Libertarian dan kebebasan adalah perkataan dari keluarga yang sama, yang mendefinisikan makna yang hampir serupa. Tetapi libertarian dan kebebasan adalah perkataan yang berbeza, mereka mempunyai makna dan perspektif mereka sendiri yang berbeza antara satu sama lain dalam banyak cara.

Apa yang dimaksudkan dengan libertarian?

Libertarian dalam arti harfiah didefinisikan sebagai orang yang selalu terbuka untuk menyokong dan menganjurkan situasi yang berkaitan dengan kebebasan bertindak dan bersuara, orang awam atau warganegara di negara ini.

Seorang yang bebas berpendapat bahawa hak asasi manusia yang sah harus diberikan kepada setiap warganegara dan pemerintah tidak boleh membataskan hak mereka yang sah. Hak yang tidak membahayakan orang lain tidak boleh dihalang. Untuk menyokong hak prerogatif ini dan untuk mengelakkan ketidakadilan, peguam libertarian berdiri di muka pengadilan dengan hak warganegara yang adil.

Apa yang dimaksudkan dengan Liberty?

Kebebasan dalam bahasa Inggeris secara literal bermaksud kebebasan atau kebebasan. Dari pandangan politik, kebebasan didefinisikan sebagai memiliki kehendak bebas untuk melakukan tindakan yang anda inginkan tanpa dibatasi oleh peraturan dan batasan pemerintah.

Liberty menggunakan kehendak untuk melakukan apa sahaja yang diinginkan oleh seseorang, untuk mengatakan sudut pandangan apa pun yang ingin disampaikannya kepada semua masyarakat umum, dan untuk membezakan peraturan yang bertentangan dengan kehendak mereka. Dengan kata mudah, ia adalah kekuatan untuk bebas dari sekatan yang menindas yang dikenakan oleh pemerintah yang ketat terhadap cara hidup warganegara, hak undang-undang dan pandangan politik.

Libertarian vs Liberty:

Seorang peguam bela libertarian memiliki wewenang dan kuasa untuk menentang peraturan pemerintah yang menyekat hak sivil dengan apa jua kos. Ia percaya untuk mengutamakan kebebasan daripada semua nilai lain seperti tradisi, autoriti dan kesaksamaan. Manakala, kebebasan adalah kebebasan untuk hidup sebagai warganegara liberal di sebuah negara. Orang-orang liberal yang mengamalkan kebebasan percaya bahawa pemerintah diperlukan untuk melindungi individu daripada dicederakan, tetapi mereka juga menyedari bahawa pemerintah itu sendiri boleh menimbulkan ancaman terhadap kebebasan.

Peguambela liberal berusaha memaksimumkan hak kebebasan individu dan meminimumkan pihak berkuasa yang tidak adil dan hak awam yang tidak adil. Manakala para pelaksana kebebasan mendapat keuntungan dari usaha para pejuang libertarian yang memperjuangkan hak asasi manusia yang lebih besar dengan hidup sebagai warganegara bebas yang liberal, yang perundingannya dihargai dan diberi perhatian.

Sekiranya pemerintah negara seseorang mengamalkan kezaliman dan jenis otoriter totaliter, para penyokong kebebasan negara itu berdiri menggunakan kuasa dan wewenang mereka untuk melawannya dan memperjuangkan hak asasi manusia yang sah. Padahal, warganya, yang takut akan sekatan pemerintahan seperti ini, terus menunduk kerana takut kehilangan nyawa mereka melalui hukuman dan penjara. Dengan kata lain, dalam pemerintahan seperti ini, rakyat sepenuhnya bergantung pada libertarian untuk membebaskan mereka dari tingkah laku pemerintah yang kejam dan tidak adil.

Libertarian

Biasanya melihat negara sebagai ancaman utama terhadap kebebasan dan memperjuangkannya secara sah di mahkamah keadilan, sambil menggunakan kuasa mereka. Manakala, warga yang mengamalkan kebebasan memperjuangkan hak mereka melalui tunjuk perasaan, media sosial yang viral dan surat khabar.

