Logik,

Definisi Logik:

  1. Penalaran dilakukan atau dinilai berdasarkan prinsip kesahan yang ketat.

  2. Sistem atau sekumpulan prinsip yang mendasari susunan elemen dalam komputer atau alat elektronik sehingga dapat melakukan tugas yang ditentukan.

  3. Umum: Penjelasan sebab dan akibat tindakan, keputusan, peristiwa, fenomena, atau penyelesaian.

  4. Formal: Disiplin yang mengkaji penaakulan manusia untuk menyimpulkan prinsip umum untuk membezakan kesimpulan yang tepat (kesimpulan yang sah) daripada yang tidak tepat (tidak sah). Juga disebut logik klasik, ia hanya berkaitan dengan proses berfikir, dan bukan dengan kebenaran hasil akhir atau kesimpulan. Ia disistematik oleh ahli falsafah Yunani Aristotle (384-322 SM) dan didasarkan pada teorinya tentang silogisme.

  5. Simbolik: Asas prinsip yang digunakan dalam reka bentuk komputer atau sistem pintar, seperti prinsip yang menentukan jadual kebenaran dan interkoneksi elemen litar on-off. Juga disebut logik matematik, ia bergantung pada karya dua ahli matematik Jerman, Gottfried Wilhelm Leibniz (1686-1717) dan Friedrich Ludwig Gottolob Frege (1848-1925). Lihat juga logik kabur.

Sinonim Logik

Ilmu penaakulan, Ilmu pemotongan, Ilmu pemikiran, Dialektik, Argumentasi, Nisbah, Logik Aristotelian, aljabar Boolean, logika Ramistik, Kebolehterimaan, Estetika, Aljabar kelas, Aljabar hubungan, Aksiologi, Casuistry, Akal akal, Kosmologi, Potongan, Dialektik, Dialektika, Doktrin inferens, Doktrin istilah, Logik epistemologi, Epistemologi, Etika, Logik eksperimen, Falsafah pertama, Logik formal, Gnosiologi, Akal baik, Kecerdasan, Kebaikan, Kebenaran, Kebenaran, Logik, Logik, Logik, Logistik, Bahan logik, Logik matematik, Falsafah mental, Metafizik, Falsafah moral, Ontologi, Fenomenologi, Falsafah, doktrin Falsafah, sistem Falsafah, teori Falsafah, Inkuiri filosofis, Spekulasi filosofis, Falsafah, Kemungkinan, Praktikal, Kehadiran fikiran, Kalkulus cadangan, Logik psikologi, Psikologi, Nisbah, Rasionaliti, Sebab, Kebolehlaksanaan, Kebolehlakuan, Reasonin g, Mazhab falsafah, Pusat pemikiran, Sains makhluk, Rasa, Sensibleness, Teori set, Sophistry, Sound sense, Soundness, Sweet akal, Teori kecantikan, Teori pengetahuan, Teori nilai, Kebijaksanaan

Bagaimana menggunakan Logik dalam ayat?

  1. Logik kod program komputer dijalankan oleh litar pemprosesan dan dikonfigurasikan untuk menghasilkan isyarat output.
  2. Pengalaman adalah panduan yang lebih baik untuk ini daripada logik deduktif.

Makna Definisi Logik & Logik