab untuk sesuatu, terutama di hadapan undang-undang. Insurans liabiliti boleh menanggung kos yuran dan pampasan undang-undang sekiranya anda harus membuktikan bahawa anda telah merosakkan orang lain atau perniagaan.

Tanggungjawab ,

Apa Makna Liabiliti?

Tanggungjawab yang boleh dilaksanakan dalam insurans, tanggungjawab untuk kerosakan yang disebabkan oleh kecuaian atau dilarang oleh undang-undang.

Liabiliti dapat didefinisikan sebagai, Liabiliti adalah kewajiban atau kewajiban yang satu pihak berhutang atau berhutang kepada pihak lain. Dalam insurans, pihak-pihak boleh bertanggungjawab atas kecederaan diri, kecuaian, kecuaian dan banyak perkara lain. Insurans liabiliti wujud untuk melindungi individu atau perniagaan daripada kerugian liabiliti yang mungkin berlaku akibat tindakan undang-undang.

Kesetiaan adalah hakikat bahawa seseorang atau perniagaan biasanya berhutang dengan jumlah tertentu. Liabiliti ditentukan oleh pemindahan faedah kewangan dari semasa ke semasa, termasuk wang tunai, barang atau perkhidmatan. Kewajiban yang disenaraikan di sebelah kanan kunci kira-kira merangkumi pinjaman, akaun hutang, gadai janji, perbelanjaan prabayar, bon, jaminan dan peruntukan.

Definisi Liabiliti adalah: Tanggungan pihak ketiga kerana kecuaian mereka yang mengakibatkan kecederaan atau kerugian.

Insurans liabiliti merangkumi kos tuntutan ganti rugi cuai terhadap mereka oleh majikan, pekerja sendiri dan bekerja sendiri, serta pekerja, pelanggan, pemegang saham, pelabur atau orang awam. Insurans liabiliti biasanya meliputi kos pampasan pihak ketiga untuk kecederaan diri dan kerosakan harta benda.