Dengan memperhatikan keadaan Pakistan ketika ini yang berlaku dalam kes rogol yang semakin meningkat di negara ini, warga yang mengamalkan kebebasan sebagai negara republik mengatur tuntutan, menggunakan kuasa mereka melalui NGO, berkempen dan media sosial untuk mendakwa semua perogol yang dituduh mesti dihukum sebagai agama itu, Islam menyatakan. Manakala, para pendukung libertarian juga mengemukakan tuntutan yang sama di hadapan badan kehakiman negara dengan menggunakan kekuatan dan akses mereka untuk berjuang di mahkamah untuk hak-hak manusia dan wanita yang sah. Akibatnya, perdana menteri Imran khan meluluskan undang-undang bahawa pengecaman kimia kejantanan dan peraturan gantung di depan umum akan dipraktikkan pada penuduh pemerkosaan anak dan wanita.

Di beberapa kawasan di Pakistan, undang-undang ini juga ditentang oleh pejuang hak asasi manusia dengan mendakwa bahawa melakukan ini akan melanggar hak asasi manusia yang serius dan dalam banyak kes di Pakistan orang terbukti tidak bersalah setelah dieksekusi kerana sistem keadilan jenayah yang lemah. Kenyataan ini juga disokong oleh banyak orang di Pakistan.

Contohnya menunjukkan bagaimana pendukung libertarian dan orang yang mengamalkan kebebasan bekerja secara berdampingan tetapi dengan berlatih melalui cara dan kekuatan yang berbeza.

Apakah kepercayaan yang serupa terhadap orang yang mengamalkan kebebasan dan kebebasan?

Kedua-dua pihak mempunyai kepercayaan yang hampir sama terhadap hak asasi manusia dan bahawa hal itu tidak boleh dilanggar kerana ada larangan pemerintah. Beberapa kepercayaan serupa yang serupa adalah: 1: pilihan untuk mempraktikkan agama seseorang mengikut kehendak mereka tidak boleh dihalang kerana setiap individu mempunyai hak mereka sendiri untuk mempercayai agama apa pun yang ingin dia percayai dan sembah.

2: Perkahwinan sebelum usia 18 tahun mesti dibatasi kerana ia mendorong perkahwinan anak dan ada kemungkinan besar penderaan dan kematian wanita disebabkan keguguran atau tekanan keluarga.

3: Hak harta setiap individu mesti dilindungi dan dijamin di bawah mana-mana undang-undang kerana harta seseorang adalah kekayaan yang diciptakannya dengan kerja keras dan semangat, dalam hidupnya. Orang harus menghormati hak milik seseorang dan hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang telah mencuba melanggar harta orang lain.

4: Promosi, pekerjaan dan ganjaran mesti dikongsi antara calon yang paling layak tanpa mempromosikan pekerjaan atau kenaikan pangkat secara tidak adil kepada orang yang menggunakan sumber dan wang mereka yang tinggi untuk naik ke tahap ini.

5: Teori laissez faire mesti diikuti pada semua cara kerja pasaran bebas dan perniagaan swasta. Kerajaan tidak boleh campur tangan dalam tujuan dan pendapatannya kecuali untuk hak pemerintah yang memungut cukai dari mereka.

6: Kebebasan bertindak dan bersuara tidak boleh dilanggar untuk orang awam di bawah undang-undang mana pun dan negara mesti dikenakan undang-undang yang mempraktikkan kebebasan sivil, iaitu undang-undang mesti diluluskan untuk kemajuan masyarakat dan masyarakat.

7: Kerajaan negeri tidak boleh campur tangan dalam dasar luar atau urusan dalaman negara juga tanpa persetujuan majoriti.

Ini semua adalah kepercayaan yang dianugerahkan sebagai hak, oleh golongan liberal dan orang-orang yang liberal dan berusaha untuk mempromosikan hak kebebasan.

