Penyata nilai bersih,

Definisi penyata nilai bersih:

  1. Dokumen pelaporan kewangan yang menunjukkan aset dan liabiliti - jangka pendek dan jangka panjang - syarikat atau individu. Nilai bersih pemfail adalah hasil pengurangan liabiliti dari aset.

Makna Penyataan Nilai Bersih & Definisi penyataan nilai bersih