Politik sayap kanan berhubung dengan libertarian dan kebebasan?

Politik sayap kanan adalah politik yang dipraktikkan kapitalisme yang bermaksud merangkumi konservatif, demokrat Kristian dan parti nasionalis, yang bertujuan untuk bekerja terutamanya berdasarkan agama dan tradisi bersejarah. Mereka tidak menerima liberalisme dan perubahan dalam masyarakat, sesuai dengan masa sekarang dan menganggap kebebasan sebagai bahaya bagi masyarakat dan masyarakat.

Politik sayap kanan terbahagi dalam spektrum jika lima jenis:

1: Jenis politik reaksioner yang tepat memandang ke arah para penatua dan mengamalkan cara kebenaran bersejarah dan cara pemerintahan yang ketat dan terhad. Mereka adalah penganut agama yang tegas dan bertindak mengikut prinsipnya, dengan tegas dan khusyuk.

2: Parti politik jenis kanan yang sederhana memahami jenis kebebasan dan kebebasan yang sederhana, kepada masyarakat. Walaupun menganggap teori laissez-faire dan mempunyai kebebasan untuk hidup sebagai individu yang bebas, merugikan tingkah laku sederhana masyarakat tetapi ia menyokong dan sering mendorong nasionalisme dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

3: Jenis politik hak radikal biasanya menyokong pihak pemerintah dan pihak berkuasa tinggi dan undang-undang mereka terhadap hak asasi manusia, di negara ini. Lebih-lebih lagi, mereka menyokong kawalan ketat terhadap imigresen terutama di negara-negara Islam.

4: Parti politik ekstrem kanan sangat mempercayai masyarakat anti demokratik tanpa kebebasan bertindak dan bersuara. Mereka sangat melarang segala jenis ucapan yang bertentangan dengan prinsip ideal mereka. Lebih-lebih lagi, ini adalah jenis parti yang mengamalkan perkauman dan mempromosikannya. Parti jenis ini menimbulkan diskriminasi bagi golongan minoriti di negara ini, berdasarkan agama atau nisbahnya.

Oleh kerana itu, tidak ada teori persamaan untuk minoriti yang dipraktikkan dan mereka selalu ditolak dari banyak hak sah mereka. Mereka percaya bahawa ini adalah bagaimana sebuah negara yang kuat dibentuk tanpa pelanggaran dan kemudaratan kepada masyarakat dengan melarang kebebasan mereka untuk melawan penguasa mereka.

5: Parti politik kanan baru menekan orang untuk campur tangan dalam perniagaan, di pasar bebas dan pemerintah kecil dan individu bebas mengambil kesempatan untuk berkembang dan memperoleh kekayaan di pasaran dan masyarakat.

Untuk melarang hak asasi manusia dilanggar dan dicederakan atas nama agama, budaya dan tradisi bersejarah harus dilarang melalui Peguam libertarian, yang memeranginya.

Bagaimana politik sayap kanan dipraktikkan di dalam masyarakat?

1: Mereka bekerja mengikut nilai moral dan etika yang ditetapkan pemerintah dan menyokongnya dengan tegas.

2: Mereka menyokong petualangan ketenteraan yang bermaksud menyokong perang pencerobohan terhadap musuh mereka.

3: Mereka telah menyokong gagasan kempen 'perang terhadap dadah' yang diadakan di AS untuk larangan dadah, yang membolehkan bantuan tentera dan tentera campur tangan.

4: Mereka melakukan dan menyokong pembiayaan pembayar cukai yang bermaksud bahawa dana tersebut ditahan oleh perniagaan atau individu yang merupakan pembayar cukai. Mereka percaya untuk membiayai orang yang benar-benar memerlukan wang, untuk amal.

5: Mereka menyokong dan memperlakukan beberapa syarikat terpilih secara beretika dan memberi mereka layanan istimewa melalui dana dan amal atau dengan membeli sahamnya.

6: Ekonomi hanya harus dipegang dan ditangani oleh pemilik perniagaan yang berwibawa.

7: Lebih banyak kuasa harus diberikan kepada polis semasa tunjuk perasaan atau perhimpunan awam yang besar untuk mengelakkan sebarang keganasan yang dapat terjadi, dalam masa yang singkat.

Politik sayap kiri berhubung dengan libertarian dan Liberty?

Politik sayap kiri juga dikenali sebagai libertarianisme kiri ditakrifkan sebagai jenis politik liberal yang mengutamakan persamaan dan menghapuskan ketidakadilan yang tidak dibenarkan dengan mempromosikan kebebasan bersuara dan bertindak. Ia mendorong demokrasi dan kepemimpinan demokratik di negara ini.

Spektrum politik sayap kiri merangkumi pelbagai jenis:

1: Politik kiri-tengah menentang idea perkauman di negara ini untuk golongan minoriti atau diskriminasi antara kaya dan miskin. Ini mempromosikan idea kesamarataan di antara warga negara dan percaya untuk mempromosikan peluang dan kekosongan yang adil berkaitan dengan pekerjaan, status yang layak atau kenaikan pangkat. Akibatnya, kaum minoriti dianggap sebagai bahagian penting negara dan mereka diberikan semua hak undang-undang tanpa protes dan kempen.

2: Ultra-kiri atau paling kiri adalah kiri paling kiri dari spektrum politik sayap kiri. Ia sangat percaya pada idea demokrasi ekonomi dan bahawa kuasa membuat keputusan dalam syarikat perniagaan harus dialihkan kepada pekerja, pekerja, pembekal dan banyak pihak lain, harus dipertimbangkan sebelum membuat keputusan.

Ideologi politik sayap kiri mengamalkan cara berfikir liberal dan mempromosikannya dengan cara lain.

Bagaimana politik sayap kiri diamalkan di dalam masyarakat?

1: Mereka mempromosikan larangan senjata dan pelarangan sebarang jenis alat tentera atau jenayah yang ganas.

2: Mereka membayar cukai dan dana untuk menyokong pemerintah melalui amal, yang dibagikan di kalangan orang miskin.

3: Berikan hak dan perlakuan khas untuk golongan minoriti dalam membantu mereka mencapai kedudukan dan kenaikan pangkat yang tinggi.

4: Lebih banyak kebebasan mesti diberikan kepada warganegara semasa tunjuk perasaan demi hak mereka dan kuasa yang lebih sedikit harus diberikan kepada polis untuk menimbulkan gangguan semasa perhimpunan awam yang besar.

5: Sistem perundangan jika negara harus kurang ketat dan pesalah ketika tunjuk perasaan atau kempen mesti disatukan kembali.

6: Pemerintah mesti memiliki bahagian perniagaan dan sumbernya yang lebih besar untuk mengelakkan ketidaksamaan dan tidak adil dalam hak perniagaan.

7: Pemerintah harus memainkan peranan yang lebih besar dalam memberi manfaat dan sokongan kepada rakyat dan memberi mereka bantuan ekonomi dan sosial.

Liberal vs konservatif:

1: Memfokuskan ekonomi negara, liberal mempromosikan kesejahteraan sosial dan nasionalisasi ekonomi melalui perancangan pusat. Manakala, masyarakat konservatif mempromosikan kapitalisme, kebebasan ekonomi dan ekonomi yang terdesentralisasi.

2: Memfokuskan masyarakat negara, liberal menyokong reformasi sosial dan ideologi baru sementara orang konservatif mempromosikan tradisi bersejarah dan etika moral bersejarah.

3: Sesuai dengan kejahatan negara, golongan liberal akan bersimpati dan ingin mereformasi penjenayah menjadi orang baik melalui hukuman dan nasihat yang singkat. Manakala, sistem konservatif akan mengikuti aturan hukuman lama terhadap jenayah.

4: Kaum liberal menyokong perubahan undang-undang di negara ini dengan mudah untuk meningkatkan kesejahteraan orang miskin dan kaya. Manakala, bagi orang konservatif perubahan diterima dengan sangat berhati-hati kerana tradisi dan kepercayaan bersejarah mereka.

5: Kaum liberal percaya bahawa undang-undang dan ketertiban mesti dirancang dan ditetapkan, sambil melindungi hak semua rakyat dengan adil dan saksama sambil tetap memberi tumpuan kepada penduduk minoriti negara ini. Manakala, pihak konservatif percaya bahawa undang-undang dan ketertiban harus dipatuhi dan diamalkan seperti tradisi dan moral lama, yang melanggar undang-undang zaman moden.

6: Memfokuskan kepercayaan agama negara, kepercayaan liberal bahawa undang-undang dan ketertiban negara tidak boleh menghubungkan agama dan harus ditetapkan sesuai dengannya. Manakala, orang konservatif mempromosikan gereja dan nilai agama dan undang-undang dan ketertiban mesti menumpukan pada etika agama.

Soalan Lazim (Soalan Lazim):

Berikut adalah beberapa soalan umum yang berkaitan dengan kebebasan dan libertarianisme, yang pasti akan meningkatkan pengetahuan anda mengenai topik tersebut.

Apakah jenis libertarianisme?

Terdapat hampir 35 cabang libertarianisme. Yang penting dan biasa digunakan adalah:

1: Libertarianisme sivil 2: Liberalisme klasik 3: Laissez-faire 4: Anarkisme individualis 5: Liberalisme pasaran 6: Libertarian kiri 7: Sosialisme liberal

Apa yang dipercayai oleh libertarian awam?

Parti politik yang bekerja untuk kebebasan sivil dan untuk hak undang-undang dan kebebasan orang awam, dikenali sebagai libertarian awam.

Pihak-pihak ini tidak bergantung pada kesejahteraan pemerintah untuk menolong rakyat, sebaliknya mereka berusaha memberikan layanan istimewa dalam perniagaan atau kehidupan seharian, dari kesejahteraan dan kepercayaan mereka sendiri.

Jenis libertarianisme yang manakah berdasarkan teori undang-undang semula jadi?

Libertarianisme hak semula jadi menyokong teori undang-undang semula jadi bahawa setiap individu memiliki beberapa hak asas yang difahami dan diketahui oleh semua orang. Hak-hak ini tidak akan pernah dilanggar atau diubah oleh mana-mana pemerintah negara. Pelanggaran dalam undang-undang ini dapat dihukum.

Adakah orang liberal menentang hukuman hukuman mati?

Ramai Liberal masyarakat dan parti politik menentang hukuman mati. Mereka percaya bahawa itu adalah tindakan keganasan dan kekejaman, yang bertentangan dengan agenda libertarian.

Mereka percaya bahawa jika jenayah dapat ditangani dengan sedikit hukuman di penjara bersama dengan sesi pelajaran psikologi, akan membuat perbezaan besar dalam catatan jenayah dan keamanan negara.

Siapa libertarian terkenal?

Terdapat banyak libertarian terkenal. Sebilangan daripada mereka ada dalam senarai.

Pustakawan terkenal adalah:

1: Drew Carey 2: Trey Parker dan Matt Stone 3: Moby 4: Denis Leary 5: Greenday's Billy Joe 6: Tom Selleck

Kesimpulan:

Sebagai kesimpulan, saya ingin menyatakan bahawa libertarian vs liberty berbeza dari segi makna harfiahnya tetapi karya, tujuan dan apa yang ingin dipromosikan dalam masyarakat adalah sama, dan itulah kebebasan dan kebebasan kepada setiap individu, di negara ini. Pada pendapat saya, di negara lain kebebasan dan kebebasan bersuara dan tindakan mesti dilindungi dengan apa jua kos dan jika negara itu tidak mengamalkan hak asasi manusia, para penyokong kebebasan mesti berdiri untuk memperjuangkan hak rakyat mereka.